Help for English

Matrix INT Unit 2 (2)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Reading, p. 17 
accent - přízvuk
BrE
/'æksənt/ Přehrát
AmE
/'æksənt/ Přehrát

noun - a way of pronunciation typical for a particular group of people

 
amaze - překvapovat, přivádět k úžasu
BrE
/ə'meɪz/ Přehrát
AmE
/ə'meɪz/ Přehrát

verb - to surprise someone very much

 
astonishing - úžasný, velmi překvapivý
BrE
/æs'tɒnɪʃɪŋ/ Přehrát
AmE
/æs'tɑ:nɪʃɪŋ/ Přehrát

adjective - very surprising

 
background - původ, minulost
BrE
/'bækgraʊnd/ Přehrát
AmE
/'bækgraʊnd/ Přehrát

noun - the origin of something; the type of family or class that you come from

 
behaviour - chování
BrE
/bɪ'heɪvjə/ Přehrát
AmE
/bɪ'heɪvjər/ Přehrát

noun - the way that you act

 
blame - vinit, obvinit, obviňovat, svalovat vinu
BrE
/'bleɪm/ Přehrát
AmE
/'bleɪm/ Přehrát

verb - to say that something is the fault of somebody, that somebody is guilty of something

 
citizen - občan
BrE
/'sɪtɪzn/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬ɪzn/ Přehrát

noun - a person who is a legal member of a country

 
construction - stavba
BrE
/kəns'trʌkʃn/ Přehrát
AmE
/kəns'trʌkʃn/ Přehrát

noun - the act of building something

 
effort - úsilí, námaha
BrE
/'efət/ Přehrát
AmE
/'efərt/ Přehrát

noun - trying hard, using strength

 
elect - zvolit (ve volbách)
BrE
/ɪ'lekt/ Přehrát
AmE
/ɪ'lekt/ Přehrát

verb - to choose a candidate by voting for him/her

 
entirely - zcela, úplně
BrE
/ɪn'taɪəli/ Přehrát
AmE
/ɪn'taɪərli/ Přehrát

adverb - completely, to the full extent

 
fellow - chlapík, člověk
BrE
/'feləʊ/ Přehrát
AmE
/'feloʊ/ Přehrát

noun, informal - a person

 
form - tvořit, tvarovat, vytvářet, vytvořit
BrE
/'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to produce a shape, to take shape, to create or make

 
generalization - zobecnění, zevšeobecnění
BrE
/ˌdʒenrəlaɪ'zeɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdʒenrəlaɪ'zeɪʃn/ Přehrát

noun - a general statement based on only a few examples

 
character - postava (filmová apod.)
BrE
/'kærɪktə/ Přehrát
AmE
/'kærɪktər/ Přehrát

noun - a person in a film, book etc.

 
characteristic - vlastnost, znak, charakteristický rys, charakteristický znak
BrE
/ˌkærəktə'rɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌkærəktə'rɪstɪk/ Přehrát

noun - the quality of somebody or something

 
inability - neschopnost
BrE
/ˌɪnə'bɪləti/ Přehrát
AmE
/ˌɪnə'bɪlət̬i/ Přehrát

noun - the lack of skill or power to do something

 
mean - myslet to tak
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to want to say something, to believe that what you say is the truth

 
nature - přirozenost, nátura
BrE
/'neɪtʃə/ Přehrát
AmE
/'neɪtʃər/ Přehrát

noun - a person's qualities or character

 
neighbour - soused, sousedka
BrE
/'neɪbə/ Přehrát
AmE
/'neɪbər/ Přehrát

noun - a person who lives next door to you

 
observe - pozorovat, sledovat
BrE
/əb'zɜ:v/ Přehrát
AmE
/əb'zɜ:rv/ Přehrát

verb - to watch something carefully

 
race - rasa
BrE
/'reɪs/ Přehrát
AmE
/'reɪs/ Přehrát

noun - a group of people or animals that have the same shape, size, color etc.

 
regard - považovat, pohlížet na
BrE
/rɪ'gɑ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'gɑ:rd/ Přehrát

verb - to think of something in a particular way

 
remain - zůstat, zbývat, zbýt
BrE
/rɪ'meɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'meɪn/ Přehrát

verb - to stay or be left behind

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

 
sum - suma, součet
BrE
/'sʌm/ Přehrát
AmE
/'sʌm/ Přehrát

noun - the number that you get when you add two or more numbers together; a total

 
talkative - hovorný, povídavý, mnohomluvný, upovídaný, ukecaný
BrE
/'tɔ:kətɪv/ Přehrát
AmE
/'tɔ:kətɪv/ Přehrát

adjective - talking very much and often; liking to talk

 
undesirable - nežádoucí, nežádaný, nechtěný
BrE
/ˌʌndɪ'zaɪərəbl/ Přehrát
AmE
/ˌʌndɪ'zaɪərəbl/ Přehrát

adjective - not wanted by people

 
unwise - nerozumný, nemoudrý, hloupý
BrE
/ʌn'waɪz/ Přehrát
AmE
/ʌn'waɪz/ Přehrát

adjective - foolish; not advisable, not sensiblePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (1)

Vocabulary, p. 16–17
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 3 (2)

Reading, p. 31
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (2)

Reading, pages 42–43
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Matrix INT Unit 2 (2) 0 3481