Help for English

Headway ELE Unit 1 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Everyday objectsapple
apple - jablko
BrE
/'æpl/ Přehrát
AmE
/'æpl/ Přehrát

noun - a kind of round fruit which usually has a red, yellow or green skin

bag
bag - taška
BrE
/'bæg/ Přehrát
AmE
/'bæg/ Přehrát

noun - a thing which you use to carry things in, it can be made of paper or thin plastic, or of strong leather or cloth

camera
camera - fotoaparát, foťák, kamera
BrE
/'kæmrə/ Přehrát
AmE
/'kæmrə/ Přehrát

noun - a small device used for taking pictures or videos

dictionary
dictionary - slovník
BrE
/'dɪkʃənərɪ/ Přehrát
AmE
/'dɪkʃənəri/ Přehrát

noun - a book that explains and/or translates words, shows how to use them etc.

key
key - klíč
BrE
/'ki:/ Přehrát
AmE
/'ki:/ Přehrát

noun - a small metal object which is used for locking and unlocking doors, starting a car, etc.

letter
letter - dopis
BrE
/'letə/ Přehrát
AmE
/'let̬ər/ Přehrát

noun - a message written on paper and sent to somebody in an envelope by mail

magazine
magazine - časopis
BrE
/'mægəzi:n/ Přehrát
AmE
/'mægəzi:n/ Přehrát

noun - a periodical that comes out every week, every other week, or every month, etc., it is usually printed in colour and has many photos and pictures

newspaper
newspaper - noviny
BrE
/'nju:zpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'nu:zpeɪpər/ Přehrát

noun - large pieces of paper printed with latest information about politics, sport, culture etc., it is often published every day

orange
orange - pomeranč
BrE
/'ɒrɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rɪndʒ/ Přehrát

noun - a kind of fruit similar to a tangerine, it has a thick orange skin and juicy inside

phone
phone - telefon
BrE
/'fəʊn/ Přehrát
AmE
/'foʊn/ Přehrát

noun - a device or a system that enables people to talk to each other across large distances, you need a number to call somebody using this system

postcard
postcard - pohlednice, pohled
BrE
/'pəʊstkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'poʊstkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card with a picture on one side that you send to your friends by mail when you are on a holiday

stamp
stamp - známka (poštovní), poštovní známka
BrE
/'stæmp/ Přehrát
AmE
/'stæmp/ Přehrát

noun - a small piece of paper that you buy and stick on the envelope of a letter or a postcard when you want to send it by post

ticket
ticket - lístek, vstupenka, jízdenka
BrE
/'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a piece of paper that enables you to use a train, bus etc, or lets you enter a theatre, cinema etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway ELE Unit 3 part 1

Talking about jobs, page 20–23
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 6 part 3

Everyday English, pages 50–51
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 3 part 3

Words from the text The Man With Thirteen Jobs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář