Help for English

Matrix INT Unit 2 (5)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Writing, pages 22–23apostrophe
apostrophe - apostrof
BrE
/ə'pɒstrəfi/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:strəfi/ Přehrát

noun - the mark ('), it is used to mark the place where a word has been shortened (e.g. isn't, I've, he's etc.)

 
application - přihláška, žádost
BrE
/ˌæplɪ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌæplɪ'keɪʃn/ Přehrát

noun - a formal written request

 
ashamed - zahanbený
BrE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát
AmE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát

adjective - feeling guilty and embarassed because you have done something bad

barbecue
barbecue - grilování, venkovní grilování, opékání (venku)
BrE
/'bɑ:bɪkju:/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rbəkju:/ Přehrát

noun - roasting meat outdoors; a kind of outdoors party (for friends or family) during which we cook meat over a fire

bungalow
bungalow - bungalow
BrE
/'bʌŋgələʊ/ Přehrát
AmE
/'bʌŋgəloʊ/ Přehrát

noun - a house with only one floor

 
capital letter - velké písmeno
BrE
/ˌkæpɪtl'letə/ Přehrát
AmE
/ˌkæpɪt̬l'let̬ər/ Přehrát

noun - a large form of a letter, e.g. A, B, C, not a, b, c

colon
colon - dvojtečka
BrE
/'kəʊlən/ Přehrát
AmE
/'koʊlən/ Přehrát

noun - the mark ':', it is usually used before a list of things, example etc.

comma
comma - čárka (interpunkce)
BrE
/'kɒmə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mə/ Přehrát

noun - a punctuation mark (,) that separates two things and marks a pause

cork
cork - korek
BrE
/'kɔ:k/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rk/ Přehrát

noun - a light material that is used for sealing bottles of wine, etc.

curly
curly - kudrnatý, vlnitý
BrE
/'kɜ:li/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rli/ Přehrát

adjective - full of rolls or curls (usually hair)

 
embarrassed - v rozpacích
BrE
/ɪm'bærəst/ Přehrát
AmE
/ɪm'bærəst/ Přehrát

adjective - feeling silly or awkward, especially in front of people

exclamation mark
exclamation mark - vykřičník
BrE
/ˌeksklə'meɪʃnmɑ:k/ Přehrát
AmE
/ˌeksklə'meɪʃnmɑ:k/ Přehrát

noun, British English - the sign ' ! '

fair
fair - světlý (o vlasech či pleti)
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

adjective - light, not dark

 
keen - horlivý, nadšený, vášnivý
BrE
/'ki:n/ Přehrát
AmE
/'ki:n/ Přehrát

adjective - liking to do something very much

 
passion - vášeň
BrE
/'pæʃn/ Přehrát
AmE
/'pæʃn/ Přehrát

noun - strong love or another strong feeling

period
period - tečka (za větou)
BrE
/'pɪəriəd/ Přehrát
AmE
/'pɪriəd/ Přehrát

noun, American English - a small mark that indicates where a sentence ends

 
profile - profil
BrE
/'prəʊfaɪl/ Přehrát
AmE
/'proʊfaɪl/ Přehrát

noun - a summary of basic characteristics of something or somebody

 
punctuation - interpunkce
BrE
/ˌpʌŋktʃu'eɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌpʌŋktʃu'eɪʃn/ Přehrát

noun - symbols that divide a piece of written text into sentences, clauses, phrases etc.

question mark
question mark - otazník
BrE
/'kwestʃənmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kwestʃənmɑ:rk/ Přehrát

noun - the mark ' ? ' which is used at the end of a sentence that requires an answer

slim
slim - štíhlý
BrE
/'slɪm/ Přehrát
AmE
/'slɪm/ Přehrát

adjective - thin in an attractive way, not fat

speech marks
speech marks - uvozovky
BrE
/'spi:tʃˌmɑ:ks/ Přehrát
AmE
/'spi:tʃˌmɑ:rks/ Přehrát

noun - symbols that mark the beginning and end of a direct speech

 
stocky - zavalitý
BrE
/'stɒki/ Přehrát
AmE
/'stɑ:ki/ Přehrát

adjective - short but strong with wide shoulders

 
straight - rovný, přímý
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adjective - not curled or bent or curved

 
unfortunately - naneštěstí, bohužel
BrE
/ʌn'fɔ:tʃənətli/ Přehrát
AmE
/ʌn'fɔ:rtʃənətli/ Přehrát

adverb - unluckily

wavy
wavy - vlnitý, zvlněný
BrE
/'weɪvi/ Přehrát
AmE
/'weɪvi/ Přehrát

adjective - curved, not straight but not curlyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (5)

Writing, pages 48–49
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (2)

Reading, p. 17
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 3 (5)

Listening and speaking, pages 36–37
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář