Help for English

Prince Phil

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku o britském princi Filipovi 
ability - schopnost, dovednost
BrE
/ə'bɪlɪti/ Přehrát
AmE
/ə'bɪlɪt̬i/ Přehrát

noun - a skill, something that you CAN do

 
achieve - dosáhnout (čeho)
BrE
/ə'tʃi:v/ Přehrát
AmE
/ə'tʃi:v/ Přehrát

verb - to gain a success, to be successful in completing something, usually thanks to hard work

 
assess - zhodnotit, vyhodnotit, odhadnout, posoudit
BrE
/ə'ses/ Přehrát
AmE
/ə'ses/ Přehrát

verb - to determine or calculate the value of something

award
award - ocenění, cena
BrE
/ə'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'wɔ:rd/ Přehrát

noun - a prize, something you get when you win something

bird-watching
bird-watching - sledování ptáků
BrE
/'bɜ:dwɒtʃɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rdwɑ:tʃɪŋ/ Přehrát

noun - a hobby that involves going outdoors and looking at birds

 
citizen - občan
BrE
/'sɪtɪzn/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬ɪzn/ Přehrát

noun - a person who is a legal member of a country

 
compete - soutěžit, závodit, utkat se
BrE
/kəm'pi:t/ Přehrát
AmE
/kəm'pi:t/ Přehrát

verb - to take part in a competition etc. and try to win

 
decade - desetiletí
BrE
/'dekeɪd/ Přehrát
AmE
/'dekeɪd/ Přehrát

noun - a period of ten years

 
decline - odmítnout
BrE
/dɪ'klaɪn/ Přehrát
AmE
/dɪ'klaɪn/ Přehrát

verb - to refuse to accept something

 
dedicate - věnovat (zasvětit), zasvětit
BrE
/'dedɪkeɪt/ Přehrát
AmE
/'dedɪkeɪt/ Přehrát

verb - to give something (or yourself) entirely to something (e.g. a cause) or somebody

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

disabled
disabled - postižený
BrE
/dɪ'seɪbld/ Přehrát
AmE
/dɪ'seɪbld/ Přehrát

adjective - not having some physical or mental abilities that people normally have; not able to use a part of the body properly (e.g. legs etc.)

 
educate - vzdělávat
BrE
/'edʒəkeɪt/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to teach or train somebody

 
charitable - charitativní
BrE
/'tʃærətəbl/ Přehrát
AmE
/'tʃærətəbl/ Přehrát

adjective - connected with charity

 
involve - zahrnout, zapojit, obsáhnout
BrE
/ɪn'vɒlv/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɑ:lv/ Přehrát

verb - to include someone or something in an activity, to make use of something or somebody in an activity

 
join - připojit se k, přidat se k
BrE
/'dʒɔɪn/ Přehrát
AmE
/'dʒɔɪn/ Přehrát

verb - to become a part of a group

 
lieutenant - poručík
BrE
/lef'tenənt/ Přehrát
AmE
/lu:'tenənt/ Přehrát

noun - an officer in the navy or coast guard

navy
navy - námořnictvo
BrE
/'neɪvi/ Přehrát
AmE
/'neɪvi/ Přehrát

noun - armed forces trained to make war at sea

 
objective - cíl
BrE
/əb'dʒektɪv/ Přehrát
AmE
/əb'dʒektɪv/ Přehrát

noun - something that you are trying to achieve

 
orienteering - orientační běh
BrE
/ˌɔ:riən'tɪərɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌɔ:riən'tɪrɪŋ/ Přehrát

noun - a kind of sport in which you have to find a certain place as quickly as possible using a map and a compass

 
polo - pólo
BrE
/'pəʊləʊ/ Přehrát
AmE
/'poʊloʊ/ Přehrát

noun - a game which is played on horseback and is similar to field hockey

 
rank - hodnost (vojenská)
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a position of a soldier in the army

reach
reach - dosáhnout, sáhnout
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to move your hand to touch something, to move your hand up in order to do something

 
responsibility - zodpovědnost, odpovědnost
BrE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát
AmE
/rɪsˌpɒnsɪ'bɪləti/ Přehrát

noun - ability to be trusted or relied on

sailing
sailing - plachtění, jízda na plachetnici, jízda na lodi
BrE
/'seɪlɪŋ/ Přehrát
AmE
/'seɪlɪŋ/ Přehrát

noun - a sport in which you go on a boat with a sail

 
self-confidence - sebedůvěra
BrE
/ˌself'kɒnfɪdəns/ Přehrát
AmE
/ˌself'kɑ:nfɪdəns/ Přehrát

noun - trust in yourself

 
self-reliance - samostatnost, nezávislost, soběstačnost
BrE
/ˌselfrɪ'laɪəns/ Přehrát
AmE
/ˌselfrɪ'laɪəns/ Přehrát

noun - independence (not having to rely on others)

 
scheme - systematický plán
BrE
/'ski:m/ Přehrát
AmE
/'ski:m/ Přehrát

noun - a systematic plan

 
skill - dovednost, zručnost, um, umění
BrE
/'skɪl/ Přehrát
AmE
/'skɪl/ Přehrát

noun - the ability to do something well

 
spare time - volný čas
BrE
/ˌspeə'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌspeə'taɪm/ Přehrát

noun - the time when you do not work or study, the time when you can do what you like

 
task - úkol, úloha
BrE
/'tɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'tæsk/ Přehrát

noun - a piece of work that you have been assigned (that you have to do)

 
teamwork - týmová práce
BrE
/'ti:mwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'ti:mwɜ:rk/ Přehrát

noun - work in a team

 
throughout - po celou dobu (čeho)
BrE
/ˌθru:'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌθru:'aʊt/ Přehrát

preposition - the whole time, from the beginning of something to the endPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Phil

Článek o manželovi britské královny, Princi Filipovi.
INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Charlie

Článek o nejstarším synovi Alžběty II., princi Charlesovi.
INTERMEDIATE

The Royal Family: Prince Harry, the troublemaker

Kdo je princ Harry?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář