Help for English

Matrix INT Unit 3 (4)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Let's Practise 1, pages 34–35 
adventurous - dobrodružný (člověk), odvážný
BrE
/əd'ventʃərəs/ Přehrát
AmE
/əd'ventʃərəs/ Přehrát

adjective - willing to do unusual, dangerous and exciting things

 
amaze - překvapovat, přivádět k úžasu
BrE
/ə'meɪz/ Přehrát
AmE
/ə'meɪz/ Přehrát

verb - to surprise someone very much

 
appeal - žádost, prosba
BrE
/ə'pi:l/ Přehrát
AmE
/ə'pi:l/ Přehrát

noun - a serious request, esp. a public request for help, money etc.

archeologist
archeologist - archeolog, archeoložka
BrE
/ˌɑ:kɪ'ɒlədʒɪst/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rki'ɑ:lədʒɪst/ Přehrát

noun - a person who studies the past from things that are found in the ground

audience
audience - publikum, diváci
BrE
/'ɔ:dɪəns/ Přehrát
AmE
/'ɔ:dɪəns/ Přehrát

noun - the people who watch a performance

 
box-office - pokladna (např. kina)
BrE
/'bɒksɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'bɑ:ksɑ:fɪs/ Přehrát

noun - the place in a cinema or theatre where you can buy the tickets

 
bring back - připomenout, připomínat, přivést na mysl
BrE
/'brɪŋ'bæk/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ'bæk/ Přehrát

verb - to make somebody remember something

 
cat walk - molo na módní přehlídce
BrE
/'kætwɔ:k/ Přehrát
AmE
/'kætwɔ:k/ Přehrát

noun - a long narrow stage for models at fashion shows

 
decision - rozhodnutí
BrE
/dɪ'sɪʒən/ Přehrát
AmE
/dɪ'sɪʒən/ Přehrát

noun - a choice you make after having thought about the options

 
destruction - zkáza, zničení, ničení, záhuba
BrE
/dɪs'trʌkʃn/ Přehrát
AmE
/dɪs'trʌkʃn/ Přehrát

noun - the act of destroying something

 
development - vývoj, rozvoj
BrE
/dɪ'veləpmənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləpmənt/ Přehrát

noun - the act of making something better, bigger, more active, more complex etc.

 
direct - režírovat
BrE
/də'rekt/ Přehrát
AmE
/də'rekt/ Přehrát

verb - to make a film, to control the making of a film

 
due - dlužný, splatný
BrE
/'dju:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

adjective - owing, expected to be paid

 
due - očekávaný
BrE
/'dju:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

adjective - expected to happen

 
entertain - bavit, pobavit, zabavit
BrE
/ˌentə'teɪn/ Přehrát
AmE
/ˌent̬ər'teɪn/ Přehrát

verb - to make somebody amused

 
experience - zažít, prožít
BrE
/ɪks'pɪəriəns/ Přehrát
AmE
/ɪks'pɪriəns/ Přehrát

verb - to go through something

 
fantasy - fantazie
BrE
/'fæntəsi/ Přehrát
AmE
/'fænt̬əsi/ Přehrát

noun - something that is not real and only exists thanks to your imagination

 
first sight - první pohled
BrE
/'fɜ:st saɪt/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rst saɪt/ Přehrát

noun - the moment when you see something or someone for the first time

fort
fort - pevnost, opevnění
BrE
/'fɔ:t/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rt/ Přehrát

noun - a building that can protect people in an attack

 
get back - vrátit se domů, přijít z práce
BrE
/ˌget'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌget'bæk/ Přehrát

verb - to return home (from work etc.)

 
height - výška
BrE
/'haɪt/ Přehrát
AmE
/'haɪt/ Přehrát

noun - a statement of how tall or high something is

 
instant - okamžitý
BrE
/'ɪnstənt/ Přehrát
AmE
/'ɪnstənt/ Přehrát

adjective - happening at once, happening immediately

 
invention - vynález
BrE
/ɪn'venʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'venʃn/ Přehrát

noun - a new machine, design etc. that nobody has come up with before

jail
jail - věznice, vězení
BrE
/'dʒeɪl/ Přehrát
AmE
/'dʒeɪl/ Přehrát

noun - a prison, a building where criminals are kept

land
land - přistát
BrE
/'lænd/ Přehrát
AmE
/'lænd/ Přehrát

verb - (of a plane) to come from the air to the ground

 
look back on - dívat se zpět na (vzpomínat), ohlížet se (vzpomínat)
BrE
/ˌlʊk'bæk ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌlʊk'bæk ɑ:n/ Přehrát

verb - to think about what happened

 
reality - realita, skutečnost
BrE
/rɪ'æləti/ Přehrát
AmE
/rɪ'ælət̬i/ Přehrát

noun - all the things as they actually are, not as they are imagined

 
remains - pozůstatky, pozůstatek, zbytek
BrE
/rɪ'meɪnz/ Přehrát
AmE
/rɪ'meɪnz/ Přehrát

noun - that what is left when something has been destroyed, taken away or used

 
ring back - zavolat zpět (telefonem), zavolat zpátky (telefonem)
BrE
/ˌrɪŋ'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌrɪŋ'bæk/ Přehrát

verb - to telephone somebody who telephoned you

 
rush - spěchat, uspěchat
BrE
/'rʌʃ/ Přehrát
AmE
/'rʌʃ/ Přehrát

verb - to hurry; to do something too quickly

 
star - hrát hlavní roli (ve filmu)
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

verb - to be the main actor or actress in a film or play

 
take back - vrátit, vrátit zpět
BrE
/ˌteɪk'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'bæk/ Přehrát

verb - to return something to the place where it has been taken from

 
turn back - vrátit se zpět, vrátit se stejnou cestou
BrE
/ˌtɜ:n'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'bæk/ Přehrát

verb - to go back by the same route

 
valuable - cenný
BrE
/'væljuəbl/ Přehrát
AmE
/'væljuəbl/ Přehrát

adjective - worth a lot of money

 
variety - rozmanitost, různost, pestrost
BrE
/və'raɪəti/ Přehrát
AmE
/və'raɪət̬i/ Přehrát

noun - a large number of things of a similar kindPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (3)

Grammar, pages 44–45
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (4)

Let's practise 1, pages 46–47
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (4)

Let's Practise 1, pages 20–21
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář