Help for English

Project Plus Unit 6 B-C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

The Teenage Years; Arrangements 
accept - přijmout, akceptovat
BrE
/ək'sept/ Přehrát
AmE
/ək'sept/ Přehrát

verb - to take or receive sth

 
adolescence - adolescence, dospívání
BrE
/ˌædə'lesəns/ Přehrát
AmE
/ˌædə'lesəns/ Přehrát

noun - the stage between childhood and adulthood

 
adulthood - dospělost
BrE
/ə'dʌlthʊd/ Přehrát
AmE
/ə'dʌlthʊd/ Přehrát

noun - the time in a person's life when he is an adult

 
appointment - schůzka
BrE
/ə'pɔɪntmənt/ Přehrát
AmE
/ə'pɔɪntmənt/ Přehrát

noun - a formal arrangement to see a person at a specified time and place

 
confirm - potvrdit
BrE
/kən'fɜ:m/ Přehrát
AmE
/kən'fɜ:rm/ Přehrát

verb - to say that something is true or right

 
dental surgery - zubní ordinace
BrE
/'dentl sɜ:dʒəri/ Přehrát
AmE
/'dent̬l sɜ:rdʒəri/ Přehrát

noun - a dentist's office

drug
drug - lék
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - a chemical used as medicine

 
childhood - dětství
BrE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát

noun - the period of your life when you are a child

 
moody - náladový
BrE
/'mu:di/ Přehrát
AmE
/'mu:di/ Přehrát

adjective - changing moods very often

 
rebellious - vzdorovitý, vzpurný
BrE
/rɪ'beliəs/ Přehrát
AmE
/rɪ'beliəs/ Přehrát

adjective - not respecting authority

 
refuse - odmítnout
BrE
/rɪ'fju:z/ Přehrát
AmE
/rɪ'fju:z/ Přehrát

verb - not to accept something, not to do what somebody wants you to do

 
rehearsal - zkouška (divadelní apod.)
BrE
/rɪ'hɜ:sl/ Přehrát
AmE
/rɪ'hɜ:rsl/ Přehrát

noun - the time when actors, musicians etc. practise together for a performance

scruffy
scruffy - ošuntělý, odrbaný
BrE
/'skrʌfi/ Přehrát
AmE
/'skrʌfi/ Přehrát

adjective - dirty and untidy

 
suggest - navrhnout, navrhovat
BrE
/sə'dʒest/ Přehrát
AmE
/sə'dʒest/ Přehrát

verb - to say what you think should be done

 
sullen - nevrlý, mrzutý
BrE
/'sʌlən/ Přehrát
AmE
/'sʌlən/ Přehrát

adjective - bad-tempered; not wanting to talk to people

 
trouble - problém, obtíž
BrE
/'trʌbl/ Přehrát
AmE
/'trʌbl/ Přehrát

noun - a problem or difficultyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project Plus Unit 7 B-C

Improve your life
ALL LEVELS

Project Plus Unit 1 C

Getting to know you
ALL LEVELS

Project Plus Unit 5 C

Warnings and Advice
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář