Help for English

Project 2 Unit 5 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

My country 
be born - narodit se
BrE
/ˌbi:'bɔ:n/ Přehrát
AmE
/ˌbi:'bɔ:rn/ Přehrát

verb - to come to the world from the womb of the mother

bicycle
bicycle - jízdní kolo, kolo, bicykl
BrE
/'baɪsɪkl/ Přehrát
AmE
/'baɪsɪkl/ Přehrát

noun - a vehicle with two wheels without an engine, you move it by moving your legs

 
capital - hlavní město
BrE
/'kæpɪtl/ Přehrát
AmE
/'kæpɪt̬l/ Přehrát

noun - the chief city of a country or state

 
cold - chladný, studený
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

adjective - of a low temperature

 
country - země, stát
BrE
/'kʌntri/ Přehrát
AmE
/'kʌntri/ Přehrát

noun - an area that has its own government

 
deep - hluboký
BrE
/'di:p/ Přehrát
AmE
/'di:p/ Přehrát

adjective - going far down or far in

dry
dry - suchý
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid, having no water or humidity

 
eastern - východní
BrE
/'i:stən/ Přehrát
AmE
/'i:stərn/ Přehrát

adjective - from or in the east

elephant
elephant - slon
BrE
/'elɪfənt/ Přehrát
AmE
/'elɪfənt/ Přehrát

noun - a very large grey African or Asian animal with big ears and a long nose (trunk)

far
far - daleko
BrE
/'fɑ:/ Přehrát
AmE
/'fɑ:r/ Přehrát

adverb - a long distance away, not near

fat
fat - tlustý
BrE
/'fæt/ Přehrát
AmE
/'fæt/ Přehrát

adjective - having to much flesh and being too heavy

 
flat - plochý, placatý, rovný
BrE
/'flæt/ Přehrát
AmE
/'flæt/ Přehrát

adjective - of one level, with no parts being higher or lower, not hilly or mountainous

 
friendly - přátelský, vlídný
BrE
/'frendli/ Přehrát
AmE
/'frendli/ Přehrát

adjective - behaving like a friend, kind, open

giraffe
giraffe - žirafa
BrE
/dʒə'rɑ:f/ Přehrát
AmE
/dʒə'ræf/ Přehrát

noun - a large African animal with a very long neck and legs

heavy
heavy - těžký (váhou)
BrE
/'hevi/ Přehrát
AmE
/'hevi/ Přehrát

adjective - weighing a lot, not light

 
hilly - kopcovitý
BrE
/'hɪli/ Přehrát
AmE
/'hɪli/ Přehrát

adjective - having many hills

 
hot - horký, žhavý, horko, vedro
BrE
/'hɒt/ Přehrát
AmE
/'hɑ:t/ Přehrát

adjective - of very high temperature, very warm

lake
lake - jezero
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

 
large - velký (plochou nebo významem)
BrE
/'lɑ:dʒ/ Přehrát
AmE
/'lɑ:rdʒ/ Přehrát

adjective - big, bigger in size or number

 
million - milion, milión
BrE
/'mɪljən/ Přehrát
AmE
/'mɪljən/ Přehrát

determiner - the number 1,000,000

monster
monster - příšera, obluda, monstrum
BrE
/'mɒnstə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nstər/ Přehrát

noun - a very large and ugly creature

mountain
mountain - hora
BrE
/'maʊntən/ Přehrát
AmE
/'maʊntn/ Přehrát

noun - a very high hill

mouse
mouse - myš
BrE
/'maʊs/ Přehrát
AmE
/'maʊs/ Přehrát

noun - a small furry animal with grey or brown hair and a long tail

 
move - stěhovat se, stěhovat, přestěhovat se, přestěhovat
BrE
/'mu:v/ Přehrát
AmE
/'mu:v/ Přehrát

verb - to go to live in a different place

near
near - blízko
BrE
/'nɪə/ Přehrát
AmE
/'nɪr/ Přehrát

adverb - a short distance away, not far

neck
neck - krk
BrE
/'nek/ Přehrát
AmE
/'nek/ Přehrát

noun - the part of the body that connects your head to your body

north
north - sever
BrE
/'nɔ:θ/ Přehrát
AmE
/'nɔ:rθ/ Přehrát

noun - the direction in which the hand of the compass always points

 
northern - severní
BrE
/'nɔ:ðən/ Přehrát
AmE
/'nɔ:rðərn/ Přehrát

adjective - in the north part or from the north part of something

rabbit
rabbit - králík
BrE
/'ræbɪt/ Přehrát
AmE
/'ræbɪt/ Přehrát

noun - a small animal with long ears, it eats grass and people keep them as pets or for their meat

small
small - malý
BrE
/'smɔ:l/ Přehrát
AmE
/'smɔ:l/ Přehrát

adjective - little, not big

south
south - jih
BrE
/'saʊθ/ Přehrát
AmE
/'saʊθ/ Přehrát

noun - the direction on the compass opposite the north

tall
tall - vysoký (o člověku apod.)
BrE
/'tɔ:l/ Přehrát
AmE
/'tɔ:l/ Přehrát

adjective - (about people) not short, being of above average height

 
thin - tenký, úzký, hubený, slabý (tloušťkou)
BrE
/'θɪn/ Přehrát
AmE
/'θɪn/ Přehrát

adjective - having only a short distance between its sides

west
west - západ (světová strana)
BrE
/'west/ Přehrát
AmE
/'west/ Přehrát

noun - the direction on the compass where the sun sets

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

 
wide - široký
BrE
/'waɪd/ Přehrát
AmE
/'waɪd/ Přehrát

adjective - broad, large from side to side; not narrowPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 A

We are animals, too
ALL LEVELS

Project 2 Unit 5 B

Record Breakers
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář