Help for English

Slovník naruby 1

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
access - přístup
BrE
/'ækses/ Přehrát
AmE
/'ækses/ Přehrát

noun - a possibility of entering or reaching a place, approaching a person etc.

 
adolescent - adolescent, dospívající
BrE
/ˌædə'lesənt/ Přehrát
AmE
/ˌædə'lesənt/ Přehrát

noun - a person at the stage between childhood and adulthood

 
adult - dospělý
BrE
/ə'dʌlt/ Přehrát
AmE
/ə'dʌlt/ Přehrát

noun - a peson who is of age, not a child or a teenager

 
baby-sitter - chůva, člověk na hlídání dětí, paní na hlídání
BrE
/'beɪbiˌsɪtə/ Přehrát
AmE
/'beɪbiˌsɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who looks after a child while the parents are not at home

 
behave - chovat se
BrE
/bɪ'heɪv/ Přehrát
AmE
/bɪ'heɪv/ Přehrát

verb - to act

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

 
curable - vyléčitelný, léčitelný
BrE
/'kjʊərəbl/ Přehrát
AmE
/'kjʊrəbl/ Přehrát

adjective - (of an illness) able to be cured

 
dating - chození (s někým), randění
BrE
/'deɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'deɪt̬ɪŋ/ Přehrát

noun - having a meeting/meetings with somebody who you are in love with

 
domestic - domácí
BrE
/də'mestɪk/ Přehrát
AmE
/də'mestɪk/ Přehrát

adjective - happening at home or connected with one's home or home country

 
education - vzdělání, školství
BrE
/ˌedʒə'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌedʒə'keɪʃn/ Přehrát

noun - the teaching and training of people

 
even though - ačkoliv, i když
BrE
/ˌi:vən'ðəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌi:vən'ðoʊ/ Přehrát

conjunction - in spite of the fact, although

 
feeding - krmení
BrE
/'fi:dɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fi:dɪŋ/ Přehrát

noun - giving food to

 
firmness - pevnost, tvrdost
BrE
/'fɜ:mnəs/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rmnəs/ Přehrát

noun - strength, hardness

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

grave
grave - hrob, hrobka
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

noun - a place in the cemetery where a dead body is buried

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

 
honeymoon - líbánky, svatební cesta
BrE
/'hʌnimu:n/ Přehrát
AmE
/'hʌnimu:n/ Přehrát

noun - the holiday two people have after getting married

 
childhood - dětství
BrE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪldhʊd/ Přehrát

noun - the period of your life when you are a child

 
insanity - šílenství
BrE
/ɪn'sænəti/ Přehrát
AmE
/ɪn'sænət̬i/ Přehrát

noun - madness; mental illness

 
kindness - laskavost
BrE
/'kaɪndnəs/ Přehrát
AmE
/'kaɪndnəs/ Přehrát

noun - the quality of being kind, nice and gentle; a kind thing

 
lose weight - hubnout, zhubnout
BrE
/ˌlu:z'weɪt/ Přehrát
AmE
/ˌlu:z'weɪt/ Přehrát

verb - to become less fat, to try to become less fat

 
marriage - manželství
BrE
/'mærɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mærɪdʒ/ Přehrát

noun - the state of being husband and wife

 
opportunity - příležitost
BrE
/ˌɒpə'tju:nəti/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:pə'tu:nət̬i/ Přehrát

noun - a chance to do something

 
permit - dovolit, svolit, povolit
BrE
/pə'mɪt/ Přehrát
AmE
/pər'mɪt/ Přehrát

verb - to allow something

 
provide - poskytnout, dodat, poskytovat, dodávat
BrE
/prə'vaɪd/ Přehrát
AmE
/prə'vaɪd/ Přehrát

verb - to supply, to give

 
raise - vychovat, vychovávat
BrE
/'reɪz/ Přehrát
AmE
/'reɪz/ Přehrát

verb - to look after and care for a child or an animal until it is adult

 
remain - zůstat
BrE
/rɪ'meɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'meɪn/ Přehrát

verb - to stay or be left behind

 
rest - odpočívat
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

verb - to let your mind and body relax for a while

 
reward - odměna
BrE
/rɪ'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/rɪ'wɔ:rd/ Přehrát

noun - something that you get because of something good you have done

 
survive - přežít
BrE
/sə'vaɪv/ Přehrát
AmE
/sər'vaɪv/ Přehrát

verb - to go on living or existing after a dangerous event or a difficult situation, e.g. a disaster, war etc.

 
temporary - dočasný
BrE
/'temprəri/ Přehrát
AmE
/'tempəreri/ Přehrát

adjective - only for a short time, not for ever

 
treat - chovat se (k někomu), jednat (s někým)
BrE
/'tri:t/ Přehrát
AmE
/'tri:t/ Přehrát

verb - to behave somehow towards a person

 
vacation - dovolená, prázdniny
BrE
/veɪ'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/veɪ'keɪʃn/ Přehrát

noun, American English - the period of time when you do not go to school or work and can travel and relax instead

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slovník naruby #1: From Cradle to Grave

Výběr zábavných hesel z netradičního výkladového slovníku.
ALL LEVELS

Nový slovník na Seznam.cz

Informace o novém slovníku na Seznam.cz
UPPER-INTERMEDIATE

The Sage: Anglický slovník ke stažení zdarma!

Zde naleznete popis výborného výkladového slovníku, který je ke stažení zcela zdarma!
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář