Help for English

Escape from Earth - So Much More

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny Escape from Earth 
alive - živý, naživu
BrE
/ə'laɪv/ Přehrát
AmE
/ə'laɪv/ Přehrát

adjective - living, not dead

cry
cry - plakat, brečet, naříkat
BrE
/'kraɪ/ Přehrát
AmE
/'kraɪ/ Přehrát

verb - to weep, to make loud sounds showing your unhappiness and sadness, to produce tears

 
darkness - tma, temnota
BrE
/'dɑ:knəs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rknəs/ Přehrát

noun - absence of light

demon
demon - démon
BrE
/'di:mən/ Přehrát
AmE
/'di:mən/ Přehrát

noun - a very evil ghost or spirit

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
fight - bojovat, zápasit, prát se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
choice - volba, výběr, možnost
BrE
/'tʃɔɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃɔɪs/ Přehrát

noun - choosing between things, an option, several possibilities to choose from

 
missing - chybějící
BrE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát

adjective - lost; not in the right place

 
page - strana, stránka
BrE
/'peɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'peɪdʒ/ Přehrát

noun - one side of a sheet of paper in a book, magazine etc.

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zən/ Přehrát
AmE
/'ri:zən/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

search
search - hledat, pátrat, prohledat, prohledávat
BrE
/'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃ/ Přehrát

verb - to look for something carefully

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

smile
smile - usměv
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

noun - a happy expression on your face

surrender
surrender - vzdát se (v boji)
BrE
/sə'rendə/ Přehrát
AmE
/sə'rendər/ Přehrát

verb - to give up fighting and admit your loss

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

 
try - zkusit, vyzkoušet, pokusit se, snažit se
BrE
/'traɪ/ Přehrát
AmE
/'traɪ/ Přehrát

verb - to make an effort to do something

 
worth - mající cenu, cenný
BrE
/'wɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθ/ Přehrát

adjective - having a value, valuable

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"So Much More" by Escape from Earth

Skvělá rocková píseň „So Much More“ doplněná jednoduchým cvičením na doplňování slov do textu.
INTERMEDIATE

"Yesterday" by Escape from Earth

Akustická písnička rockové sestavy Escape from Earth s možností doplňování slov do textu a českým překladem na závěr.
PRE-INTERMEDIATE

"Without" by Escape from Earth

Píseň WITHOUT, která se v loňském roce umístila na druhém místě v americké soutěži v psaní rockových písní. Zde si ji můžete poslechnout, podívat se na videoklip a vyzkoušet si cvičení na doplňování chybějících slov do textu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář