Help for English

Body Language Vocabulary

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for Englishblink
blink - mrknout, zamrkat (jako reflex)
BrE
/'blɪŋk/ Přehrát
AmE
/'blɪŋk/ Přehrát

verb - to close and open your eyes quickly

clench
clench - sevřít, pevně uchopit, pevně sevřít, svírat
BrE
/'klentʃ/ Přehrát
AmE
/'klentʃ/ Přehrát

verb - to hold something tightly

 
face - stát čelem, být otočený směrem
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

verb - to stand with your face in the direction of something

forehead
forehead - čelo
BrE
/'fɔ:hed/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rhed/ Přehrát

noun - the part of the face that is above the eyes

frown
frown - mračit se, zamračit se
BrE
/'fraʊn/ Přehrát
AmE
/'fraʊn/ Přehrát

verb - to make your forehead wrinkled when you do not like what you see or hear, when you are worried or angry

 
greet - pozdravit, zdravit
BrE
/'gri:t/ Přehrát
AmE
/'gri:t/ Přehrát

verb - to say 'hello' and 'goodbye'

grin
grin - zubit se, křenit se, usmívat se, smát se, šklebit se
BrE
/'grɪn/ Přehrát
AmE
/'grɪn/ Přehrát

verb - to smile showing your teeth

 
groan - naříkat, sténat, vzdychat
BrE
/'grəʊn/ Přehrát
AmE
/'groʊn/ Přehrát

verb - to make a deep sound showing your pain or sadness

 
handshake - podání ruky
BrE
/'hændˌʃeɪk/ Přehrát
AmE
/'hændˌʃeɪk/ Přehrát

noun - the act of shaking a person's hand (as a greeting etc.)

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

hug
hug - obejmout
BrE
/'hʌg/ Přehrát
AmE
/'hʌg/ Přehrát

verb - to put your arms around somebody to show affection

cheek
cheek - tvář
BrE
/'tʃi:k/ Přehrát
AmE
/'tʃi:k/ Přehrát

noun - one of the sides of the face under the eyes

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
link - spojit, propojit
BrE
/'lɪŋk/ Přehrát
AmE
/'lɪŋk/ Přehrát

verb - to connect or join two things

nod
nod - kývnout (hlavou), přikývnout
BrE
/'nɒd/ Přehrát
AmE
/'nɑ:d/ Přehrát

verb - to move your head forward and down to express agreement, acceptance etc.

pat
pat - poplácat, poklepat
BrE
/'pæt/ Přehrát
AmE
/'pæt/ Přehrát

verb - to lightly touch someone with the palm of your hand

pinch
pinch - štípnout, štípat
BrE
/'pɪntʃ/ Přehrát
AmE
/'pɪntʃ/ Přehrát

verb - to press painfully between your thumb and index finger

punch
punch - uhodit (pěstí), dát pěstí, udeřit (pěstí), praštit (pěstí)
BrE
/'pʌntʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌntʃ/ Přehrát

verb - to hit something or somebody hard with the fist

 
scratch - škrábnout, poškrábat
BrE
/'skrætʃ/ Přehrát
AmE
/'skrætʃ/ Přehrát

verb - to cut very lightly with a sharp instrument

shake
shake - zatřást, třást, otřást se, zatřást se, třást se, klepat se, oklepat se
BrE
/'ʃeɪk/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪk/ Přehrát

verb - to move quickly from side to side or up and down

shiver
shiver - třást se, klepat se (zimou)
BrE
/'ʃɪvə/ Přehrát
AmE
/'ʃɪvər/ Přehrát

verb - to shake from cold

shrug
shrug - pokrčit rameny
BrE
/'ʃrʌg/ Přehrát
AmE
/'ʃrʌg/ Přehrát

verb - to move your shoulders up and down to show that you do not know

 
sigh - vzdychnout, vzdychat, vzdychnout si
BrE
/'saɪ/ Přehrát
AmE
/'saɪ/ Přehrát

verb - to let out deep breath with a sound which shows that you are tired, disappointed, sad

 
strike - udeřit, praštit
BrE
/'straɪk/ Přehrát
AmE
/'straɪk/ Přehrát

verb - to hit

stroke
stroke - hladit, pohladit
BrE
/'strəʊk/ Přehrát
AmE
/'stroʊk/ Přehrát

verb - to touch or rub gently, to move the hand gently over something

wave
wave - mávat, zamávat
BrE
/'weɪv/ Přehrát
AmE
/'weɪv/ Přehrát

verb - to move your hand back and forth or from side to side in order to say hello or goodbye

wink
wink - mrknout
BrE
/'wɪŋk/ Přehrát
AmE
/'wɪŋk/ Přehrát

verb - to close and open your eye very quickly, usually when you want to give an unspoken signal to somebody

yawn
yawn - zívat
BrE
/'jɔ:n/ Přehrát
AmE
/'jɑ:n/ Přehrát

verb - to open the mouth widely and breathe in deeply, esp. when you are sleepy

 
yell - řvát, křičet
BrE
/'jel/ Přehrát
AmE
/'jel/ Přehrát

verb - to shout loudlyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Body Language

Body language, gestures, etc.
UPPER-INTERMEDIATE

Jazyková terminologie #2

Otestujte si svoji znalost jazykové terminologie, tedy slovíčka týkající se gramatiky apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Jazyková terminologie #4

Otestujte si svoji znalost jazykové terminologie, tedy slovíčka týkající se gramatiky apod.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář