Help for English

O zkoušce KET

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 08.01.2007

Dnes si představíme nejjednodušší z řady zkoušek Cambridge ESOL.O zkoušce KET


Tento certifikát (Key English Test) je určen především pro studenty úrovně pre-intemediate, doporučuje se mít za sebou cca 180-200 hodin výuky (toto číslo je ovšem velmi individuální, záleží na kvalitě a intenzitě výuky).
V České republice tuto zkoušku (stejně jako všechny ostatní zkoušky Cambridge ESOL) pořádá British Council. Na jejích stránkách naleznete důležité informace o tom, jak, kdy a kde se přihlásit. Cena zkoušky je 2500 Kč, složení zkoušky se umožňuje ve třech termínech (březen, červen, prosinec). Tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce a je uznáván v zahraničí.
Abyste zkoušku složili, musíte získat 60% celkového hodnocení (odpovídá známce C), při horším výkonu jste u zkoušky propadli.

Jednotlivé části zkoušky

Zkouška je rozdělena na tři části (Papers), které jsou dále rozčleněny na jednotlivé úkoly. Každá část je zaměřena na jinou jazykovou dovednost: Reading and Writing (čtení, psaní), Listening (poslech), Speaking (ústní projev), všechny tři části se buď skládají v jeden den, nebo se zkouška skládá ve dvou termínech - Reading and Writing, Listening a později Speaking (termíny většinou vychází na sobotu).
Nyní si podrobněji rozebereme jednotlivé Papers.

Reading and Writing

Dvě dovednosti, kterým je v pokročilejších stupních zkoušky věnován vlastní Paper, jsou testovány celkem 56 otázkami (v 9 úkolech), na jejichž vypracování máte 70 minut (hodina a deset minut). Celá tato část je pro složení zkoušky velmi důležitá, protože tvoří 50% celkové známky.

Matching
Vaším úkolem bude spojit 5 sdělení se správnými nápisy (cedule), kterých máte k dispozici 8.

Three-option multiple-choice sentences
Do 5 vět (se společným námětem) budete doplňovat na vynechaná místa vhodné slovo z nabídky A-C.

Three-option multiple-choice
Tento úkol je rozdělen na dvě části (každá 5 otázek), v první reagujete na dané věty (doplňujete 5 krátkých rozhovorů) výběrem z variant A-C. V druhé části musíte do dialogu dvou lidí správně zasadit věty na označená místa (5 mezer, 8 vět).

Three-option multiple-choice - right, wrong, doesn´t say
Po přečtení textu o rozsahu cca 230 slov bude odpovídat na 7 otázek opět z variant A-C. Může se stát, že varianty budou wrong, right, the text doesn´t say, ale není to pravidlem.

Matching
Do krátkého textu budete do 8 vynechaných míst doplnit jedno ze 3 nabízených slov.

Word completion
Dostanete 5 definic slov a vaším úkolem bude zjistit, o jaké slovo se jedná a správně ho napsat. Všechna slova většinou pochází z jednoho okruhu. Pro ulehčení máte zadáné počáteční písmeno a čárkami naznačeno, kolik písmen máte napsat.

Open cloze
Jedná se o typický test tohoto typu. Do 10 prázdných míst v textu doplňujete vhodné slovo - tentokráte již bez nápovědy v podobě možností.

Information transfer
Pomocí informací získaných v jednom textu doplňujete druhý text (jedná se např. o vyplnění formuláře - žádné složitosti). Úkol čítá celkem 5 otázek.

Continuous writing
Na závěr budete psát krátkých dopis (25-35 slov), který bude muset obsahovat 3 stěžejní body, které dostanete zadány.

Listening

Vaše porozumění slyšenému testu bude vyzkoušeno pěti úkoly (celkem 25 otázek - každý úkol obsahuje 5 otázek), na které budete mít 30 minut (cca 22 minut samotný poslech, 8 minut zaznamenání odpovědí). Každý text uslyšíte dvakrát. Tato část zkoušky tvoří 25% výsledné známky.

Three-option multiple-choice
Uslyšíte 5 krátkých rozhovorů, ke každému se vztahuje jedna otázka, která se týká základních faktických informací obsažených v nahrávce (cena, množství, počasí atd.). Odpověď vybíráte ze tří možností.

Matching
Nyní uslyšíte jeden delší dialog a vaším úkolem bude správně k sobě přiřadit položky ze dvou seznamů (např.: lidé a jídlo, které mají rádi, den v týdnu a činnost atp.).

Three-option multiple-choice
Opět uslyšíte delší rozhovor dvou lidí a budete muset na základně vyslechnutých informací odpovědět 5 otázek s nabídnutými variantami A-C.

Gap fill
Poslední dva úkoly jsou téměř totožné, uslyšíte dvě nahrávky (většinou jeden monolog a jeden dialog) a budete muset to vynechaných míst v textu doplnit nějaká fakta (krátká slova, data, ceny, místa, časy). Pokud se nejedná o často používané slovo či o slovo, které bylo v nahrávce vyhláskováno, nepočítají se pravopisné chyby za špatně zodpovězenou otázku.

Speaking

Závěrečná část zkoušky je rozdělena na dva úkoly, jejichž hodnocení tvoří 25% výsledné známky. Tato část zkoušky se skládá ve dvojících a trvá přibližně 8-10 minut. Přítomni jsou dva zkoušející - jeden, který s vámi aktivně komunikuje a druhý, který pouze pasivně poslouchá.

Each candidate interacts with the interlocutor
Nyní se vás bude zkoušející 5-6 minut ptát na základní údaje o vás, zájmy, záliby, denní program atd. Čas je určen pro oba kandidáty, čili nebudete mluvit více jak 3 minuty.

Candidates interact with each other
Teď je na řadě rozhovor s partnerem, který se týká nějakých faktických informací neosobního charakteru (např. jak se kam dostat), na pomoc dostanete různé obrázky, mapky atd. Rozhovor by měl trvat 3-4 minuty.

Pokud si nejste jisti, jak by jste u certifikátu uspěli či si jen chcece zkusit, co jednotlivé úkoly obnáší, zde si naleznete ukázkové testy k části Reading and Writing a Listening.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

O zkoušce CAE

Je vaše angličtina na velmi pokročilé úrovni? Láká vás zkouška CAE? V tomto článku se dozvíte, na co se připravit.
PRE-INTERMEDIATE

KET: Listening, sample 1, part 2

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky KET, část 2.
PRE-INTERMEDIATE

KET: Listening, sample 1, part 4

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky KET, část 4.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O zkoušce KET 15 37471 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety