Help for English

Headway ELE Unit 4 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Reading and Listening, pages 32–33autumn
autumn - podzim
BrE
/'ɔ:təm/ Přehrát
AmE
/'ɔ:t̬əm/ Přehrát

noun - the season of the year that comes after summer

beach
beach - pláž
BrE
/'bi:tʃ/ Přehrát
AmE
/'bi:tʃ/ Přehrát

noun - the place at the seaside with sand, where you can lie, sunbathe, play etc.

 
Brazilian - brazilský
BrE
/brə'zɪlɪən/ Přehrát
AmE
/brə'zɪliən/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Brazil

cold
cold - zima, chlad
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

noun - the absence of heat, low temperature

 
department - oddělení
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt/ Přehrát

noun - a section, esp. of a school or a business

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

 
export - vývoz, export
BrE
/'ekspɔ:t/ Přehrát
AmE
/'ekspɔ:rt/ Přehrát

noun - the act of sending goods to be sold in another country

fall
fall - podzim
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

noun, American English - the season of the year that comes after summer

flower
flower - květina, kytka
BrE
/'flaʊə/ Přehrát
AmE
/'flaʊər/ Přehrát

noun - a beautiful and colourful plant, women like to get this plant from men

 
holiday home - letní sídlo, chata
BrE
/'hɒlədeɪˌhəʊm/ Přehrát
AmE
/'hɑ:lədeɪˌhoʊm/ Přehrát

noun - a house which somebody owns and where they only go to spend their holidays

 
chat - povídat si, kecat, plkat
BrE
/'tʃæt/ Přehrát
AmE
/'tʃæt/ Přehrát

verb - to talk to somebody in an informal way

ice hockey
ice hockey - hokej, lední hokej
BrE
/'aɪsˌhɒki/ Přehrát
AmE
/'aɪsˌhɑ:ki/ Přehrát

noun - a game for two teams played on ice in which score by hitting a small black thing (a puck) into the opponent's goal using long wooden sticks

ice-skating
ice-skating - bruslení, bruslení na ledě
BrE
/'aɪsˌskeɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'aɪsˌskeɪt̬ɪŋ/ Přehrát

noun - moving on ice using special boots with metal blades

 
karaoke - karaoke
BrE
/ˌkærɪ'əʊki:/ Přehrát
AmE
/ˌkærɪ'oʊki:/ Přehrát

noun - a popular Japanese activity in which normal people sing popsongs in bars

lake
lake - jezero, jezírko, rybník
BrE
/'leɪk/ Přehrát
AmE
/'leɪk/ Přehrát

noun - a large area of water surrounded by land

 
meet - potkat, setkat se, seznámit se
BrE
/'mi:t/ Přehrát
AmE
/'mi:t/ Přehrát

verb - to come together, to see each other, to introduce each other

 
month - měsíc (kalendářní)
BrE
/'mʌnθ/ Přehrát
AmE
/'mʌnθ/ Přehrát

noun - a period of 30-31 days

office
office - kancelář
BrE
/'ɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a place where people work, usually jobs connected with working with computersm, documents etc.

 
Portugal - Portugalsko
BrE
/'pɔ:tʃʊgl/ Přehrát
AmE
/'pɔ:rtʃʊgl/ Přehrát

noun - the European country located to the west of Spain

sailing
sailing - plachtění, jízda na plachetnici, jízda na lodi
BrE
/'seɪlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'seɪlɪŋ/ Přehrát

noun - a sport in which you go on a boat with a sail

 
season - roční období
BrE
/'si:zn/ Přehrát
AmE
/'si:zn/ Přehrát

noun - one of the four parts of the year (spring, summer, autumn, winter)

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

sing
sing - zpívat
BrE
/'sɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sɪŋ/ Přehrát

verb - to make music with your voice

spring
spring - jaro
BrE
/'sprɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋ/ Přehrát

noun - the season of the year after winter

 
suddenly - vtom, najednou, náhle
BrE
/'sʌdənli/ Přehrát
AmE
/'sʌdənli/ Přehrát

adverb - quickly and unexpectedly

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

sunbathe
sunbathe - opalovat se, ležet na sluníčku, slunit se
BrE
/'sʌnbeɪð/ Přehrát
AmE
/'sʌnbeɪð/ Přehrát

verb - to lie in the sun esp. when you want your skin to be darker colour

 
sunny - slunečný, slunečno
BrE
/'sʌni/ Přehrát
AmE
/'sʌni/ Přehrát

adjective - full of sun

swimming
swimming - plavání
BrE
/'swɪmɪŋ/ Přehrát
AmE
/'swɪmɪŋ/ Přehrát

noun - a sport in which you move your body through water

take photographs
take photographs - fotografovat, fotit
BrE
/'teɪk'fəʊtəgrɑ:fs/ Přehrát
AmE
/'teɪk'foʊt̬əgræfs/ Přehrát

verb - to make photos

tree
tree - strom, stromek, stromeček
BrE
/'tri:/ Přehrát
AmE
/'tri:/ Přehrát

noun - a very tall plant with a hard trunk and branches and green leaves or needles, people get wood from it

 
warm - teplý, teplo
BrE
/'wɔ:m/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rm/ Přehrát

adjective - not cold; making you feel not cold

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

 
year - rok
BrE
/'jɪə/ Přehrát
AmE
/'jɪr/ Přehrát

noun - 365 days

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway ELE Unit 4 part 4

Vocabulary and Everyday English, pages 34–35
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 2 part 4

Reading and Listening, pages 16–17
ALL LEVELS

Headway ELE Unit 7 part 4

Reading and speaking, page 56
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Headway ELE Unit 4 part 3 0 6536