Help for English

Project 3 Unit 1 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Moving 
accent - přízvuk
BrE
/'æksənt/ Přehrát
AmE
/'æksənt/ Přehrát

noun - a way of pronunciation typical for a particular group of people

Africa
Africa - Afrika
BrE
/'ɑ:frɪkə/ Přehrát
AmE
/'æfrɪkə/ Přehrát

noun - the continent where you can find the Sahara Desert, Egypt, River Nile etc.

 
ago - před (nějakou dobou)
BrE
/ə'gəʊ/ Přehrát
AmE
/ə'goʊ/ Přehrát

adverb - back in time, before now

 
almost - skoro, téměř
BrE
/'ɔ:lməʊst/ Přehrát
AmE
/'ɔ:lmoʊst/ Přehrát

adverb - nearly, not completely

Australia
Australia - Austrálie
BrE
/ɒ'streɪliə/ Přehrát
AmE
/ɑ:'streɪljə/ Přehrát

noun - the continent and country where you can find Sydney, Melbourne and where kangaroos live

 
be born - narodit se
BrE
/ˌbi:'bɔ:n/ Přehrát
AmE
/ˌbi:'bɔ:rn/ Přehrát

verb - to come to the world from the womb of the mother

beach
beach - pláž
BrE
/'bi:tʃ/ Přehrát
AmE
/'bi:tʃ/ Přehrát

noun - the place at the seaside with sand, where you can lie, sunbathe, play etc.

 
brother - bratr, brácha
BrE
/'brʌðə/ Přehrát
AmE
/'brʌðər/ Přehrát

noun - a boy or a man who has the same parents as somebody

bungalow
bungalow - bungalow
BrE
/'bʌŋgələʊ/ Přehrát
AmE
/'bʌŋgəloʊ/ Přehrát

noun - a house with only one floor

 
cool - chladný, chladivý
BrE
/'ku:l/ Přehrát
AmE
/'ku:l/ Přehrát

adjective - quite cold, usually in a pleasant way; not hot or warm

 
dad - taťka, táta (hovorově)
BrE
/'dæd/ Přehrát
AmE
/'dæd/ Přehrát

noun, informal - a child's word for a father

 
day - den
BrE
/'deɪ/ Přehrát
AmE
/'deɪ/ Přehrát

noun - a period of 24 hours starting at midnight and ending at midnight

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

factory
factory - továrna, závod (výrobní)
BrE
/'fæktəri/ Přehrát
AmE
/'fæktəri/ Přehrát

noun - a large building where things are produced

flat
flat - byt
BrE
/'flæt/ Přehrát
AmE
/'flæt/ Přehrát

noun, British English - the rooms that you use to live in, usually in a large building where many people live

 
get better - zlepšit se, zotavit se
BrE
/ˌget'betə/ Přehrát
AmE
/ˌget'bet̬ər/ Přehrát

verb - to start to feel well after an illness

 
grandparents - prarodiče
BrE
/'grænpeərənts/ Přehrát
AmE
/'grænperənts/ Přehrát

noun - the parents of your mother or your father

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

 
job - zaměstnání
BrE
/'dʒɒb/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b/ Přehrát

noun - the things that you do for a living

 
last - poslední, minulý
BrE
/'lɑ:st/ Přehrát
AmE
/'læst/ Přehrát

adjective - the one before now

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
live - bydlet
BrE
/'lɪv/ Přehrát
AmE
/'lɪv/ Přehrát

verb - to have your home in a particular place

 
lonely - osamělý
BrE
/'ləʊnli/ Přehrát
AmE
/'loʊnli/ Přehrát

adjective - unhappy because of being alone

 
make friends - spřátelit se, skamarádit se
BrE
/ˌmeɪk'frendz/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'frendz/ Přehrát

verb - to become friends with somebody

 
marry - vzít si (za muže či ženu), oženit se, vdát se
BrE
/'mæri/ Přehrát
AmE
/'mæri/ Přehrát

verb - to become somebody's husband or wife

 
miss - zmeškat, propásnout, přijít o
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to be too late for something; to fail to go somewhere

 
month - měsíc (kalendářní)
BrE
/'mʌnθ/ Přehrát
AmE
/'mʌnθ/ Přehrát

noun - a period of 30-31 days

mother
mother - matka, máma, maminka
BrE
/'mʌðə/ Přehrát
AmE
/'mʌðər/ Přehrát

noun - a woman who has a child

 
move house - stěhovat se, přestěhovat se
BrE
/ˌmu:v'haʊs/ Přehrát
AmE
/ˌmu:v'haʊs/ Přehrát

verb - to go to live somewhere else

rain
rain - pršet
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

verb - (of water) to fall from the sky in the form of little drops of water

 
Scotland - Skotsko
BrE
/'skɒtlənd/ Přehrát
AmE
/'skɑ:tlənd/ Přehrát

noun - the northern part of Great Britain, the capital of which is Edinburgh

 
soap opera - telenovela
BrE
/'səʊpˌɒpərə/ Přehrát
AmE
/'soʊpˌɑ:pərə/ Přehrát

noun - a television serial with many episodes that shows the life of a group of people, it is usually very emotional and far-fetched

 
start - začít, začínat
BrE
/'stɑ:t/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rt/ Přehrát

verb - to begin doing something

 
stay - zůstat, přespat, bydlet (dočasně)
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to continue to be somewhere; to live somewhere as a guest usually for a short time

surfing
surfing - surfování
BrE
/'sɜ:fɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rfɪŋ/ Přehrát

noun - a water sport in which you ride on a special board on sea waves

USA
USA - Spojené Státy Americké
BrE
/'ju:'es'eɪ/ Přehrát
AmE
/'ju:'es'eɪ/ Přehrát

noun - a federation of 50 states, the capital is Washington DC

 
Wales - Wales
BrE
/'weɪlz/ Přehrát
AmE
/'weɪlz/ Přehrát

noun - the western part of Great Britain, the capital is Cardiff

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

 
week - týden
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

noun - seven days; a period of seven days, usually Monday through Sunday

weekend
weekend - víkend
BrE
/ˌwi:'kend/ Přehrát
AmE
/'wi:kend/ Přehrát

noun - the two days (Saturday and Sunday) when people usually don't go to work

windsurfing
windsurfing - windsurfing
BrE
/'wɪdsɜ:fɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪdsɜ:rfɪŋ/ Přehrát

noun - a water sport in which you stand on a special board with a sail

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we live

 
year - rok
BrE
/'jɪə/ Přehrát
AmE
/'jɪr/ Přehrát

noun - 365 daysPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 1 Unit 3 A

My favourite pop group
PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 1 Unit 3 Project

Your project
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 3 Unit 1 A 0 7879