Help for English

Matrix INT Unit 1 (4)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Let's practise 1, pages 8–9 
admit - přiznat, připustit, připustit si
BrE
/əd'mɪt/ Přehrát
AmE
/əd'mɪt/ Přehrát

verb - to agree, often unwillingly, that something is true

 
advice - rada, rady
BrE
/əd'vaɪs/ Přehrát
AmE
/əd'vaɪs/ Přehrát

noun - something that someone tells you in order to help you and show you what you should do

 
advise - poradit, radit
BrE
/əd'vaɪz/ Přehrát
AmE
/əd'vaɪz/ Přehrát

verb - to tell someone what you think that he/she should do

 
amazingly - překvapivě
BrE
/ə'meɪzɪŋli/ Přehrát
AmE
/ə'meɪzɪŋli/ Přehrát

adverb - to one's surprise

 
aware - vědomý si, vědomý, vědom, mající povědomí
BrE
/ə'weə/ Přehrát
AmE
/ə'wer/ Přehrát

adjective - knowing or realizing something

 
daydream - snít s otevřenýma očima, snít, fantazírovat
BrE
/'deɪˌdri:m/ Přehrát
AmE
/'deɪˌdri:m/ Přehrát

verb - to imagine things vividly in front of your eyes

 
device - přístroj
BrE
/dɪ'vaɪs/ Přehrát
AmE
/dɪ'vaɪs/ Přehrát

noun - a machine, an apparatus

 
dialogue - dialog, dialogy (ve filmu apod.)
BrE
/'daɪəlɒg/ Přehrát
AmE
/'daɪəlɑ:g/ Přehrát

noun - people's conversation in a book, film etc.

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
flash - blikat
BrE
/'flæʃ/ Přehrát
AmE
/'flæʃ/ Přehrát

verb - (of a light) to go on and off regularly in flashes

 
genius - génius
BrE
/'dʒi:niəs/ Přehrát
AmE
/'dʒi:niəs/ Přehrát

noun - an extremely intelligent person

 
invent - vynalézt, vymyslet
BrE
/ɪn'vent/ Přehrát
AmE
/ɪn'vent/ Přehrát

verb - to come up with something, a design, machine etc, that nobody has come up with before you

 
lucid - jasný, přehledný, snadno srozumitelný
BrE
/'lu:sɪd/ Přehrát
AmE
/'lu:sɪd/ Přehrát

adjective - clear, easy to understand

 
may be - může být, možná je
BrE
/ˌmeɪ'bi:/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪ'bi:/ Přehrát

verb - it is possible that it is or will be

 
maybe - možná, snad
BrE
/'meɪbi/ Přehrát
AmE
/'meɪbi/ Přehrát

adverb - perhaps, possibly

 
plot - příběh (knihy apod.), zápletka (knihy apod.)
BrE
/'plɒt/ Přehrát
AmE
/'plɑ:t/ Přehrát

noun - the storyline of a book, film etc.

 
practice - procvičování
BrE
/'præktɪs/ Přehrát
AmE
/'præktɪs/ Přehrát

noun - the act of doing something in order to become better at it, e.g. sport, or maths, etc.

 
practise - procvičovat
BrE
/'præktɪs/ Přehrát
AmE
/'præktɪs/ Přehrát

verb - to do something regularly in order to become better at it

 
recognize - poznat, rozpoznat
BrE
/'rekəgnaɪz/ Přehrát
AmE
/'rekəgnaɪz/ Přehrát

verb - to know again something or somebody you've met or known before

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
remind - připomenout, připomínat
BrE
/rɪ'maɪnd/ Přehrát
AmE
/rɪ'maɪnd/ Přehrát

verb - to make somebody remember something

 
revise - opakovat si (učivo)
BrE
/rɪ'vaɪz/ Přehrát
AmE
/rɪ'vaɪz/ Přehrát

verb, British English - to go through something you once learned in order to remember it better, e.g. before a test in school etc.

 
script - scénář
BrE
/'skrɪpt/ Přehrát
AmE
/'skrɪpt/ Přehrát

noun - the words that the actors have to learn in order to perform

space
space - vesmír
BrE
/'speɪs/ Přehrát
AmE
/'speɪs/ Přehrát

noun - the immensely huge place where there are stars, planets etc.

 
state - stav
BrE
/'steɪt/ Přehrát
AmE
/'steɪt/ Přehrát

noun - a condition in which something is

 
straight - přímo, rovnou
BrE
/'streɪt/ Přehrát
AmE
/'streɪt/ Přehrát

adverb - directly, without delay

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
theory - teorie
BrE
/'θɪəri/ Přehrát
AmE
/'θiəri/ Přehrát

noun - a statement of the rules explaining something

 
treat - chovat se (k někomu), jednat (s někým)
BrE
/'tri:t/ Přehrát
AmE
/'tri:t/ Přehrát

verb - to behave somehow towards a person

 
whether - zda, jestli
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

conjunction - ifPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (4)

Let's practise 1, pages 46–47
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (1)

Vocabulary, pages 42–43
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (4)

Let's Practise 1, pages 20–21
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář