Help for English

Project 2 Unit 1 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Mickey, Millie and MutAntarctica
Antarctica - Antarktida
BrE
/æn'tɑ:ktɪkə/ Přehrát
AmE
/æn'tɑ:rktɪkə/ Přehrát

noun - the southernmost continent

 
Arctic - Arktida
BrE
/'ɑ:ktɪk/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the northermost part of our planet, including the Arctic Ocean

 
ask - zeptat se, ptát se
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to say something and expect an answer or information

bird
bird - pták
BrE
/'bɜ:d/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rd/ Přehrát

noun - an animal with feathers and wings, it can usually fly

calculator
calculator - kalkulačka
BrE
/'kælkjʊleɪtə/ Přehrát
AmE
/'kælkjʊleɪt̬ər/ Přehrát

noun - a small machine which helps you do simple mathematics

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

cook
cook - vařit
BrE
/'kʊk/ Přehrát
AmE
/'kʊk/ Přehrát

verb - to prepare food

elephant
elephant - slon
BrE
/'elɪfənt/ Přehrát
AmE
/'elɪfənt/ Přehrát

noun - a very large grey African or Asian animal with big ears and a long nose (trunk)

guitar
guitar - kytara
BrE
/gɪ'tɑ:/ Přehrát
AmE
/gɪ'tɑ:r/ Přehrát

noun - a musical instrument made from wood, played by hitting or strumming six strings

 
idea - myšlenka, nápad
BrE
/aɪ'dɪə/ Přehrát
AmE
/aɪ'dɪə/ Přehrát

noun - a thought, a mental picture

 
know - vědět, znát
BrE
/'nəʊ/ Přehrát
AmE
/'noʊ/ Přehrát

verb - to have in mind, to have knowledge of, to have learned, heard or seen

 
learn - učit se, naučit se
BrE
/'lɜ:n/ Přehrát
AmE
/'lɜ:rn/ Přehrát

verb - to get some knowledge, or skill

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

pen
pen - pero, propiska
BrE
/'pen/ Přehrát
AmE
/'pen/ Přehrát

noun - a thing which you use to write with, usually in blue ink

penguin
penguin - tučňák
BrE
/'peŋgwɪn/ Přehrát
AmE
/'peŋgwɪn/ Přehrát

noun - a sea bird with a black and white body, it cannot fly and lives in the Antarctic

piano
piano - piano, pianino
BrE
/pi'ænəʊ/ Přehrát
AmE
/pi'ænoʊ/ Přehrát

noun - a large musical instrument that is played by pressing black and white keys, the strings are in arranged vertically in a wooden case

president
president - prezident
BrE
/'prezɪdənt/ Přehrát
AmE
/'prezɪdənt/ Přehrát

noun - the head of a country, esp. a republic

 
question - otázka
BrE
/'kwestʃən/ Přehrát
AmE
/'kwestʃən/ Přehrát

noun - a sentence that asks about something and expects an answer

rabbit
rabbit - králík
BrE
/'ræbɪt/ Přehrát
AmE
/'ræbɪt/ Přehrát

noun - a small animal with long ears, it eats grass and people keep them as pets or for their meat

 
set the table - prostřít stůl
BrE
/ˌset ðə'teɪbl/ Přehrát
AmE
/ˌset ðə'teɪbl/ Přehrát

verb - to prepare the table for a meal

spider
spider - pavouk
BrE
/'spaɪdə/ Přehrát
AmE
/'spaɪdər/ Přehrát

noun - A small black creature with eight legs. It catches and eats insects

wash up
wash up - mýt nádobí, dělat nádobí, umývat nádobí
BrE
/ˌwɒ'ʃʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɑ:ʃ'ʌp/ Přehrát

verb - to wash plates and cups and spoons etc. in water after a mealPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

London 2FOR1 (sleva na atrakce v Londýně)

Plánujete cestu do Londýna a chcete ušetřit? Přečtěte si článek o programu “dva za cenu jednoho”.

ALL LEVELS

Project 1 Unit 2 D

Is this the end for Birdman?
ALL LEVELS

Project 1 Unit 5 D

Mickey, Millie and Mut
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář