Help for English

(intheclear) - Drown

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny (intheclear)armour
armour - brnění, zbroj
BrE
/'ɑ:mə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rmər/ Přehrát

noun - metal covering of the body worn in history by soldiers in order to protect them in a fight

 
belief - víra, důvěra
BrE
/bɪ'li:f/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:f/ Přehrát

noun - believing something or somebody

 
bottomless - bezedný
BrE
/'bɒtəmləs/ Přehrát
AmE
/'bɑ:t̬əmləs/ Přehrát

adjective - having no bottom

 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

 
constantly - stále, neustále
BrE
/'kɒnstəntli/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nstəntli/ Přehrát

adverb - all the time, without stopping

 
corrupt - zkorumpovaný, zkažený
BrE
/kə'rʌpt/ Přehrát
AmE
/kə'rʌpt/ Přehrát

adjective - behaving dishonestly

demon
demon - démon
BrE
/'di:mən/ Přehrát
AmE
/'di:mən/ Přehrát

noun - a very evil ghost or spirit

 
doorstep - zápraží
BrE
/'dɔ:step/ Přehrát
AmE
/'dɔ:rstep/ Přehrát

noun - a step in front of a door

drown
drown - utopit, utopit se
BrE
/'draʊn/ Přehrát
AmE
/'draʊn/ Přehrát

verb - to die by being underwater and unable to breathe, to let somebody die in this way

 
fork - rozcestí
BrE
/'fɔ:k/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rk/ Přehrát

noun - the place where a road becomes divided into several roads going in different directions

 
grab - popadnout, chňapnout, rychle vzít
BrE
/'græb/ Přehrát
AmE
/'græb/ Přehrát

verb - to take hold of something suddenly

 
grief - smutek, žal, zármutek
BrE
/'gri:f/ Přehrát
AmE
/'gri:f/ Přehrát

noun - great sadness, esp. caused by the death of a person you loved

 
chaos - chaos
BrE
/'keɪɒs/ Přehrát
AmE
/'keɪɑ:s/ Přehrát

noun - a state of complete confusion

 
numb - otupělý, tupý, necitlivý
BrE
/'nʌm/ Přehrát
AmE
/'nʌm/ Přehrát

adjective - unable to feel anything

 
rage - zuřivost, hněv, běsnění
BrE
/'reɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'reɪdʒ/ Přehrát

noun - extreme anger and violence

reach
reach - dosáhnout, sáhnout
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to move your hand to touch something, to move your hand up in order to do something

 
sequence - pořadí, sled, souslednost
BrE
/'si:kwəns/ Přehrát
AmE
/'si:kwəns/ Přehrát

noun - things that come one after another

 
serene - klidný, vyrovnaný
BrE
/sə'ri:n/ Přehrát
AmE
/sə'ri:n/ Přehrát

adjective - peaceful, not worried or troubled

 
stream - proud
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a flow of water over land or in the sea or ocean

 
suffocate - udusit se, dusit se, udusit
BrE
/'sʌfəkeɪt/ Přehrát
AmE
/'sʌfəkeɪt/ Přehrát

verb - to die because you can't breathe, to die because of a lack of oxygen

 
transform - přeměnit, přetvořit, změnit
BrE
/træns'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/træns'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to change one thing into anotherPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Drown" by (intheclear)

Rockový nářez od kapely (intheclear), při poslechu vás čeká doplňování slov do textu a nakonec samozřejmě celý text i s překladem.
INTERMEDIATE

Question Time with (intheclear)

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, tentokráte s rockovou kapelou (intheclear), kterou si jistě příznivci tohoto tvrdšího žánru oblíbí.
PRE-INTERMEDIATE

Jak přeložit: topit se, utopit se, potopit se

Víte, jak vyjádřit, když se někdo topí? A co když se potopí loď? V dnešním krátkém článku si v tom uděláme pořádek.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář