Help for English

The Christmas Bible Story

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z biblického příběhu o narození Ježíše 
amazed - v úžasu, ohromený
BrE
/ə'meɪzd/ Přehrát
AmE
/ə'meɪzd/ Přehrát

adjective - very surprised by something, esp. in a positive way

 
ancestor - předek (předchůdce)
BrE
/'ænsestə/ Přehrát
AmE
/'ænsestər/ Přehrát

noun - a forefather, a person in the family who lived a very long time before

 
bless - požehnat
BrE
/'bles/ Přehrát
AmE
/'bles/ Přehrát

verb - to make holy, to ask God to favour something

 
descendant - potomek
BrE
/dɪ'sendənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'sendənt/ Přehrát

noun - a person related to someone who lived before them, e.g. a child, grandchild etc.

 
desire - touha
BrE
/dɪ'zaɪə/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪər/ Přehrát

noun - a very strong wish

 
disgrace - zneuctít, zostudit
BrE
/dɪs'greɪs/ Přehrát
AmE
/dɪs'greɪs/ Přehrát

verb - to do something that makes people stop respecting you

 
engage - zasnoubit
BrE
/ɪn'geɪdʒ/ Přehrát
AmE
/ɪn'geɪdʒ/ Přehrát

verb - to agree or promise to marry somebody

 
eternal - věčný, nekonečný
BrE
/ɪ'tɜ:nl/ Přehrát
AmE
/ɪ'tɜ:rnl/ Přehrát

adjective - without end, everlasting

feed
feed - krmit, nakrmit
BrE
/'fi:d/ Přehrát
AmE
/'fi:d/ Přehrát

verb - to give food to

 
frightened - vyděšený
BrE
/'fraɪtnd/ Přehrát
AmE
/'fraɪtnd/ Přehrát

adjective - very afraid

 
glory - sláva
BrE
/'glɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'glɔ:ri/ Přehrát

noun - great admiration, fame, honor etc. that you get for having achieved something

 
grace - milost (náb.), milosrdenství (náb.)
BrE
/'greɪs/ Přehrát
AmE
/'greɪs/ Přehrát

noun - God's kindness to people

 
guilty - vinen, provinilý
BrE
/'gɪlti/ Přehrát
AmE
/'gɪlti/ Přehrát

adjective - having done something bad or illegal

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
Holy Spirit - Duch Svatý, Svatý Duch
BrE
/'həʊli 'spɪrɪt/ Přehrát
AmE
/'hoʊli 'spɪrɪt/ Přehrát

noun - the third person in the Holy Trinity, one that Jesus promised to send to his followers after he had gone

 
inn - hostinec
BrE
/'ɪn/ Přehrát
AmE
/'ɪn/ Přehrát

noun - a small business offering accommodation, food, and drink to travelers, typically located along highways or in rural areas

 
joy - radost, veselí
BrE
/'dʒɔɪ/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪ/ Přehrát

noun - great happiness

 
judge - soudit, posuzovat, odsuzovat
BrE
/'dʒʌdʒ/ Přehrát
AmE
/'dʒʌdʒ/ Přehrát

verb - to give an opinion about something, especially about what is right and what is wrong

 
kingdom - království
BrE
/'kɪŋdəm/ Přehrát
AmE
/'kɪŋdəm/ Přehrát

noun - a country ruled by a king or queen, a monarchy

 
overpower - přemoci, přemoct, porazit
BrE
/ˌəʊvə'paʊə/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'paʊər/ Přehrát

verb - to defeat somebody by greater strength, to be stronger than somebody

 
own - vlastní
BrE
/'əʊn/ Přehrát
AmE
/'oʊn/ Přehrát

adjective - belonging to a person and nobody else

 
praise - chválit, pochválit
BrE
/'preɪz/ Přehrát
AmE
/'preɪz/ Přehrát

verb - to speak well about somebody or something, to tell someone that he did something well

pregnant
pregnant - těhotná, těhotný, gravidní, březí
BrE
/'pregnənt/ Přehrát
AmE
/'pregnənt/ Přehrát

adjective - (of a woman or a female animal) about to have a baby

 
prophet - prorok
BrE
/'prɒfət/ Přehrát
AmE
/'prɑ:fət/ Přehrát

noun - a person sent by a god to deliver a message to people

 
register - registr, seznam, soupis
BrE
/'redʒɪstə/ Přehrát
AmE
/'redʒɪstər/ Přehrát

noun - an official list of names etc.

 
right - právo
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

noun - something you are allowed to do or should have by law

 
rule - vládnout
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

verb - to have the power over a country, people etc. and use it

 
saviour - spasitel
BrE
/'seɪvjə/ Přehrát
AmE
/'seɪvjər/ Přehrát

noun - a person/god who saves people from death or sin; in Christian religion it is the Christ

 
servant - sluha, služebník
BrE
/'sɜ:vənt/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rvənt/ Přehrát

noun - a person who works in somebody's household, usually as a cook, gardener etc.

shepherd
shepherd - pastýř
BrE
/'ʃepəd/ Přehrát
AmE
/'ʃepərd/ Přehrát

noun - a person whose job it is to take care of sheep etc. in a field

 
sin - hřích, nepravost
BrE
/'sɪn/ Přehrát
AmE
/'sɪn/ Přehrát

noun - an act that is considered wrong by your religion

 
startle - vylekat, vystrašit, polekat
BrE
/'stɑ:tl/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rtl/ Přehrát

verb - to surprise somebody in a frightening way

 
throne - trůn
BrE
/'θrəʊn/ Přehrát
AmE
/'θroʊn/ Přehrát

noun - the official chair where a king or queen sits

 
virgin - panna
BrE
/'vɜ:dʒɪn/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rdʒɪn/ Přehrát

noun - a girl or a woman who has never had sexual intercourse

 
wonder - říkat si, uvažovat, zajímat se
BrE
/'wʌndə/
AmE
/'wʌndər/ Přehrát

verb - to ask yourself questions, to keep thinking about

 
wrap - zabalit, balit (např. dárek)
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides with paper etc.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Christmas Bible Story

Příběh o narození Ježíše jak je zapsán v Bibli. Text je doplněn zvukovou nahrávkou!

PRE-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Nightingale and the Rose

Jedna z nejznámějších povídek Oscara Wilda ‘Slavík a růže’. Zde je psána zjednodušeným jazykem, aby si její kouzlo mohli vychutnat i méně pokročilejší angličtináři. Text je doplněn zvukovou nahrávkou.

ADVANCED

H. P. Lovecraft: Dagon (full)

Původní povídka H. P. Lovecrafta

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The Christmas Bible Story 3 8987 Od Lennuk poslední příspěvek
před 10 lety