Help for English

Project 2 Unit 2 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

The Batback
back - záda, hřbet
BrE
/'bæk/ Přehrát
AmE
/'bæk/ Přehrát

noun - the part of the body which you usually sleep on

bat
bat - netopýr
BrE
/'bæt/ Přehrát
AmE
/'bæt/ Přehrát

noun - a small animal that looks like a mouse, it can fly and it hunts in the night

 
before dark - před setměním, než se setmí
BrE
/'bɪfɔ: dɑ:k/ Přehrát
AmE
/bɪ'fɔ:r 'dɑ:rk/ Přehrát

adverb - before the sun goes down

bite
bite - kousnout, kousat, hlodat
BrE
/'baɪt/ Přehrát
AmE
/'baɪt/ Přehrát

verb - to cut or hurt by using the teeth

blood
blood - krev
BrE
/'blʌd/ Přehrát
AmE
/'blʌd/ Přehrát

noun - the red liquid that flows inside our body

 
by day - za dne, ve dne
BrE
/'baɪ deɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ deɪ/ Přehrát

adverb - during the day

castle
castle - hrad
BrE
/'kɑ:sl/ Přehrát
AmE
/'kæsl/ Přehrát

noun - a large and usually historical building with towers and strong walls

cave
cave - jeskyně
BrE
/'keɪv/ Přehrát
AmE
/'keɪv/ Přehrát

noun - a hollow place inside a rock or under the ground

coffin
coffin - rakev
BrE
/'kɒfɪn/ Přehrát
AmE
/'kɑ:fɪn/ Přehrát

noun - a wooden box where a dead body is put

 
come out - vyjít, vycházet
BrE
/ˌkʌm'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'aʊt/ Přehrát

verb - to emerge, to show oneself

cow
cow - kráva
BrE
/'kaʊ/ Přehrát
AmE
/'kaʊ/ Přehrát

noun - a large farm animal that gives milk

cut
cut - řezat, krájet, říznout, ukrojit, stříhat
BrE
/'kʌt/ Přehrát
AmE
/'kʌt/ Přehrát

verb - to separate with something sharp, e.g. a knife or scissors

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

fly
fly - letět, létat
BrE
/'flaɪ/ Přehrát
AmE
/'flaɪ/ Přehrát

verb - to travel through the air

 
full name - celé jméno, plné jméno
BrE
/'fʊl neɪm/ Přehrát
AmE
/'fʊl neɪm/ Přehrát

noun - the first and second name, all the names you have together

 
human - člověk
BrE
/'hju:mən/ Přehrát
AmE
/'hju:mən/ Přehrát

noun - a man, a woman or a child

 
hunt - lovit, honit, pronásledovat
BrE
/'hʌnt/ Přehrát
AmE
/'hʌnt/ Přehrát

verb - to chase and kill an animal, usually for food or sport

kill
kill - zabít
BrE
/'kɪl/ Přehrát
AmE
/'kɪl/ Přehrát

verb - to end somebody's life

land
land - přistát
BrE
/'lænd/ Přehrát
AmE
/'lænd/ Přehrát

verb - (of a plane) to come from the air to the ground

 
most - většina, nejvíce
BrE
/'məʊst/ Přehrát
AmE
/'moʊst/ Přehrát

determiner - the largest number or amount of

 
reporter - reportér
BrE
/rɪ'pɔ:tə/ Přehrát
AmE
/rɪ'pɔ:rt̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job it is to give information about things that have happened

 
sharp - ostrý
BrE
/'ʃɑ:p/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rp/ Přehrát

adjective - having a very thin edge so that it can be used for cutting things easily

 
until - dokud ne, dokud
BrE
/ən'tɪl/ Přehrát
AmE
/ən'tɪl/ Přehrát

conjunction - up to that time

vampire
vampire - upír
BrE
/'væmpaɪə/ Přehrát
AmE
/'væmpaɪər/ Přehrát

noun - a character of horror movies that sucks blood from people (e.g. Count Dracula)

 
wrong - nesprávný, špatný
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

adjective - incorrect, not rightPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Words of the Day 2 (noun game)

Další aktivita pro oživení hodin angličtiny.

ALL LEVELS

London 2FOR1 (sleva na atrakce v Londýně)

Plánujete cestu do Londýna a chcete ušetřit? Přečtěte si článek o programu “dva za cenu jednoho”.

ALL LEVELS

Project 2 Unit 3 D

The good old days
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář