Help for English

Matrix Fnd Unit 3 (Part 1)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 30,talking computers 
advantage - výhoda
BrE
/əd'vɑ:ntɪdʒ/ Přehrát
AmE
/əd'vænt̬ɪdʒ/ Přehrát

noun - something positive that can help you win or achieve something

beat
beat - tlouct, bušit, bít
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit something repeatedly

 
calculate - kalkulovat, počítat, spočítat, vypočítat
BrE
/'kælkjʊleɪt/ Přehrát
AmE
/'kælkjəleɪt/ Přehrát

verb - to find out by using numbers and mathematics

 
communicate - komunikovat, dorozumět se, dorozumívat se
BrE
/kə'mju:nɪkeɪt/ Přehrát
AmE
/kə'mju:nɪkeɪt/ Přehrát

verb - to give and recieve information

 
correct - opravit
BrE
/kə'rekt/ Přehrát
AmE
/kə'rekt/ Přehrát

verb - to find mistakes and make them right

 
dangerous - nebezpečný
BrE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát
AmE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát

adjective - not safe, could cause injury or death

 
design - nákres, plán
BrE
/dɪ'zaɪn/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪn/ Přehrát

noun - a drawing showing how something should be made or built

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

 
experience - zkušenosti, praxe
BrE
/ɪks'pɪəriəns/ Přehrát
AmE
/ɪks'pɪriəns/ Přehrát

noun - knowledge or skill that you get from what you have gone through and from practice

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
grow - růst, vyrůst
BrE
/'grəʊ/ Přehrát
AmE
/'groʊ/ Přehrát

verb - to get bigger, larger or older

 
human - člověk
BrE
/'hju:mən/ Přehrát
AmE
/'hju:mən/ Přehrát

noun - a man, a woman or a child

 
hurt - bolet
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to feel pain, to be painful

chess
chess - šachy
BrE
/'tʃes/ Přehrát
AmE
/'tʃes/ Přehrát

noun - a game for two people played on a black and white board, each player has 16 playing pieces and must capture the opponent's king

keyboard
keyboard - klávesnice
BrE
/'ki:bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'ki:bɔ:rd/ Přehrát

noun - a part of a computer or a typewriter with many keys that is used for typing

 
part - část, součást, díl, kus
BrE
/'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rt/ Přehrát

noun - a piece of something

 
powerful - mocný, silný, působivý
BrE
/'paʊəfl/ Přehrát
AmE
/'paʊərfl/ Přehrát

adjective - very strong and mighty

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

receptionist
receptionist - recepční
BrE
/rɪ'sepʃənɪst/ Přehrát
AmE
/rɪ'sepʃənɪst/ Přehrát

noun - a person who works in a hotel, and their job is to check in and check out guests, give them keys etc.

 
solve - vyřešit, řešit, najít řešení
BrE
/'sɒlv/ Přehrát
AmE
/'sɑ:lv/ Přehrát

verb - to find the answer to a question or problem, to find a way of dealing with a difficult situation

 
stage - etapa, stadium, stupeň
BrE
/'steɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'steɪdʒ/ Přehrát

noun - one part of the progress, level

 
story - příběh, vyprávění
BrE
/'stɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'stɔ:ri/ Přehrát

noun - a description of a sequence of events either real or imaginary

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we live

 
wrong - nesprávný, špatný
BrE
/'rɒŋ/ Přehrát
AmE
/'rɒŋ/ Přehrát

adjective - incorrect, not rightPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 1 (Part 3)

Grammar, page 10
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 2 (Part 3)

page 22,23
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 3)

page 32,33; grammar1
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář