Help for English

Headway ELE Unit10 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Talking about your class, page 77busy
busy - zaneprázdněný
BrE
/'bɪzi/ Přehrát
AmE
/'bɪzi/ Přehrát

adjective - having too much work or too many activities

 
class - třída (žáci)
BrE
/'klɑ:s/ Přehrát
AmE
/'klæs/ Přehrát

noun - the students or pupils that are taught at the same time in the same place

 
difficult - obtížný, těžký (náročný), náročný
BrE
/'dɪfɪkəlt/ Přehrát
AmE
/'dɪfɪkəlt/ Přehrát

adjective - not easy

 
easy - snadný, jednoduchý, lehký
BrE
/'i:zi/ Přehrát
AmE
/'i:zi/ Přehrát

adjective - not difficult, of low difficulty, able to be done without much effort or trouble

 
exercise - cvičení (tělesné)
BrE
/'eksəsaɪz/ Přehrát
AmE
/'eksərsaɪz/ Přehrát

noun - a physical or mental activity that you do in order to become better or to keep fit

 
funny - směšný, legrační, zábavný
BrE
/'fʌni/ Přehrát
AmE
/'fʌni/ Přehrát

adjective - bringing laughter and joy

 
intelligent - inteligentní
BrE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát

adjective - able to learn and understand things, smart

small
small - malý
BrE
/'smɔ:l/ Přehrát
AmE
/'smɔ:l/ Přehrát

adjective - little, not big

tall
tall - vysoký (o člověku apod.)
BrE
/'tɔ:l/ Přehrát
AmE
/'tɔ:l/ Přehrát

adjective - (about people) not short, being of above average height

 
worst - nejhorší
BrE
/'wɜ:st/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rst/ Přehrát

adjective - the most bad

young
young - mladý
BrE
/'jʌŋ/ Přehrát
AmE
/'jʌŋ/ Přehrát

adjective - not old, not having lived very long

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway ELE Unit10 part 2

Country life, pages 75–77
ALL LEVELS

Headway ELE Unit10 part 4

Three musical cities, pages 78–79
ALL LEVELS

Headway ELE Unit10 part 5

Vocabulary, pages 80–81
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář