Help for English

Project 4 Unit 5 B

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Kids 
agency - agentura, kancelář
BrE
/'eɪdʒənsi/ Přehrát
AmE
/'eɪdʒənsi/ Přehrát

noun - an office that provides a particular service

 
casual - neformální, ležérní
BrE
/'kæʒʊəl/ Přehrát
AmE
/'kæʒʊəl/ Přehrát

adjective - not formal (about clothes etc.)

 
catalogue - katalog
BrE
/'kætəlɒg/ Přehrát
AmE
/'kæt̬əlɑ:g/ Přehrát

noun - a list of things that you can buy somewhere

 
department store - obchodní dům
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt stɔ:/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop (usually with many floors) where you can buy almost anything

 
give a ring - zavolat (někomu)
BrE
/ˌgɪv ə'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌgɪvə'rɪŋ/ Přehrát

verb, British English, informal - to call someone on the phone

change
change - drobné
BrE
/'tʃeɪnʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪnʒ/ Přehrát

noun - the money that you get back in a shop when you pay more than something costs

 
proprietor - majitel
BrE
/prə'praɪətə/ Přehrát
AmE
/prə'praɪət̬ər/ Přehrát

noun, formal - the owner of something, e.g. a business or a property

 
smart - slušivý, elegantní
BrE
/'smɑ:t/ Přehrát
AmE
/'smɑ:rt/ Přehrát

adjective - (about clothes) good looking, fit for formal ocassions; (about people) of an attractive appearance

 
sportswear - sportovní oblečení
BrE
/'spɔ:tsˌweə/ Přehrát
AmE
/'spɔ:rtsˌwer/ Přehrát

noun - the kind of clothes that you wear when doing sports

 
talent - talent, nadání
BrE
/'tælənt/ Přehrát
AmE
/'tælənt/ Přehrát

noun - a natural ability to do something

 
top-class - prvotřídní, špičkový
BrE
/'tɒpˌklɑ:s/ Přehrát
AmE
/'tɑ:pˌklæs/ Přehrát

adjective - one of the best, perfectPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 B

Kids
ALL LEVELS

Project 3 Unit 5 B

Kids
ALL LEVELS

Project 4 Unit 1 B

Kids
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář