Help for English

Project 2 Unit 6 Project

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Your Project 
adventure - dobrodružství
BrE
/əd'ventʃə/ Přehrát
AmE
/əd'ventʃər/ Přehrát

noun - an exciting experience, usually unusual and sometimes dangerous

 
comedy - komedie
BrE
/'kɒmədi/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mədi/ Přehrát

noun - a type of film that makes people laugh

 
documentary - dokument (televizní), televizní dokument
BrE
/ˌdɒkju'mentri/ Přehrát
AmE
/ˌdɑ:kju'mentri/ Přehrát

noun - a television programme that gives true information about something

 
drama - divadelní hra, drama
BrE
/'drɑ:mə/ Přehrát
AmE
/'drɑ:mə/ Přehrát

noun - a play written for the theatre

film
film - film
BrE
/'fɪlm/ Přehrát
AmE
/'fɪlm/ Přehrát

noun, British English - a story you can see in the cinema, on TV, video, DVD etc.

 
horror film - horor
BrE
/'hɒrəˌfɪlm/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rərˌfɪlm/ Přehrát

noun - a type of film that makes people scared, usually about ghosts, vampires, zombies etc.

 
musical - muzikál
BrE
/'mju:zɪkl/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪkl/ Přehrát

noun - a theatre performance or a film where the actors sing rather than speak, it uses modern music

 
news - zprávy (televizní apod.)
BrE
/'nju:z/ Přehrát
AmE
/'nu:z/ Přehrát

noun - a TV or radio broadcast that gives reports on recent events

 
programme - pořad
BrE
/'prəʊgræm/ Přehrát
AmE
/'proʊgræm/ Přehrát

noun - a show on TV or radio

science fiction film
science fiction film - vědeckofantastický film
BrE
/ˌsaɪəns'fɪkʃnˌfɪlm/ Přehrát
AmE
/ˌsaɪəns'fɪkʃnˌfɪlm/ Přehrát

noun - a type of film about space, aliens, future technologies etc.

 
series - série, pásmo, seriál (televizní)
BrE
/'sɪəri:z/ Přehrát
AmE
/'sɪri:z/ Přehrát

noun - several things that come one after the other; a television programme with many separate episodes (each has its own story)Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 Project

Your project
ALL LEVELS

Project 1 Unit 6 Project

Your project
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 2 Unit 6 Project 0 3824