Help for English

Riddles 1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku o anglických hádankách 
beneath - dole, níže
BrE
/bɪ'ni:θ/ Přehrát
AmE
/bɪ'ni:θ/ Přehrát

adverb - lower, at a lower place

 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

feather
feather - pero (ptačí), pírko
BrE
/'feðə/ Přehrát
AmE
/'feðər/ Přehrát

noun - one of the light parts that cover the body of a bird

feed
feed - krmit, nakrmit
BrE
/'fi:d/ Přehrát
AmE
/'fi:d/ Přehrát

verb - to give food to

 
grumble - reptat
BrE
/'grʌmbl/ Přehrát
AmE
/'grʌmbl/ Přehrát

verb - to complain about something in a low tone

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

 
laughter - smích
BrE
/'lɑ:ftə/ Přehrát
AmE
/'læftər/ Přehrát

noun - the act of laughing

leaf
leaf - list
BrE
/'li:f/ Přehrát
AmE
/'li:f/ Přehrát

noun - a flat green part of a plant, flower or a tree

mouth
mouth - ústí (řeky)
BrE
/'maʊθ/ Přehrát
AmE
/'maʊθ/ Přehrát

noun - the part of a river where it flows into the sea

 
mumble - mumlat
BrE
/'mʌmbl/ Přehrát
AmE
/'mʌmbl/ Přehrát

verb - to speak in a way that is hard to hear and understand

 
mutter - mumlat, bručet
BrE
/'mʌtə/ Přehrát
AmE
/'mʌt̬ər/ Přehrát

verb - to say something angrily in a way that it can be heard but not understood easily

 
pass - projít
BrE
/'pɑ:s/ Přehrát
AmE
/'pæs/ Přehrát

verb - to go past

ring
ring - prsten, prstýnek
BrE
/'rɪŋ/ Přehrát
AmE
/'rɪŋ/ Přehrát

noun - a small metal thing which you wear on your finger as a decoration, it is usually made of silver or gold

 
river-bed - koryto řeky
BrE
/'rɪvəˌbed/ Přehrát
AmE
/'rɪvərˌbed/ Přehrát

noun - a channel through which a river flows (or flowed in the past)

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
silence - ticho, mlčení
BrE
/'saɪləns/ Přehrát
AmE
/'saɪləns/ Přehrát

noun - a period of time when there is no sound, no speaking etc.

touch
touch - dotknout, sáhnout, dotknout se, sáhnout si
BrE
/'tʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'tʌtʃ/ Přehrát

verb - to make a physical contact with something

 
weep - plakat
BrE
/'wi:p/ Přehrát
AmE
/'wi:p/ Přehrát

verb - to cry and shed tears

 
yet - a přeci, přitom
BrE
/'jet/ Přehrát
AmE
/'jet/ Přehrát

adverb - in spite of thatPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

English Riddles 1 (textová verze)

Osm anglických hádanek, ke kterým budete mít za úkol přiřadit správné řešení.

INTERMEDIATE

English Riddles 2 (textová verze)

Dalších osm anglických hádanek, ke kterým budete mít za úkol přiřadit správné řešení.

UPPER-INTERMEDIATE

English Riddles 2 (poslechová verze)

Dalších osm namluvených anglických hádanek, ke kterým budete mít za úkol přiřadit správné řešení.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář