Help for English

Showdown (vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z povídky Showdown 
accursed - prokletý, proklatý, mizerný, zpropadený
BrE
/ə'kɜ:sɪd/ Přehrát
AmE
/ə'kɜ:rsɪd/ Přehrát

adjective - very annoying or irritating

 
agony - agónie, muka, utrpení
BrE
/'ægəni/ Přehrát
AmE
/'ægəni/ Přehrát

noun - extreme pain or suffering

 
anticipation - očekávání
BrE
/ænˌtɪsɪ'peɪʃn/ Přehrát
AmE
/ænˌtɪsɪ'peɪʃn/ Přehrát

noun - expectation of something very good

 
appointed - stanovený, určený
BrE
/ə'pɔɪntɪd/ Přehrát
AmE
/ə'pɔɪnt̬ɪd/ Přehrát

adjective - fixed or decided on by law, command, etc.

 
assure - ujistit, ujišťovat
BrE
/ə'ʃʊə/ Přehrát
AmE
/ə'ʃʊr/ Přehrát

verb - to promise that you will do something

 
brains - rozum, inteligence
BrE
/'breɪnz/ Přehrát
AmE
/'breɪnz/ Přehrát

noun - the ability to think, understand etc.

 
burst - puknout, prasknout
BrE
/'bɜ:st/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rst/ Přehrát

verb - to break because of the pressure inside

 
election - volby
BrE
/ɪ'lekʃn/ Přehrát
AmE
/ɪ'lekʃn/ Přehrát

noun - a formal event in which a candidate for an important post has to be chosen by a number of people

 
emerge - vynořit se, objevit se
BrE
/ɪ'mɜ:dʒ/ Přehrát
AmE
/ɪ'mɜ:rdʒ/ Přehrát

verb - to appear, to come out, to come to the surface

 
expense - výdaj, náklad
BrE
/ɪks'pens/ Přehrát
AmE
/ɪks'pens/ Přehrát

noun - the money you give away for something, the cost of something (in money)

 
fashion - způsob
BrE
/'fæʃən/ Přehrát
AmE
/'fæʃən/ Přehrát

noun - a way of doing something

 
flap - plácat, třepotat, mávat (křídly), třepotat se
BrE
/'flæp/ Přehrát
AmE
/'flæp/ Přehrát

verb - to move up and down or from side to side, e.g. in the wind etc.

 
get rid of - zbavit se (čeho)
BrE
/ˌget'rɪd əv/ Přehrát
AmE
/ˌget'rɪd əv/ Přehrát

verb - to make oneself free from something unpleasant; to throw or give away something you do not want

 
checkered - kostičkovaný, čtverečkovaný
BrE
/'tʃekəd/ Přehrát
AmE
/'tʃekərd/ Přehrát

adjective - patterned with colored squares

 
insist - trvat (na čem)
BrE
/ɪn'sɪst/ Přehrát
AmE
/ɪn'sɪst/ Přehrát

verb - to say forcefully that something must be done

launch
launch - spustit (na vodu), vypustit (družici)
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to set on water (a boat etc.), to send into space (shuttle, sattelite etc.)

 
lesser - menší
BrE
/'lesə/ Přehrát
AmE
/'lesər/ Přehrát

adjective - smaller in importance, size, etc.

 
maiden - první
BrE
/'meɪdn/ Přehrát
AmE
/'meɪdn/ Přehrát

adjective - happening for the very first time

 
obey - být poslušný, poslechnout, poslouchat (být poslušný)
BrE
/ə'beɪ/ Přehrát
AmE
/ə'beɪ/ Přehrát

verb - to do what somebody tells you to do

 
pace - přecházet, popocházet (nervózně apod.)
BrE
/'peɪs/ Přehrát
AmE
/'peɪs/ Přehrát

verb - to walk nervously or angrily back and forth

 
perch - bidélko, bidýlko
BrE
/'pɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rtʃ/ Přehrát

noun - the place where a bird sits, such as a branch of a tree

poison
poison - jed
BrE
/'pɔɪzn/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzn/ Přehrát

noun - a substance that can kill you when you eat or drink it

 
preen - urovnat se (zobákem), upravit se (zobákem)
BrE
/'pri:n/ Přehrát
AmE
/'pri:n/ Přehrát

verb - (of birds) to clean the feathers with the bill

 
reason - uvažovat, přemýšlet
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

verb - to think, form opinions and make decisions

 
restless - neklidný, nepokojný, netrpělivý, neposedný, roztěkaný
BrE
/'restləs/ Přehrát
AmE
/'restləs/ Přehrát

adjective - feeling nervous, impatient or bored, which makes you unable to relax

 
ruler - vladař, panovník, vládce
BrE
/'ru:lə/ Přehrát
AmE
/'ru:lər/ Přehrát

noun - a person, such as a king, who has the power over a country, people etc. and uses the power

scarlet
scarlet - šarlatově červený, šarlatový
BrE
/'skɑ:lət/ Přehrát
AmE
/'skɑ:rlət/ Přehrát

adjective - bright red; a kind of bright red colour

 
subject - poddaný
BrE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát
AmE
/'sʌbdʒɪkt/ Přehrát

noun - a person who is loyal to his or her ruler, king, queen etc.

 
surface - povrch, plocha, hladina
BrE
/'sɜ:fɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rfəs/ Přehrát

noun - the flat top or outside part of something, e.g. of a table etc; the flat top of a body of water

 
teem - hemžit se
BrE
/'ti:m/ Přehrát
AmE
/'ti:m/ Přehrát

verb - (of people, animals) to move in large numbers

tentacle
tentacle - chapadlo
BrE
/'tentəkl/ Přehrát
AmE
/'tent̬əkl/ Přehrát

noun - one of the long soft parts of the body of some animals (such as octopuses)

 
vote - volit, hlasovat
BrE
/'vəʊt/ Přehrát
AmE
/'voʊt/ Přehrát

verb - to express your opinion (by raising your hand or on a piece of paper) in a formal situation in which a candidate has to be chosen for a post etc.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Showdown

Sci-fi povídka o tom, jak si na jedné planetě poradili s ‚přelidněním‘. Nyní obsahuje i zvukovou nahrávku!
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Vocabulary, strana 60
INTERMEDIATE

Face2Face Intermediate, unit 8A - reading

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Reading (vocabulary box), strana 60
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Showdown (vocabulary) 2 11159 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 17 lety