Help for English

Matrix INT Unit 4 (1)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Vocabulary, pages 42–43 
bargain - výhodná koupě
BrE
/'bɑ:gɪn/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rgɪn/ Přehrát

noun - a thing that you buy at a lower price than usual

 
claim - dělat si nárok, nárokovat si
BrE
/'kleɪm/ Přehrát
AmE
/'kleɪm/ Přehrát

verb - to say that you have the right to have or own something

 
defeat - porazit (v boji)
BrE
/dɪ'fi:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'fi:t/ Přehrát

verb - to win over somebody in a fight

 
discover - objevit
BrE
/dɪs'kʌvə/ Přehrát
AmE
/dɪs'kʌvər/ Přehrát

verb - to find or see something that nobody has seen or even known of before you

 
disease - choroba, nemoc
BrE
/dɪ'zi:z/ Přehrát
AmE
/dɪ'zi:z/ Přehrát

noun - a serious illness

 
escape - uniknout, uprchnout, utéct
BrE
/ɪs'keɪp/ Přehrát
AmE
/ɪs'keɪp/ Přehrát

verb - to get away from somewhere, to get free from something/somebody

 
eye-catching - poutavý, nápadný
BrE
/ˌaɪ'kætʃɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌaɪ'kætʃɪŋ/ Přehrát

adjective - attracting the eye

 
fail - selhat (v čem), neuspět (v čem)
BrE
/'feɪl/ Přehrát
AmE
/'feɪl/ Přehrát

verb, American English - to be unsuccessful in something

 
feature - charakteristický rys
BrE
/'fi:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fi:tʃər/ Přehrát

noun - a noticeable part of something

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

 
found - založit, zřídit, položit základy
BrE
/'faʊnd/ Přehrát
AmE
/'faʊnd/ Přehrát

verb - to set up, to start the building of

 
gain - získat, dostat, obdržet
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to get or win something

 
heroic - hrdinský
BrE
/hɪ'rəʊɪk/ Přehrát
AmE
/hɪ'roʊɪk/ Přehrát

adjective - brave, full of courage

 
impressive - působivý
BrE
/ɪm'presɪv/ Přehrát
AmE
/ɪm'presɪv/ Přehrát

adjective - making one feel admiration or respect

 
lay - položit, pokládat, klást
BrE
/'leɪ/ Přehrát
AmE
/'leɪ/ Přehrát

verb - to put down, to place something down carefully

 
lie - lhát
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - not to tell the truth

lie
lie - ležet
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - to have your body in a flat position, like when you are resting or sleeping

 
original - původní, originální
BrE
/ɒ'rɪdʒənl/ Přehrát
AmE
/ə'rɪdʒənl/ Přehrát

adjective - different from others, new

 
raise - zvednout, zvedat, vyvýšit, zvýšit
BrE
/'reɪz/ Přehrát
AmE
/'reɪz/ Přehrát

verb - to lift something up, to make something higher

 
reputation - reputace, pověst
BrE
/ˌrepjʊ'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌrepjʊ'teɪʃn/ Přehrát

noun - the general opinion people have about something

 
rise - vstávat, zdvihat se, vstát, zdvihnout se, povstat, vzpřímit se, stoupat, stoupnout
BrE
/'raɪz/ Přehrát
AmE
/'raɪz/ Přehrát

verb - to get up, to get upright

 
skilled - dovedný, zručný
BrE
/'skɪld/ Přehrát
AmE
/'skɪld/ Přehrát

adjective - able to do something well

 
starvation - hladovění, hladomor
BrE
/stɑ:'veɪʃən/ Přehrát
AmE
/stɑ:r'veɪʃən/ Přehrát

noun - a situation in poor countries in which people don't have enough food and die of hunger

 
surviving - přežívající, dosud žijící
BrE
/sə'vaɪvɪŋ/ Přehrát
AmE
/sər'vaɪvɪŋ/ Přehrát

adjective - staying alive

 
victory - vítězství
BrE
/'vɪktəri/ Přehrát
AmE
/'vɪktəri/ Přehrát

noun - a success in winning in somethingPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 1 (4)

Let's practise 1, pages 8–9
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (2)

Reading, pages 42–43
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (4)

Let's practise 1, pages 46–47
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář