Help for English

Kyf Brewer - Beautiful Thing

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně Kyf Brewera 
abuse - zneužít, zneužívat
BrE
/ə'bju:z/ Přehrát
AmE
/ə'bju:z/ Přehrát

verb - to use something in a bad or illegal way

alien
alien - vetřelec, mimozemšťan
BrE
/'eɪliən/ Přehrát
AmE
/'eɪliən/ Přehrát

noun - a creature from a different planet

 
baby bound - čekající dítě, v očekávání (těhotná)
BrE
/'beɪbiˌbaʊnd/ Přehrát
AmE
/'beɪbiˌbaʊnd/ Přehrát

adjective - pregnant

 
creep up - plížit se
BrE
/ˌkri:p'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌkri:p'ʌp/ Přehrát

verb - to move forward without being noticed

 
deserve - zasloužit si, zasluhovat si
BrE
/dɪ'zɜ:v/ Přehrát
AmE
/dɪ'zɜ:rv/ Přehrát

verb - to earn something good or bad because of what you have done

 
drag - táhnout, vléct (něco)
BrE
/'dræg/ Přehrát
AmE
/'dræg/ Přehrát

verb - to pull something heavy along

 
extraterrestrial - mimozemský
BrE
/ˌekstrətə'restriəl/ Přehrát
AmE
/ˌekstrətə'restriəl/ Přehrát

adjective - not from Earth, from another planet

 
haunt - pronásledovat, jít za (někým)
BrE
/'hɔ:nt/ Přehrát
AmE
/'hɔ:nt/ Přehrát

verb - to follow somebody constantly, esp. without them knowing it

 
heavenly - nebeský, andělský, božský
BrE
/'hevənli/ Přehrát
AmE
/'hevənli/ Přehrát

adjective - connected with heaven, God, angels etc.

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

kick
kick - kopnout, kopat
BrE
/'kɪk/ Přehrát
AmE
/'kɪk/ Přehrát

verb - to hit something with your foot

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
pride - pýcha, hrdost
BrE
/'praɪd/ Přehrát
AmE
/'praɪd/ Přehrát

noun - a good feeling about yourself because of something good you have done or something good you have, to gave such a feeling about somebody else who is close to you

 
shuck - sloupnout, vyloupnout
BrE
/'ʃʌk/ Přehrát
AmE
/'ʃʌk/ Přehrát

verb - to remove something from the shell

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/ Přehrát
AmE
/'tru:θ/ Přehrát

noun - true facts or information

 
whole - celý
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

adjective - complete, entire

 
witness - být svědkem
BrE
/'wɪtnəs/ Přehrát
AmE
/'wɪtnəs/ Přehrát

verb - to be a person who has seen a crime etc. and can tell the police about what happenedPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Beautiful Thing" by Kyf Brewer

Kyf Brewer a jeho píseň „Beautiful Thing“, do textu již klasicky doplníte chybějící slova a na závěr se můžete pokusit text přeložit a porovnat svůj překlad se překladem naším.
ELEMENTARY

"Beautiful" by Josh Ryan

Příjemný a snadno srozumitelný popsong. Text písně je upraven jako cvičení na doplňování chybějících slov a na závěr je připraven i český překlad celé písně.
ELEMENTARY

Josh Ryan - Beautiful

Slovíčka z písně Joshe Ryana.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář