Help for English

Project 1 Unit 5 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Mickey, Millie and Mut 
advertisement - reklama, inzerát
BrE
/əd'vɜ:tɪsmənt/ Přehrát
AmE
/ˌædvər'taɪzmənt/ Přehrát

noun - information in the newspapers or TV etc. that tries to persuade people to buy a product, use a service etc.

 
anything - něco (v otázce)
BrE
/'eniˌθɪŋ/ Přehrát
AmE
/'eniˌθɪŋ/ Přehrát

pronoun - a thing of any kind

bookshop
bookshop - knihkupectví
BrE
/'bʊkʃɒp/ Přehrát
AmE
/'bʊkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy books

 
brilliant - skvělý, vynikající, brilantní
BrE
/'brɪlɪənt/ Přehrát
AmE
/'brɪliənt/ Přehrát

adjective - very good

burger
burger - hamburger, hamburgr
BrE
/'bɜ:gə/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rgər/ Přehrát

noun, informal - a flat piece of fried minced meet in a bun, usually with ketchup, mustard, lettuce, onions and other vegetables

buy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

 
closed - zavřený
BrE
/'kləʊzd/ Přehrát
AmE
/'kloʊzd/ Přehrát

adjective - not open

cola
cola - kola
BrE
/'kəʊlə/ Přehrát
AmE
/'koʊlə/ Přehrát

noun - a cold dark non-alcoholic drink

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

French fries
French fries - hranolky
BrE
/'frentʃˌfraɪz/ Přehrát
AmE
/'frentʃˌfraɪz/ Přehrát

noun - fried long thin pieces of potatoes

hamburger
hamburger - hamburger, hamburgr
BrE
/'hæmbɜ:gə/ Přehrát
AmE
/'hæmbɜ:rgər/ Přehrát

noun - a flat piece of fried ground meat in a bun, usually with ketchup, mustard, lettuce, onions and other vegetables

 
have a rest - odpočinout si, odpočívat
BrE
/ˌhævə'rest/ Přehrát
AmE
/ˌhævə'rest/ Přehrát

verb - to relax for a while, to have a break

hot dog
hot dog - hotdog, párek v rohlíku
BrE
/'hɒtdɒg/ Přehrát
AmE
/'hɑ:tdɑ:g/ Přehrát

noun - a sausage in a bun with ketchup, mustard, onion etc.

 
cheeseburger - hamburgr se sýrem, hamburger se sýrem
BrE
/'tʃi:zbɜ:gə/ Přehrát
AmE
/'tʃi:zbɜ:rgər/ Přehrát

noun - a hamburger with cheese in it

 
large - velký (plochou nebo významem)
BrE
/'lɑ:dʒ/ Přehrát
AmE
/'lɑ:rdʒ/ Přehrát

adjective - big, bigger in size or number

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
lost - ztracený, v koncích
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not able to find the way or solution

 
miss a turn - jednou neházet (ve hře), jedno kolo nehrát
BrE
/'mɪsə'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'mɪsə'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to be excluded from one round of a game (e.g. you don't roll the dice once)

 
must - muset
BrE
/'mʌst/ Přehrát
AmE
/'mʌst/ Přehrát

verb - to have to, to have an obligation to

newspaper
newspaper - noviny
BrE
/'nju:zpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'nu:zpeɪpər/ Přehrát

noun - large pieces of paper printed with latest information about politics, sport, culture etc., it is often published every day

open
open - otevřít
BrE
/'əʊpən/ Přehrát
AmE
/'oʊpən/ Přehrát

verb - to do an activity in order that something doesn't stay shut or closed

orange juice
orange juice - pomerančový džus
BrE
/'ɒrɪndʒˌdʒu:s/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rɪndʒˌdʒu:s/ Přehrát

noun - a drink made from oranges

 
put - dát (něco někam)
BrE
/'pʊt/ Přehrát
AmE
/'pʊt/ Přehrát

verb - to place (something somewhere)

small
small - malý
BrE
/'smɔ:l/ Přehrát
AmE
/'smɔ:l/ Přehrát

adjective - little, not big

 
take - vzít (něco někam), brát (něco někam)
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

verb - to carry something to another place

 
this way - tudy
BrE
/'ðɪsˌweɪ/ Přehrát
AmE
/'ðɪsˌweɪ/ Přehrát

adverb - in this direction, by this route

toilet
toilet - záchod, záchodová mísa, klozet
BrE
/'tɔɪlət/ Přehrát
AmE
/'tɔɪlət/ Přehrát

noun - a large flushable bowl with a seat on it that you can use to get rid of the waste material in your body, a small room with such a bowl in it

 
wait - čekat, počkat
BrE
/'weɪt/ Přehrát
AmE
/'weɪt/ Přehrát

verb - to stay somewhere until somebody comes or something happensPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 1 Unit 6 D

Mickey, Millie and Mut
ALL LEVELS

Project 2 Unit 1 D

Mickey, Millie and Mut
ALL LEVELS

Project 1 Unit 1 D

In the classroom
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář