Help for English

Slovník naruby 1

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
access - přístup
BrE
/'ækses/ Přehrát
AmE
/'ækses/ Přehrát

noun - a possibility of entering or reaching a place, approaching a person etc.

 
adolescent - adolescent, dospívající
BrE
/ˌædə'lesənt/ Přehrát
AmE
/ˌædə'lesənt/ Přehrát

noun - a person at the stage between childhood and adulthood

 
adult - dospělý, dospělák, dospělý člověk
BrE
/'ædʌlt/ Přehrát
AmE
/ə'dʌlt/ Přehrát

noun - a person who is of age, not a child or a teenager

 
baby-sitter - chůva, člověk na hlídání dětí, paní na hlídání
BrE
/'beɪbiˌsɪtə/ Přehrát
AmE
/'beɪbiˌsɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who looks after a child while the parents are not at home

 
behave - chovat se
BrE
/bɪ'heɪv/ Přehrát
AmE
/bɪ'heɪv/ Přehrát

verb - to act

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

 
curable - vyléčitelný, léčitelný
BrE
/'kjʊərəbl/ Přehrát
AmE
/'kjʊrəbl/ Přehrát

adjective - (of an illness) able to be cured

 
dating - chození (s někým), randění
BrE
/'deɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'deɪt̬ɪŋ/ Přehrát

noun - having a meeting/meetings with somebody who you are in love with

 
domestic - domácí
BrE
/də'mestɪk/ Přehrát
AmE
/də'mestɪk/ Přehrát

adjective - happening at home or connected with one's home or home country

 
education - vzdělání, školství
BrE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát

noun - the teaching and training of people

 
even though - ačkoliv, i když
BrE
/ˌi:vən'ðəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌi:vən'ðoʊ/ Přehrát

conjunction - in spite of the fact, although

 
feeding - krmení
BrE
/'fi:dɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fi:dɪŋ/ Přehrát

noun - giving food to

 
firmness - pevnost, tvrdost
BrE
/'fɜ:mnəs/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rmnəs/ Přehrát

noun - strength, hardness

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

 
honeymoon - líbánky, svatební cesta
BrE
/'hʌnimu:n/ Přehrát
AmE
/'hʌnimu:n/ Přehrát

noun - the holiday two people have after getting married

 
childhood - dětství
BrE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát

noun - the period of your life when you are a child

 
insanity - šílenství
BrE
/ɪn'sænəti/ Přehrát
AmE
/ɪn'sænət̬i/ Přehrát

noun - madness; mental illness

 
kindness - laskavost
BrE
/'kaɪndnəs/ Přehrát
AmE
/'kaɪndnəs/ Přehrát

noun - the quality of being kind, nice and gentle; a kind thing

 
lose weight - hubnout, zhubnout
BrE
/ˌlu:z'weɪt/ Přehrát
AmE
/ˌlu:z'weɪt/ Přehrát

verb - to become less fat, to try to become less fat

 
marriage - manželství
BrE
/'mærɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mærɪdʒ/ Přehrát

noun - the state of being husband and wife

 
opportunity - příležitost
BrE
/ˌɒpə'tju:nəti/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:pə'tu:nət̬i/ Přehrát

noun - a chance to do something

 
permit - dovolit, svolit, povolit
BrE
/pə'mɪt/ Přehrát
AmE
/pər'mɪt/ Přehrát

verb - to allow something

 
provide - poskytnout, dodat, poskytovat, dodávat
BrE
/prə'vaɪd/ Přehrát
AmE
/prə'vaɪd/ Přehrát

verb - to supply, to give

 
raise - vychovat, vychovávat
BrE
/'reɪz/ Přehrát
AmE
/'reɪz/ Přehrát

verb - to look after and care for a child or an animal until it is adult

 
remain - zůstat, zbývat, zbýt
BrE
/rɪ'meɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'meɪn/ Přehrát

verb - to stay or be left behind

 
rest - odpočívat
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

verb - to let your mind and body relax for a while

 
reward - odměna
BrE
/rɪ'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'wɔ:rd/ Přehrát

noun - something that you get because of something good you have done

 
survive - přežít
BrE
/sə'vaɪv/ Přehrát
AmE
/sər'vaɪv/ Přehrát

verb - to go on living or existing after a dangerous event or a difficult situation, e.g. a disaster, war etc.

 
temporary - dočasný
BrE
/'temprəri/ Přehrát
AmE
/'tempəreri/ Přehrát

adjective - only for a short time, not for ever

 
treat - chovat se (k někomu), jednat (s někým), zacházet (s někým)
BrE
/'tri:t/ Přehrát
AmE
/'tri:t/ Přehrát

verb - to behave somehow towards a person

 
vacation - dovolená, prázdniny
BrE
/veɪ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/veɪ'keɪʃn/ Přehrát

noun, American English - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax insteadPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovník naruby 1: From Cradle to Grave

Výběr zábavných hesel z netradičního výkladového slovníku.

ALL LEVELS

London 2FOR1 (sleva na atrakce v Londýně)

Plánujete cestu do Londýna a chcete ušetřit? Přečtěte si článek o programu “dva za cenu jednoho”.

UPPER-INTERMEDIATE

The Sage: Anglický slovník ke stažení zdarma!

Zde naleznete popis výborného výkladového slovníku, který je ke stažení zcela zdarma!
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář