Help for English

Headway ELE Unit 3 part 1

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Talking about jobs, page 20–23city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
come - pocházet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to be from a particular town or city

 
day - den
BrE
/'deɪ/ Přehrát
AmE
/'deɪ/ Přehrát

noun - a period of 24 hours starting at midnight and ending at midnight

dog
dog - pes
BrE
/'dɒg/ Přehrát
AmE
/'dɑ:g/ Přehrát

noun - an animal that often lives with people or helps them hunt or work on a farm, it is very friendly

fly
fly - letět, létat
BrE
/'flaɪ/ Přehrát
AmE
/'flaɪ/ Přehrát

verb - to travel through the air

 
free time - volný čas
BrE
/'fri: taɪm/ Přehrát
AmE
/'fri: taɪm/ Přehrát

noun - the time when you can do what you like, the time when you are not studying or working

 
hour - hodina
BrE
/'aʊə/ Přehrát
AmE
/'aʊər/ Přehrát

noun - a period of 60 minutes

 
interpreter - tlumočník
BrE
/ɪn'tɜ:prətə/ Přehrát
AmE
/ɪn'tɜ:rprət̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job is to translate someone's spoken words into another language

 
job - zaměstnání
BrE
/'dʒɒb/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b/ Přehrát

noun - the things that you do for a living

listen
listen - poslouchat
BrE
/'lɪsn/ Přehrát
AmE
/'lɪsn/ Přehrát

verb - to pay attention when you want to hear somebody or something, for example music

 
music - hudba, muzika
BrE
/'mju:zɪk/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪk/ Přehrát

noun - sounds made into a nice and pleasant patterns, creating melodies and songs etc.

office
office - kancelář
BrE
/'ɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a place where people work, usually jobs connected with working with computersm, documents etc.

 
ordinary - běžný, normální
BrE
/'ɔ:dɪnəri/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdɪneri/ Přehrát

adjective - average and normal, not different from others

 
play - hrát (sport)
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to take part in a sport or game

radio
radio - vysílačka
BrE
/'reɪdɪəʊ/ Přehrát
AmE
/'reɪdioʊ/ Přehrát

noun - a device that receives and sends radio signals

scientist
scientist - vědec
BrE
/'saɪəntɪst/ Přehrát
AmE
/'saɪəntɪst/ Přehrát

noun - a person who studies or teaches biology, or chemistry, physics etc.

sick
sick - nemocný
BrE
/'sɪk/ Přehrát
AmE
/'sɪk/ Přehrát

adjective - not feeling well, having an illness

skiing
skiing - lyžování
BrE
/'ski:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ski:ɪŋ/ Přehrát

noun - a winter sport in which you go down the mountain on two long narrow pieces of wood or plastic

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

town
town - město
BrE
/'taʊn/ Přehrát
AmE
/'taʊn/ Přehrát

noun - a place with many houses and buildings where people live, work etc., it is bigger than a village

walk
walk - procházka
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

noun - a short trip made on foot, usually to relax and get some fresh air

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway ELE Unit 1 part 3

Everyday objects
ALL LEVELS

Headway ELE Unit10 part 3

Talking about your class, page 77
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 3 part 3

Words from the text The Man With Thirteen Jobs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář