Help for English

Matrix INT Unit 4 (2)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Reading, pages 42–43 
ancestor - předek (předchůdce)
BrE
/'ænsestə/ Přehrát
AmE
/'ænsestər/ Přehrát

noun - a forefather, a person in the family who lived a very long time before

bead
bead - korálek
BrE
/'bi:d/ Přehrát
AmE
/'bi:d/ Přehrát

noun - a small glass ball that is usually put on a string and used for decoration

border
border - hranice
BrE
/'bɔ:də/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdər/ Přehrát

noun - a dividing line between two countries

 
borough - městský obvod, čtvrť
BrE
/'bʌrə/ Přehrát
AmE
/'bɜ:roʊ/ Přehrát

noun - a part of a large city

 
colony - kolonie
BrE
/'kɒləni/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ləni/ Přehrát

noun - a country or an area controlled by another country

 
crop - úroda
BrE
/'krɒp/ Přehrát
AmE
/'krɑ:p/ Přehrát

noun - the things that are grown in a field etc. when they are harvested

 
descendant - potomek
BrE
/dɪ'sendənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'sendənt/ Přehrát

noun - a person related to someone who lived before them, e.g. a child, grandchild etc.

 
entire - celý, celičký, úplný, veškerý
BrE
/ɪn'taɪə/ Přehrát
AmE
/ɪn'taɪər/ Přehrát

adjective - whole, complete, including everything

 
governor - guvernér, správce, místodržitel
BrE
/'gʌvənə/ Přehrát
AmE
/'gʌvərnər/ Přehrát

noun - a person who is in charge of a region or a state

 
grow - pěstovat, vypěstovat
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to produce plants, e.g. vegetables; to take care of plants in order that they can get bigger

 
guilder - gulden, holandský zlatý peníz
BrE
/'gɪldə/ Přehrát
AmE
/'gɪldər/ Přehrát

noun - a unit of money in the Netherlands (before Euro)

 
hunt - lovit, honit, pronásledovat
BrE
/'hʌnt/ Přehrát
AmE
/'hʌnt/ Přehrát

verb - to chase and kill an animal, usually for food or sport

 
inhabitant - obyvatel
BrE
/ɪn'hæbɪtənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'hæbɪtənt/ Přehrát

noun - a person or animal that lives in a particular place

 
ironware - výrobky ze železa
BrE
/'aɪənweə/ Přehrát
AmE
/'aɪərnwer/ Přehrát

noun - things made of iron

orchard
orchard - sad, ovocný sad
BrE
/'ɔ:tʃəd/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rtʃərd/ Přehrát

noun - a place where trees with fruit are grown

 
percentage - procento, procentní hodnota, díl
BrE
/pə'sentɪdʒ/ Přehrát
AmE
/pər'sent̬ɪdʒ/ Přehrát

noun - a part of a whole, esp. expressed in %

 
plant - zasadit, sázet, osázet
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

verb - to put a plant or a seed in the ground so that it can grow

 
pour - proudit, valit se, řinout, téci
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pɔ:r/ Přehrát

verb - to flow

 
produce - zemědělské výrobky (rostlinné a živočišné), farmářské potraviny, zemědělská produkce
BrE
/'prɒdju:s/ Přehrát
AmE
/'proʊdu:s/ Přehrát

noun - things that are produced on a farm

 
real estate - nemovitosti, reality
BrE
/'rɪəl əˌsteɪt/ Přehrát
AmE
/'rɪəl əˌsteɪt/ Přehrát

noun, American English - property in the form of land or buildings

 
resident - obyvatel, nájemník
BrE
/'rezɪdənt/ Přehrát
AmE
/'rezɪdənt/ Přehrát

noun - a person who lives somewhere

 
rival - rival, protivník, sok
BrE
/'raɪvl/ Přehrát
AmE
/'raɪvl/ Přehrát

noun - a person that is competing with you in one particular field or area

sack
sack - pytel
BrE
/'sæk/ Přehrát
AmE
/'sæk/ Přehrát

noun - a large bag used to carry things

 
sale - prodej
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - the act of selling things

 
settler - osadník, kolonista
BrE
/'setlə/ Přehrát
AmE
/'set̬lər/ Přehrát

noun - a person who comes to live to a place where nobody or not many people lived before

 
skyline - panorama, silueta, městská silueta
BrE
/'skaɪˌlaɪn/ Přehrát
AmE
/'skaɪˌlaɪn/ Přehrát

noun - the shape that buildings make against the sky

skyscraper
skyscraper - mrakodrap, výšková budova
BrE
/'skaɪskreɪpə/ Přehrát
AmE
/'skaɪskreɪpər/ Přehrát

noun - a very tall building with many floors (usually more than 40 or 50), usually built in large cities

steel
steel - ocel
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

noun - a hard strong metal made from iron mixed with carbon, it is used for making knives etc.

 
warfare - válčení, vojenství, válka, boj, bojování, vedení války
BrE
/'wɔ:feə/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rfer/ Přehrát

noun - the activity of fighting a war; the methods of fighting, esp. using various types of weapons

 
worth - mající cenu
BrE
/'wɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθ/ Přehrát

adjective - having a valuePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 2 (4)

Let's Practise 1, pages 20–21
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (1)

Vocabulary, pages 42–43
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (4)

Let's practise 1, pages 46–47
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář