Help for English

Project Plus Unit 7 B-C

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Improve your life 
blocked - ucpaný, zablokovaný
BrE
/'blɒkt/ Přehrát
AmE
/'blɑ:kt/ Přehrát

adjective - impossible to be passed through; prevented from being moved

 
cleaner's - čistírna
BrE
/'kli:nəz/ Přehrát
AmE
/'kli:nərz/ Přehrát

noun - a place where you can have something cleaned

corner
corner - roh
BrE
/'kɔ:nə/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rnər/ Přehrát

noun - a place where two walls meet at an angle (usually the right angle)

 
everything - všechno
BrE
/'evriˌθɪŋ/ Přehrát
AmE
/'evriˌθɪŋ/ Přehrát

pronoun - each of the things, all the things

 
fish tank - akvárium
BrE
/'fɪʃtæŋk/ Přehrát
AmE
/'fɪʃtæŋk/ Přehrát

noun - an aquarium, a large glass container where you keep goldfish etc.

flow
flow - plynout, téct
BrE
/'fləʊ/ Přehrát
AmE
/'floʊ/ Přehrát

verb - to move smoothly, used especially about water, time etc.

 
get rid of - zbavit se (čeho)
BrE
/ˌget'rɪd əv/ Přehrát
AmE
/ˌget'rɪd əv/ Přehrát

verb - to make oneself free from something unpleasant; to throw or give away something you do not want

 
junk - harampádí, staré krámy
BrE
/'dʒʌŋk/ Přehrát
AmE
/'dʒʌŋk/ Přehrát

noun, informal - old useless things; an old useless thing

 
mind - vadit
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

verb - to dislike something, to have something against

 
properly - řádně, správně, potřebným způsobem
BrE
/'prɒpəli/ Přehrát
AmE
/'prɑ:pərli/ Přehrát

adverb - in the correct, suitable or appropriate way

 
relationship - vztah (mezi lidmi)
BrE
/rɪ'leɪʃnʃɪp/ Přehrát
AmE
/rɪ'leɪʃnʃɪp/ Přehrát

noun - the way you get on with somebody

 
sharp - ostrý
BrE
/'ʃɑ:p/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rp/ Přehrát

adjective - having a very thin edge so that it can be used for cutting things easily

 
sleep over - přespat (u někoho)
BrE
/ˌsli:p'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌsli:p'əʊvə/ Přehrát

verb - to stay somewhere for the night

 
spontaneous - spontánní, nenucený, přirozený
BrE
/spɒn'teɪniəs/ Přehrát
AmE
/spɑ:n'teɪniəs/ Přehrát

adjective - done suddenly without planning

 
trapped - uvězněný, chycený, lapený
BrE
/'træpt/ Přehrát
AmE
/'træpt/ Přehrát

adjective - caught with no possibility of escapePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project Plus Unit 6 B-C

The Teenage Years; Arrangements
ALL LEVELS

Project Plus Unit 1 C

Getting to know you
ALL LEVELS

Project Plus Unit 5 C

Warnings and Advice
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář