Help for English

Project 2 Unit 6 C-D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

A day in the life, Mickey Millie and Mutbench
bench - lavička, lavice
BrE
/'bentʃ/ Přehrát
AmE
/'bentʃ/ Přehrát

noun - a kind of outdoor seat for two or more people

bowling
bowling - bowling, hra v kuželky
BrE
/'bəʊlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'boʊlɪŋ/ Přehrát

noun - a game in which you throw a heavy ball along a special path and have to knock down nine wooden pieces

 
come on - pospíšit si
BrE
/ˌkʌm'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌkʌm'ɑ:n/ Přehrát

verb - to hurry up

cycling
cycling - cyklistika
BrE
/'saɪklɪŋ/ Přehrát
AmE
/'saɪklɪŋ/ Přehrát

noun - a sport in which you ride on a bicycle

 
everybody - každý, všichni
BrE
/'evribɒdi/ Přehrát
AmE
/'evribʌdi/ Přehrát

pronoun - each of the people, all the people

 
excuse me - promiňte
BrE
/ɪks'kju:zˌmi:/ Přehrát
AmE
/ɪks'kju:zˌmi:/ Přehrát

verb - the words you use to apologize or to interrupt somebody

 
fit - fit, v dobré kondici
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

adjective - healthy and strong

 
chance - šance (naděje na úspěch)
BrE
/'tʃɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'tʃæns/ Přehrát

noun - the possibility that you will do or achieve something

 
learn lines - učit se roli
BrE
/ˌlɜ:n'laɪnz/ Přehrát
AmE
/ˌlɜ:rn'laɪnz/ Přehrát

verb - (of an actor etc.) to learn the words of a character in a film or play

 
lost - ztracený, v koncích
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not able to find the way or solution

 
meet - potkat, setkat se, seznámit se
BrE
/'mi:t/ Přehrát
AmE
/'mi:t/ Přehrát

verb - to come together, to see each other, to introduce each other

 
outdoors - venku
BrE
/aʊt'dɔ:z/ Přehrát
AmE
/aʊt'dɔ:rz/ Přehrát

adverb - outside a building

policeman
policeman - policista
BrE
/pə'li:smən/ Přehrát
AmE
/pə'li:smən/ Přehrát

noun - a person whose job is to protect people from criminals and see that law is obeyed

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
scene - scéna (filmu), obraz (divadelní hry)
BrE
/'si:n/ Přehrát
AmE
/'si:n/ Přehrát

noun - a short part of a film or play

 
series - série, pásmo, seriál (televizní)
BrE
/'sɪəri:z/ Přehrát
AmE
/'sɪri:z/ Přehrát

noun - several things that come one after the other; a television programme with many separate episodes (each has its own story)

stick
stick - klacek, tyčka, hůlka, hůl
BrE
/'stɪk/ Přehrát
AmE
/'stɪk/ Přehrát

noun - a long thin piece of wood etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 1 Unit 6 D

Mickey, Millie and Mut
ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 C

Mickey, Millie and Mut
ALL LEVELS

Project 2 Unit 1 D

Mickey, Millie and Mut
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář