Help for English

Red Hot Chili Peppers - Under the Bridge

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně ‚Under the Bridge‘ skupiny Red Hot Chili Peppers 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

angel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
at least - alespoň, aspoň
BrE
/ət'li:st/ Přehrát
AmE
/ət'li:st/ Přehrát

adverb - if nothing else

 
because - protože
BrE
/bɪ'kɒz/ Přehrát
AmE
/bɪ'kɔ:z/ Přehrát

conjunction - for the reason that

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

bridge
bridge - most, lávka
BrE
/'brɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'brɪdʒ/ Přehrát

noun - a structure that leads over a river, valley etc., usually made of metal, stone or wood

 
companion - společník, společnice
BrE
/kəm'pænɪən/ Přehrát
AmE
/kəm'pænɪən/ Přehrát

noun - a person who keeps you company; a friend who spends time with you

cry
cry - plakat, brečet, naříkat
BrE
/'kraɪ/ Přehrát
AmE
/'kraɪ/ Přehrát

verb - to weep, to make loud sounds showing your unhappiness and sadness, to produce tears

 
deed - skutek, čin
BrE
/'di:d/ Přehrát
AmE
/'di:d/ Přehrát

noun - an action, something that you do

 
downtown - střed města, centrum města, centrum (města)
BrE
/ˌdaʊn'taʊn/ Přehrát
AmE
/ˌdaʊn'taʊn/ Přehrát

noun - the city center

 
draw blood - prolít krev
BrE
/ˌdrɔ:'blʌd/ Přehrát
AmE
/ˌdrɔ:'blʌd/ Přehrát

verb - to make blood come out of the body

 
enough - dost, dostatek
BrE
/ɪ'nʌf/ Přehrát
AmE
/ɪ'nʌf/ Přehrát

determiner - as much as is needed or necessary

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
hard - obtížný, těžký (náročný), náročný
BrE
/'hɑ:d/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd/ Přehrát

adjective - not easy

hill
hill - kopec
BrE
/'hɪl/ Přehrát
AmE
/'hɪl/ Přehrát

noun - a small and low mountain, a raised piece of ground

 
lie - lhát
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - not to tell the truth

 
lonely - osamělý
BrE
/'ləʊnli/ Přehrát
AmE
/'loʊnli/ Přehrát

adjective - unhappy because of being alone

 
only - jediný
BrE
/'əʊnlɪ/ Přehrát
AmE
/'oʊnli/ Přehrát

adjective - sole, being the only one

 
partner - partner, partnerka
BrE
/'pɑ:tnə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rtnər/ Přehrát

noun - a person who shares in the same activity as somebody else

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/ Přehrát
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

 
together - spolu, společně, dohromady
BrE
/tə'geðə/ Přehrát
AmE
/tə'geðər/ Přehrát

adverb - with each other, with one another, side by side

 
windy - větrný, větrno
BrE
/'wɪndi/ Přehrát
AmE
/'wɪndi/ Přehrát

adjective - full of wind

 
worry - strachovat se, dělat si starosti, obávat se, dělat si obavy
BrE
/'wʌri/ Přehrát
AmE
/'wɜ:ri/ Přehrát

verb - to be anxious, to fear that something bad might happenPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Red Hot Chili Peppers - Californication

Slovíčka z písně ‚Californication‘ skupiny Red Hot Chili Peppers
PRE-INTERMEDIATE

Red Hot Chili Peppers - Otherside

Slovíčka z písně ‚Otherside‘ skupiny Red Hot Chili Peppers
INTERMEDIATE

Red Hot Chili Peppers - Zephyr Song

Slovíčka z písně ‚Zephyr Song‘ skupiny Red Hot Chili Peppers
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář