Help for English

Jag Star - The Soldier's Song

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně skupiny Jag Star. 
affect - ovlivnit
BrE
/ə'fekt/ Přehrát
AmE
/ə'fekt/ Přehrát

verb - to have an influence on something, to make something change

 
be right - mít pravdu
BrE
/'bi:'raɪt/ Přehrát
AmE
/'bi:'raɪt/ Přehrát

verb - not to be wrong, not to be mistaken

 
be wrong - nemít pravdu
BrE
/ˌbi:'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/ˌbi:'rɑ:ŋ/ Přehrát

verb - not to be right, to be mistaken

 
bright - jasný
BrE
/'braɪt/ Přehrát
AmE
/'braɪt/ Přehrát

adjective - of a very strong clear light or colour

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

 
collide - srazit se, střetnout se, kolidovat
BrE
/kə'laɪd/ Přehrát
AmE
/kə'laɪd/ Přehrát

verb - to crash into something

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
fight - boj, zápas, souboj
BrE
/'faɪt/ Přehrát
AmE
/'faɪt/ Přehrát

noun - a situation in which you use weapons or your own body to try to defeat somebody, usually in a violent way

 
free - volný, svobodný
BrE
/'fri:/ Přehrát
AmE
/'fri:/ Přehrát

adjective - able to do what you like, not bound, tied up, or imprisoned

 
hard - obtížný, těžký (náročný), náročný
BrE
/'hɑ:d/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd/ Přehrát

adjective - not easy

 
in stride - s klidem
BrE
/ɪn'straɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'straɪd/ Přehrát

adverb - without becoming upset

 
make - přinutit, přimět, nutit
BrE
/'meɪk/ Přehrát
AmE
/'meɪk/ Přehrát

verb - to force somebody to do something

 
might - moc, síla
BrE
/'maɪt/ Přehrát
AmE
/'maɪt/ Přehrát

noun - power or strength

 
mind - mysl, rozum, duše
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - thoughts and feelings etc, the part of the brain that does the thinking etc.

 
sight - pohled, podívaná
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - what you can see

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

 
spread - rozprostřít
BrE
/'spred/ Přehrát
AmE
/'spred/ Přehrát

verb - to put something over a surface

 
strong - silný
BrE
/'strɒŋ/ Přehrát
AmE
/'strɔ:ŋ/ Přehrát

adjective - powerful, able to lift heavy things

 
symphony - symfonie
BrE
/'sɪmfəni/ Přehrát
AmE
/'sɪmfəni/ Přehrát

noun - a long piece of music played by an orchestra

 
try - zkusit, vyzkoušet, pokusit se, snažit se
BrE
/'traɪ/ Přehrát
AmE
/'traɪ/ Přehrát

verb - to make an effort to do something

 
weak - slabý (bez síly)
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or power

 
will - vůle, chtění
BrE
/'wɪl/ Přehrát
AmE
/'wɪl/ Přehrát

noun - a wish to do something

wing
wing - křídlo
BrE
/'wɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wɪŋ/ Přehrát

noun - one of the two parts that birds use for flying, one of similar part on an aircraft that enables it to flyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"The Soldier's Song" by Jag Star

Působivá píseň se zajímavým textem, kterou zpívá příjemný ženský hlas podobný např. známé Avril Lavigne. Při poslechu písně vás čeká doplňování chybějících slov do textu a následně i možnost přečíst si český překlad
PRE-INTERMEDIATE

Jag Star - Does Anybody Know

Slovíčka z písně skupiny Jag Star
PRE-INTERMEDIATE

"Does Anybody Know" by Jag Star

Příjemná rocková píseň v podání skupiny Jag Star, kterou jako obvykle doprovází cvičení na doplňování slov do textu a nakonec i český překlad.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář