Help for English

Matrix INT Unit 2 (4)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Let's Practise 1, pages 20–21 
act - hrát (předvádět)
BrE
/'ækt/ Přehrát
AmE
/'ækt/ Přehrát

verb - to perform in a play etc.

 
attempt - pokus, snaha
BrE
/ə'tempt/ Přehrát
AmE
/ə'tempt/ Přehrát

noun - an effort to do something

 
bad-mannered - nevychovaný, špatně vychovaný
BrE
/'bæd mænəd/ Přehrát
AmE
/'bæd mænərd/ Přehrát

adjective - not having good manners

 
breed - plemeno
BrE
/'bri:d/ Přehrát
AmE
/'bri:d/ Přehrát

noun - a type of animal

 
build up - vybudovat, vytvořit, vytvořit si
BrE
/'bɪld'ʌp/ Přehrát
AmE
/'bɪld'ʌp/ Přehrát

verb - to create

 
combination - kombinace
BrE
/ˌkɒmbɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mbɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - two or more things combined

 
combine - kombinovat, zkombinovat, spojit, sloučit
BrE
/kəm'baɪn/ Přehrát
AmE
/kəm'baɪn/ Přehrát

verb - to put two or more things together

 
construction - stavba
BrE
/kəns'trʌkʃn/ Přehrát
AmE
/kəns'trʌkʃn/ Přehrát

noun - the act of building something

 
contradiction - rozpor, popření, protiklad, odporování
BrE
/ˌkɒntrə'dɪkʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:ntrə'dɪkʃn/ Přehrát

noun - a fact, statement, opinion etc. that has an opposite meaning to another one

 
desirable - žádoucí, žádaný
BrE
/dɪ'zaɪərəbl/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪərəbl/ Přehrát

adjective, formal - wanted by people

 
effort - úsilí, námaha
BrE
/'efət/ Přehrát
AmE
/'efərt/ Přehrát

noun - trying hard, using strength

 
experienced - zkušený, zběhlý
BrE
/ɪks'pɪəriənst/ Přehrát
AmE
/ɪks'pɪriənst/ Přehrát

adjective - having enough knowledge about something because you have done it many times before

 
gain - získat, dostat, obdržet
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to get or win something

 
human being - lidská bytost
BrE
/'hju:mən 'bi:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hju:mən 'bi:ɪŋ/ Přehrát

noun - a person, not an animal

 
impersonator - imitátor (napodobující známého člověka)
BrE
/ɪm'pɜ:səˌneɪtə/ Přehrát
AmE
/ɪm'pɜ:rsəˌneɪt̬ər/ Přehrát

noun - somebody who speaks and acts like a famous person in order to entertain people

 
impolite - nezdvořilý, nevychovaný
BrE
/ˌɪmpə'laɪt/ Přehrát
AmE
/ˌɪmpə'laɪt/ Přehrát

adjective - rude, not polite

 
impression - dojem
BrE
/ɪm'preʃn/ Přehrát
AmE
/ɪm'preʃn/ Přehrát

noun - an opinion or feeling about something

 
Indies - Indie a přilehlé oblasti
BrE
/'ɪndi:z/ Přehrát
AmE
/'ɪndi:z/ Přehrát

noun - India and the countries around it

 
inexperienced - nezkušený
BrE
/ˌɪnɪk'spɪəriənst/ Přehrát
AmE
/ˌɪnɪk'spɪəriənst/ Přehrát

adjective - not experienced

 
magical - kouzelný, magický
BrE
/'mædʒɪkl/ Přehrát
AmE
/'mædʒɪkl/ Přehrát

adjective - having magic or made by magic

 
modify - změnit, upravit, pozměnit
BrE
/'mɒdəfaɪ/ Přehrát
AmE
/'mɑ:dəfaɪ/ Přehrát

verb - to change slightly

 
musical - hudební
BrE
/'mju:zɪkl/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪkl/ Přehrát

adjective - connected with music

news presenter
news presenter - moderátor zpráv, uvaděč zpráv
BrE
/ˌnju:z prɪ'zentə/ Přehrát
AmE
/ˌnu:z prɪ'zentər/ Přehrát

noun - a person who presents the news item on TV or the radio

 
perform - účinkovat, hrát (před publikem), zpívat (před publikem), zazpívat (před publikem)
BrE
/pə'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/pər'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to act, play music, sing or dance in front of people

 
put in - vložit (čas atd.), investovat (čas a námahu atd.)
BrE
/ˌpʊt'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɪn/ Přehrát

verb - to spend time and effort on doing something

 
race - rasa
BrE
/'reɪs/ Přehrát
AmE
/'reɪs/ Přehrát

noun - a group of people or animals that have the same shape, size, color etc.

 
revise - opakovat si (učivo)
BrE
/rɪ'vaɪz/ Přehrát
AmE
/rɪ'vaɪz/ Přehrát

verb, British English - to go through something you once learned in order to remember it better, e.g. before a test in school etc.

 
stand out - vystupovat z řady, vyčnívat (z řady)
BrE
/ˌstænd'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌstænd'aʊt/ Přehrát

verb - to be easily recognizable amongst others; to be remarkably taller etc. than others so that you can be easily noticed

 
turn back - vrátit se zpět, vrátit se stejnou cestou
BrE
/ˌtɜ:n'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'bæk/ Přehrát

verb - to go back by the same route

 
uncomplicated - nekomplikovaný
BrE
/ʌn'kɒmplɪˌkeɪtɪd/ Přehrát
AmE
/ʌn'kɑ:mplɪˌkeɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - not complicated

 
undesirable - nežádoucí, nežádaný, nechtěný
BrE
/ˌʌndɪ'zaɪərəbl/ Přehrát
AmE
/ˌʌndɪ'zaɪərəbl/ Přehrát

adjective - not wanted by people

 
unsuccessful - neúspěšný
BrE
/ˌʌnsək'sesfl/ Přehrát
AmE
/ˌʌnsək'sesfl/ Přehrát

adjective - not successful

 
unwise - nerozumný, nemoudrý, hloupý
BrE
/ʌn'waɪz/ Přehrát
AmE
/ʌn'waɪz/ Přehrát

adjective - foolish; not advisable, not sensible

 
vertical - vertikální, svislý
BrE
/'vɜ:tɪkl/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rt̬ɪkl/ Přehrát

adjective - going straight up

 
vital - životní, životně důležitý
BrE
/'vaɪtl/ Přehrát
AmE
/'vaɪt̬l/ Přehrát

adjective - very important; necessary for life

 
wise - moudrý, rozumný
BrE
/'waɪz/ Přehrát
AmE
/'waɪz/ Přehrát

adjective - making sensible decisions, especially due to a lot of experience and knowledge; sensible, based on good judgementPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (4)

Let's practise 1, pages 46–47
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 4 (2)

Reading, pages 42–43
ALL LEVELS

Matrix INT Unit 1 (4)

Let's practise 1, pages 8–9
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář