Help for English

Project 3 Unit 7 C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Problem page 
agree - souhlasit
BrE
/ə'gri:/ Přehrát
AmE
/ə'gri:/ Přehrát

verb - to have the same opinion as sb/sth

 
diet - dieta
BrE
/'daɪət/ Přehrát
AmE
/'daɪət/ Přehrát

noun - the food you can eat when you are ill or trying to lose weight

early
early - časně, brzy
BrE
/'ɜ:li/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rli/ Přehrát

adverb - before the usual time, opposite of 'late'

 
explain - vysvětlit
BrE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát
AmE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát

verb - to say what something means and how it works etc.

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

 
go out - jít ven, vyjít si, vyrazit si (za zábavou)
BrE
/ˌgəʊ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'aʊt/ Přehrát

verb - not to stay at home

 
have to - muset
BrE
/'hæv tʊ/ Přehrát
AmE
/'hæv tʊ/ Přehrát

verb - to have the obligation to do something; must

 
ignore - nevšímat si, ignorovat
BrE
/ɪ'gnɔ:/ Přehrát
AmE
/ɪ'gnɔ:r/ Přehrát

verb - not to notice something, to pretend you cannot see something

 
late - pozdě
BrE
/'leɪt/ Přehrát
AmE
/'leɪt/ Přehrát

adverb - not in time

medicine
medicine - lék, medicína
BrE
/'medɪsn/ Přehrát
AmE
/'medɪsn/ Přehrát

noun - a substance or pill etc, that is used when people are ill to make them better

 
must - muset
BrE
/'mʌst/ Přehrát
AmE
/'mʌst/ Přehrát

verb - to have to, to have an obligation to

 
nervous - nervózní
BrE
/'nɜ:vəs/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rvəs/ Přehrát

adjective - anxious, worried or afraid of something

 
persuade - přesvědčit
BrE
/pə'sweɪd/ Přehrát
AmE
/pər'sweɪd/ Přehrát

verb - to make somebody believe something, esp. that they should do something

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
stay - zůstat
BrE
/'steɪ/ Přehrát
AmE
/'steɪ/ Přehrát

verb - to remain in a place, not to leave

 
trust - věřit, důvěřovat
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

verb - to believe in somebody's honesty, sincerity etc; to rely on somebody or something that they say

 
worry - strachovat se, dělat si starosti, obávat se, dělat si obavy
BrE
/'wʌri/ Přehrát
AmE
/'wɜ:ri/ Přehrát

verb - to be anxious, to fear that something bad might happen

 
wreck - troska (člověk)
BrE
/'rek/ Přehrát
AmE
/'rek/ Přehrát

noun - a person who is in a very bad conditionPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 3 Unit 3 C

Detective of the year
ALL LEVELS

Project 4 Unit 7 C

Grand prix
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář