Help for English

Christmas Did You Know

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku 
accompany - dělat doprovod, doprovázet, provázet
BrE
/ə'kʌmpəni/ Přehrát
AmE
/ə'kʌmpəni/ Přehrát

verb - to go with someone or something

 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

 
associate - spojovat
BrE
/ə'səʊsieɪt/ Přehrát
AmE
/ə'soʊsieɪt/ Přehrát

verb - to connect something with something else (in your mind)

 
attention - pozornost, pozor
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

card
card - blahopřání, přání
BrE
/'kɑ:d/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rd/ Přehrát

noun - a piece of hard paper with a picture and a short piece of text that is used to wish someone a happy birthday etc.

 
carolling - zpívání koled (vánočních)
BrE
/'kærəlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kærəlɪŋ/ Přehrát

noun - the act of singing Christmas carols

 
commemorate - připomenout (památku), připomínat (památku), vzpomenout (památku)
BrE
/kə'meməreɪt/ Přehrát
AmE
/kə'meməreɪt/ Přehrát

verb - to keep alive a memory of an important person or event from the past

 
custom - obyčej, zvyk
BrE
/'kʌstəm/ Přehrát
AmE
/'kʌstəm/ Přehrát

noun - a tradition, a way of behaving that a group of people have had for a long time

 
definitely - rozhodně, určitě
BrE
/'defɪnətli/ Přehrát
AmE
/'defɪnətli/ Přehrát

adverb - certainly, undoubtedly

 
deliver - doručit, dodat
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to take something to somebody, usually something that has been sent or ordered

 
Earth - Země (planeta), zeměkoule
BrE
/'ɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rθ/ Přehrát

noun - the planet that we live on

 
encourage - povzbudit, pobídnout, podpořit
BrE
/ɪn'kʌrɪdʒ/ Přehrát
AmE
/ɪn'kʌrɪdʒ/ Přehrát

verb - to give somebody hope, strength etc. in order that he can do something

 
expansion - expanze, růst
BrE
/ɪk'spænʃn/ Přehrát
AmE
/ɪk'spænʃn/ Přehrát

noun - growth, development

 
foremost - nejdůležitější, hlavní, nejpřednější
BrE
/'fɔ:məʊst/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rmoʊst/ Přehrát

adjective - the most important

 
frenzy - šílenství, mánie, záchvat šílenství
BrE
/'frenzi/ Přehrát
AmE
/'frenzi/ Přehrát

noun - great uncontrolled excitement, mania

 
grab - popadnout, chňapnout, rychle vzít
BrE
/'græb/ Přehrát
AmE
/'græb/ Přehrát

verb - to take hold of something suddenly

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

 
hire - najmout si, pronajmout si
BrE
/'haɪə/ Přehrát
AmE
/'haɪər/ Přehrát

verb - to give somebody money to work for you; to pay for using something for a short time

incense
incense - kadidlo, vonná látka
BrE
/'ɪnsəns/ Přehrát
AmE
/'ɪnsəns/ Přehrát

noun - a sweet-smelling substance that is burned during religious ceremonies

 
issue - vydat (např. periodikum), vydávat (např. periodika)
BrE
/'ɪʃu:/ Přehrát
AmE
/'ɪʃu:/ Přehrát

verb - to publish something; to prepare a document etc. for distribution

 
mass - mše
BrE
/'mæs/ Přehrát
AmE
/'mæs/ Přehrát

noun - a church service

mistletoe
mistletoe - jmelí
BrE
/'mɪsltəʊ/ Přehrát
AmE
/'mɪsltoʊ/ Přehrát

noun - a plant that is used as a Christmas decoration, when a man and a woman meet under it, they have to kiss

 
myrrh - myrha
BrE
/'mɜ:/ Přehrát
AmE
/'mɜ:r/ Přehrát

noun - a strong-smelling substance used to make perfume, incense and some ointments

 
originate - vzniknout
BrE
/ə'rɪdʒəneɪt/ Přehrát
AmE
/ə'rɪdʒəneɪt/ Přehrát

verb - to start to exist

 
possess - vlastnit, mít
BrE
/pə'zes/ Přehrát
AmE
/pə'zes/ Přehrát

verb - to have something as your own, to own

 
postal - poštovní
BrE
/'pəʊstl/ Přehrát
AmE
/'poʊstl/ Přehrát

adjective - connected with post

preacher
preacher - kazatel
BrE
/'pri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'pri:tʃər/ Přehrát

noun - a person who gives a religious speech, esp. in a church

 
proper - vhodný, správný, řádný, pořádný, ten pravý
BrE
/'prɒpə/ Přehrát
AmE
/'prɑ:pər/ Přehrát

adjective - the correct one, the right one, the one suitable for the particular situation

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
reborn - znovuzrozený
BrE
/ri:'bɔ:n/ Přehrát
AmE
/ri:'bɔ:rn/ Přehrát

adjective - born again

 
remind - připomenout, připomínat
BrE
/rɪ'maɪnd/ Přehrát
AmE
/rɪ'maɪnd/ Přehrát

verb - to make somebody remember something

 
revelry - veselí, radovánky, hýření
BrE
/'revlri/ Přehrát
AmE
/'revlri/ Přehrát

noun - singing, drinking, dancing and other similar activities

 
scorn - pohrdat, vysmívat se, opovrhovat
BrE
/'skɔ:n/ Přehrát
AmE
/'skɔ:rn/ Přehrát

verb - to have no respect for somebody or something, to reject something disrespectfully

 
secular - světský
BrE
/'sekjʊlə/ Přehrát
AmE
/'sekjʊlər/ Přehrát

adjective - not connected with religion

 
settler - osadník, kolonista
BrE
/'setlə/ Přehrát
AmE
/'set̬lər/ Přehrát

noun - a person who comes to live to a place where nobody or not many people lived before

spirit
spirit - duch
BrE
/'spɪrɪt/ Přehrát
AmE
/'spɪrɪt/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person, it can usually fly and go through walls etc.

stamp
stamp - známka (poštovní), poštovní známka
BrE
/'stæmp/ Přehrát
AmE
/'stæmp/ Přehrát

noun - a small piece of paper that you buy and stick on the envelope of a letter or a postcard when you want to send it by post

 
stroll - procházka, pomalá chůze
BrE
/'strəʊl/ Přehrát
AmE
/'stroʊl/ Přehrát

noun - a walk for pleasure

 
suffer - trpět, vytrpět
BrE
/'sʌfə/ Přehrát
AmE
/'sʌfər/ Přehrát

verb - to go through pain or difficulty

sunset
sunset - západ slunce
BrE
/'sʌnset/ Přehrát
AmE
/'sʌnset/ Přehrát

noun - the time when the sun disappears from the sky in the evening

 
The Lamb of God - Beránek boží
BrE
/ðəˌlæm əv'gɒd/ Přehrát
AmE
/ðəˌlæm əv'gɑ:d/ Přehrát

noun - one of the many names of Jesus Christ that Christians often use

thorn
thorn - trn, osten
BrE
/'θɔ:n/ Přehrát
AmE
/'θɔ:rn/ Přehrát

noun - a sharp point on a plant, e.g. a rose

 
ward off - odvracet, odvrátit, odhánět, odehnat
BrE
/ˌwɔ:d'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌwɔ:rd'ɑ:f/ Přehrát

verb - to stop something evil, unpleasant or harmful from attacking or approaching you

willow
willow - vrba
BrE
/'wɪləʊ/ Přehrát
AmE
/'wɪloʊ/ Přehrát

noun - a tree that grows near ponds or lakes, it has very long thin branches

 
wise man - mudrc
BrE
/ˌwaɪz'mæn/ Přehrát
AmE
/ˌwaɪz'mæn/ Přehrát

noun - a person of great wisdom

worship
worship - uctívat
BrE
/'wɜ:ʃɪp/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rʃɪp/ Přehrát

verb - to treat somebody as a god, to show great respect (to god)Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Christmas 'Did you know?'

10 věcí týkajících se vánočních svátků, které jste možná nevěděli.
INTERMEDIATE

Cvičení: Did you know? (the passive)

Procvičte si trpný rod na deseti větách o historii.

ELEMENTARY

NO / NOW / KNOW (výslovnost)

Začátečníci často chybují ve výslovnosti slovíček NOW a KNOW. Dnešní krátký článek jim možná trochu pomůže.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář