Help for English

Matrix Fnd Unit 5 (Part 3)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 56, Friendsbusy
busy - zaneprázdněný
BrE
/'bɪzi/ Přehrát
AmE
/'bɪzi/ Přehrát

adjective - having too much work or too many activities

exam
exam - zkouška
BrE
/ɪg'zæm/ Přehrát
AmE
/ɪg'zæm/ Přehrát

noun - a test that evaluates someone's skill or knowledge

 
excited - nadšený
BrE
/ɪk'saɪtɪd/ Přehrát
AmE
/ɪk'saɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - very happy about a thing

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

 
hobby - koníček, záliba
BrE
/'hɒbi/ Přehrát
AmE
/'hɑ:bi/ Přehrát

noun - an activity that you like doing

 
honest - čestný, poctivý, upřímný
BrE
/'ɒnɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nəst/ Přehrát

adjective - fair, not telling lies, not stealing

 
interest - zájem, záliba
BrE
/'ɪntrəst/ Přehrát
AmE
/'ɪntrəst/ Přehrát

noun - a wish to do something or know more about something

 
keep - nechat, ponechat, nechat si, ponechat si, udržet
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

verb - to have something, not give it back or lose

 
lazy - líný, lenivý
BrE
/'leɪzi/ Přehrát
AmE
/'leɪzi/ Přehrát

adjective - not wanting to do any work, slow, unwilling

 
mean - podlý, sprostý, zákeřný
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

adjective - very unkind and rude

 
nervous - nervózní
BrE
/'nɜ:vəs/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rvəs/ Přehrát

adjective - anxious, worried or afraid of something

 
opinion - názor, mínění, úsudek
BrE
/ə'pɪnjən/ Přehrát
AmE
/ə'pɪnjən/ Přehrát

noun - somebody's thought or thoughts about something

 
popular - oblíbený, populární
BrE
/'pɒpjʊlə/ Přehrát
AmE
/'pɑ:pjʊlər/ Přehrát

adjective - many people's favourite

presenter
presenter - uvaděč (v televizi), moderátor
BrE
/prɪ'zentə/ Přehrát
AmE
/prɪ'zent̬ər/ Přehrát

noun - a person who introduces a programme on TV or in the radio

 
relaxed - uvolněný
BrE
/rɪ'lækst/ Přehrát
AmE
/rɪ'lækst/ Přehrát

adjective - not stressed or strained

 
secret - tajný
BrE
/'si:krət/ Přehrát
AmE
/'si:krət/ Přehrát

adjective - not known to most people, hidden

 
share - sdílet, podělit se, rozdělit se
BrE
/'ʃeə/ Přehrát
AmE
/'ʃer/ Přehrát

verb - to have something in common, to use one thing together with somebody else

 
suggest - navrhnout, navrhovat
BrE
/sə'dʒest/ Přehrát
AmE
/sə'dʒest/ Přehrát

verb - to say what you think should be donePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 5)

page 16; Culture focus
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 5 (Part 5)

page 58, Culture focus
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 3)

page 32,33; grammar1
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář