Help for English

Escape from Earth - So Much More

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny Escape from Earth 
alive - živý, naživu
BrE
/ə'laɪv/ Přehrát
AmE
/ə'laɪv/ Přehrát

adjective - living, not dead

cry
cry - plakat, brečet, naříkat
BrE
/'kraɪ/ Přehrát
AmE
/'kraɪ/ Přehrát

verb - to weep, to make loud sounds showing your unhappiness and sadness, to produce tears

 
darkness - tma, temnota
BrE
/'dɑ:knəs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rknəs/ Přehrát

noun - absence of light

demon
demon - démon
BrE
/'di:mən/ Přehrát
AmE
/'di:mən/ Přehrát

noun - a very evil ghost or spirit

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
fight - bojovat, zápasit, prát se
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

verb - to use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
choice - volba, výběr, možnost
BrE
/'tʃɔɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃɔɪs/ Přehrát

noun - choosing between things, an option, several possibilities to choose from

 
missing - chybějící, ztracený, nepřítomný
BrE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát

adjective - lost, not present, not in the right place

 
page - strana, stránka
BrE
/'peɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'peɪdʒ/ Přehrát

noun - one side of a sheet of paper in a book, magazine etc.

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

search
search - hledat, pátrat, prohledat, prohledávat
BrE
/'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃ/ Přehrát

verb - to look for something carefully

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

smile
smile - usměv
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

noun - a happy expression on your face

surrender
surrender - vzdát se (v boji)
BrE
/sə'rendə/ Přehrát
AmE
/sə'rendər/ Přehrát

verb - to give up fighting and admit your loss

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/ Přehrát
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

 
try - zkusit, vyzkoušet, pokusit se, snažit se
BrE
/'traɪ/ Přehrát
AmE
/'traɪ/ Přehrát

verb - to make an effort to do something

 
worth - mající cenu
BrE
/'wɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθ/ Přehrát

adjective - having a valuePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"So Much More" by Escape from Earth

Skvělá rocková píseň „So Much More“ doplněná jednoduchým cvičením na doplňování slov do textu.
PRE-INTERMEDIATE

Test: A Kiss in a Cup (jevy obsažené v textu písně)

Test zaměřený na gramatické a lexikální jevy obsažené v písni skupiny Escape from Earth ‚A Kiss in a Cup‘.
PRE-INTERMEDIATE

Escape from Earth - Without

Slovíčka z písně skupiny Escape from Earth
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář