Help for English

Matrix Fnd Unit 1 (Part 3)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Grammar, page 10 
affirmative - kladný
BrE
/ə'fɜ:mətɪv/ Přehrát
AmE
/ə'fɜ:rmət̬ɪv/ Přehrát

adjective - saying something positive, optimistic

 
after - po (pojmenován po kom nebo po čem)
BrE
/'ɑ:ftə/ Přehrát
AmE
/'æftər/ Přehrát

preposition - a preposition used to express that somebody (or something) got their name from something or somebody else

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

 
consonant - souhláska
BrE
/'kɒnsənənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsənənt/ Přehrát

noun - a sound B, C, D, F, G, H etc.

cycle
cycle - jet na kole, pěstovat cyklistiku
BrE
/'saɪkl/ Přehrát
AmE
/'saɪkl/ Přehrát

verb - to ride a bicycle, usually as a sport

 
fact - skutečnost, fakt
BrE
/'fækt/ Přehrát
AmE
/'fækt/ Přehrát

noun - something that is known to be true

 
habit - zvyk, návyk, zlozvyk
BrE
/'hæbɪt/ Přehrát
AmE
/'hæbɪt/ Přehrát

noun - a thing that you often do, usually regularly and almost without thinking

maths
maths - matematika, matika
BrE
/'mæθs/ Přehrát
AmE
/'mæθs/ Přehrát

noun, British English - the study of numbers

mum
mum - mamka, máma
BrE
/'mʌm/ Přehrát
AmE
/'mʌm/ Přehrát

noun, British English, informal - mother

pancake
pancake - lívanec, palačinka
BrE
/'pæŋkeɪk/ Přehrát
AmE
/'pæŋkeɪk/ Přehrát

noun - a thin soft cake made by frying a mixture of flour, eggs and milk, usually with the addition of a rising agent

 
parents - rodiče
BrE
/'peərənts/ Přehrát
AmE
/'perənts/ Přehrát

noun - the mother and the father

 
practise - procvičovat
BrE
/'præktɪs/ Přehrát
AmE
/'præktɪs/ Přehrát

verb - to do something regularly in order to become better at it

 
present simple - přítomný prostý čas
BrE
/'preznt sɪmpl/ Přehrát
AmE
/ˌpreznt 'sɪmpl/ Přehrát

noun - a tense that is used for actions that happen regularly, are generally true etc. In questions and negatives we use DO / DOES / DON'T / DOESN'T

 
question - otázka
BrE
/'kwestʃən/ Přehrát
AmE
/'kwestʃən/ Přehrát

noun - a sentence that asks about something and expects an answer

 
rule - pravidlo, zásada
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

noun - a law or order that tells people what they should or have to do

summer
summer - léto
BrE
/'sʌmə/ Přehrát
AmE
/'sʌmər/ Přehrát

noun - the hottest season of the year

 
tired - unavený, znavený
BrE
/'taɪəd/ Přehrát
AmE
/'taɪərd/ Přehrát

adjective - feeling weak and sleepy when you have worked too much or slept little

 
verb - sloveso
BrE
/'vɜ:b/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rb/ Přehrát

noun - a word expressing an action, activity or state

watch
watch - sledovat, dívat se na
BrE
/'wɒtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:tʃ/ Přehrát

verb - to look at something for a period of time

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

 
youth - mládí
BrE
/'ju:θ/ Přehrát
AmE
/'ju:θ/ Přehrát

noun - young agePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 1)

page 30,talking computers
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 3)

page 32,33; grammar1
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 1 (Part 1)

Skills, page 8
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář