Help for English

Project 3 Unit 2 Extension

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Extension 
adult - dospělý, dospělák, dospělý člověk
BrE
/'ædʌlt/ Přehrát
AmE
/ə'dʌlt/ Přehrát

noun - a person who is of age, not a child or a teenager

 
average - průměr, průměrný
BrE
/'ævərɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'ævərɪdʒ/ Přehrát

adjective - the middle value, usual, ordinary

 
ceiling - strop
BrE
/'si:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'si:lɪŋ/ Přehrát

noun - the upper part of the room, the light usually hangs on it

 
common - běžný, normální, obecný
BrE
/'kɒmən/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mən/ Přehrát

adjective - ordinary, usual

 
float - vznášet se, plout
BrE
/'fləʊt/ Přehrát
AmE
/'floʊt/ Přehrát

verb - to stay on top of water, to stay in the air

 
get old - zestárnout
BrE
/ˌget'əʊld/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'oʊld/ Přehrát

verb - to become old

 
grow up - vyrůstat, vyrůst, dospět
BrE
/ˌgrəʊ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌgroʊ'ʌp/ Přehrát

verb - to become mature or adult

 
half - půl, půlka, polovina
BrE
/'hɑ:f/ Přehrát
AmE
/'hæf/ Přehrát

noun - one of two equal parts of something

hamster
hamster - křeček
BrE
/'hæmstə/ Přehrát
AmE
/'hæmstər/ Přehrát

noun - a small animal similar to a mouse but with a very short tail, it is often kept as a pet

 
household - domácnost
BrE
/'haʊsˌhəʊld/ Přehrát
AmE
/'haʊsˌhoʊld/ Přehrát

noun - all the people who live in one home

 
keep an eye on - dohlédnout na, dohlížet na, dávat pozor na, hlídat (co)
BrE
/'ki:p ən'aɪ ən/ Přehrát
AmE
/'ki:p ən'aɪ ən/ Přehrát

verb - to watch something (or somebody) and keep it from being stolen or harmed

 
normally - normálně, běžně, obvykle
BrE
/'nɔ:məli/ Přehrát
AmE
/'nɔ:rməli/ Přehrát

adverb - usually

 
nowadays - v dnešní době
BrE
/'naʊədeɪz/ Přehrát
AmE
/'naʊədeɪz/ Přehrát

adverb - at the present time, not in the past

 
old people's home - domov důchodců
BrE
/'əʊldˌpi:plz'həʊm/ Přehrát
AmE
/'oʊldˌpi:plz'hoʊm/ Přehrát

noun - a place where old people go when nobody can take care of them

 
own - vlastnit
BrE
/'əʊn/ Přehrát
AmE
/'oʊn/ Přehrát

verb - to have, to have something that is yours and nobody else's

 
pet - zvíře (mazlíček), mazlíček, domácí mazlíček
BrE
/'pet/ Přehrát
AmE
/'pet/ Přehrát

noun - an animal kept at home for fun or company

shake
shake - zatřást, třást, otřást se, zatřást se, třást se, klepat se, oklepat se
BrE
/'ʃeɪk/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪk/ Přehrát

verb - to move quickly from side to side or up and down

 
single-parent family - neúplná rodina
BrE
/ˌsɪŋgl'pærənt'fæməli/ Přehrát
AmE
/ˌsɪŋgl'pærənt'fæməli/ Přehrát

noun - a family where one of the parents does not live together with them

speed
speed - rychlost
BrE
/'spi:d/ Přehrát
AmE
/'spi:d/ Přehrát

noun - how fast something is

 
spoil - zkazit, zkazit se, pokazit, zničit, poničit
BrE
/'spɔɪl/ Přehrát
AmE
/'spɔɪl/ Přehrát

verb - to go bad; to ruin something

 
stepfamily - nevlastní rodina
BrE
/ˌstæp'fæməli/ Přehrát
AmE
/ˌstæp'fæməli/ Přehrát

noun - the family that is formed when someone marries someone who already has children

 
still - stále ještě, ještě, dosud
BrE
/'stɪl/ Přehrát
AmE
/'stɪl/ Přehrát

adverb - up to now, since then, not having stopped

 
take your time - nepospíchat, dělat svým tempem
BrE
/ˌteɪk jɔ:'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk jɔ:r'taɪm/ Přehrát

verb - not to hurry with something

 
upstream - proti proudu
BrE
/ʌp'stri:m/ Přehrát
AmE
/ʌp'stri:m/ Přehrát

adverb - in the direction where a river or stream comes from

 
usually - obvykle, obyčejně
BrE
/'ju:ʒəli/ Přehrát
AmE
/'ju:ʒəwəli/ Přehrát

adverb - regularly, normally

yawn
yawn - zívat
BrE
/'jɔ:n/ Přehrát
AmE
/'jɑ:n/ Přehrát

verb - to open the mouth widely and breathe in deeply, esp. when you are sleepyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 3 Unit 4 Extension

Culture; Song
ALL LEVELS

Project 3 Unit 6 Extension

Culture; Song
ALL LEVELS

Project 3 Unit 8 Extension

Culture; Song
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář