Help for English

Project 4 Unit 8 D

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

The Weathercloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

cloudy
cloudy - oblačno
BrE
/'klaʊdi/ Přehrát
AmE
/'klaʊdi/ Přehrát

adjective - (of weather) with clouds

 
continent - světadíl, kontinent
BrE
/'kɒntɪnənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntɪnənt/ Přehrát

noun - a large mass of land on the planet, usually surrounded by seas and oceans, e.g Europe, Asia etc.

desert
desert - poušť, pustina
BrE
/'dezət/ Přehrát
AmE
/'dezərt/ Přehrát

noun - a dry piece of land usually covered with sand and no or almost no vegetation or life

 
equator - rovník
BrE
/ɪk'weɪtə/ Přehrát
AmE
/ɪk'weɪt̬ər/ Přehrát

noun - an imaginary line around the middle part of our planet

fog
fog - mlha
BrE
/'fɒg/ Přehrát
AmE
/'fɑ:g/ Přehrát

noun - a white cloud that makes it difficult to see

foggy
foggy - mlhavo
BrE
/'fɒgi/ Přehrát
AmE
/'fɑ:gi/ Přehrát

adjective - covered with fog

forest
forest - les, prales
BrE
/'fɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a large area of land covered with trees

frost
frost - mráz, mrazík
BrE
/'frɒst/ Přehrát
AmE
/'frɑ:st/ Přehrát

noun - the weather condition with very low temperature

 
frosty - mrazivý, mrazivo
BrE
/'frɒsti/ Přehrát
AmE
/'frɑ:sti/ Přehrát

adjective - very cold

ice
ice - led
BrE
/'aɪs/ Přehrát
AmE
/'aɪs/ Přehrát

noun - frozen water

 
icy - zledovatělý, namrzlý, pokrytý ledem
BrE
/'aɪsi/ Přehrát
AmE
/'aɪsi/ Přehrát

adjective - covered with ice

island
island - ostrov
BrE
/'aɪlənd/ Přehrát
AmE
/'aɪlənd/ Přehrát

noun - a piece of land in the middle of a sea, ocean, lake etc.

lake
lake - jezero
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

 
mist - mlha, mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

 
misty - mlhavý, zamlžený, mlhavo
BrE
/'mɪsti/ Přehrát
AmE
/'mɪsti/ Přehrát

adjective - covered with light fog

 
North Pole - severní pól
BrE
/ˌnɔ:θ'pəʊl/ Přehrát
AmE
/ˌnɔ:rθ'poʊl/ Přehrát

noun - the northernmost point on the planet

northeast
northeast - severovýchod
BrE
/ˌnɔ:θ'i:st/ Přehrát
AmE
/ˌnɔ:rθ'i:st/ Přehrát

noun - the direction between north and east

northwest
northwest - severozápad
BrE
/ˌnɔ:θ'west/ Přehrát
AmE
/ˌnɔ:rθ'west/ Přehrát

noun - the direction between north and west

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
rainy - deštivý
BrE
/'reɪni/ Přehrát
AmE
/'reɪni/ Přehrát

adjective - full of rain, having a lot of rain

 
shower - přeháňka
BrE
/'ʃaʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊər/ Přehrát

noun - a short light rain

 
showery - s přeháňkami, přeháňkový
BrE
/'ʃaʊəri/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊəri/ Přehrát

adjective - with many showers of rain

snow
snow - sníh
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

noun - frozen water in the form of a soft white material

 
snowy - sněžný, zasněžený
BrE
/'snəʊwi/ Přehrát
AmE
/'snoʊwi/ Přehrát

adjective - full of snow

southeast
southeast - jihovýchod
BrE
/ˌsaʊθ'i:st/ Přehrát
AmE
/ˌsaʊθ'i:st/ Přehrát

noun - the direction between south and east

southwest
southwest - jihozápad
BrE
/ˌsaʊθ'west/ Přehrát
AmE
/ˌsaʊθ'west/ Přehrát

noun - the direction between south and west

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

 
stormy - bouřlivý, rozbouřený
BrE
/'stɔ:mi/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rmi/ Přehrát

adjective - with very bad weather, with wind and rain

sun
sun - slunce, sluníčko
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - the yellow star that shines in the sky and gives us heat and light

 
sunny - slunečný, slunečno
BrE
/'sʌni/ Přehrát
AmE
/'sʌni/ Přehrát

adjective - full of sun

thunderstorm
thunderstorm - bouřka
BrE
/'θʌndəstɔ:m/ Přehrát
AmE
/'θʌndərstɔ:rm/ Přehrát

noun - rain, thunder and lightning together

 
thundery - s hřměním, s hromem, hřmějící
BrE
/'θʌndəri/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - with thunder, sounding like thunder

wave
wave - vlna (na moři apod.)
BrE
/'weɪv/ Přehrát
AmE
/'weɪv/ Přehrát

noun - a raised surface of something, e.g. of the sea

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving air

 
windy - větrný, větrno
BrE
/'wɪndi/ Přehrát
AmE
/'wɪndi/ Přehrát

adjective - full of windPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 D

At the doctor's
ALL LEVELS

Project 3 Unit 8 D

Sweet dreams
ALL LEVELS

Project Plus Unit 8 D

Extensive reading; Working with words
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář