Help for English

Matrix Fnd Unit 5 (Part 5)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 58, Culture focus 
accommodation - ubytování
BrE
/ə'kɒmə'deɪʃn/ Přehrát
AmE
/ə'kɑ:mə'deɪʃn/ Přehrát

noun - a place to stay

 
adult - dospělý, dospělák, dospělý člověk
BrE
/'ædʌlt/ Přehrát
AmE
/ə'dʌlt/ Přehrát

noun - a person who is of age, not a child or a teenager

apartment
apartment - byt
BrE
/ə'pɑ:tmənt/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:rtmənt/ Přehrát

noun, American English - the rooms that you use to live in, usually in a large building where many people live

 
average - průměr, průměrný
BrE
/'ævərɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'ævərɪdʒ/ Přehrát

adjective - the middle value, usual, ordinary

 
carefully - opatrně, pečlivě
BrE
/'keəfəli/ Přehrát
AmE
/'kerfəli/ Přehrát

adverb - in a careful way, not carelessly

 
facility - zařízení, instituce
BrE
/fə'sɪlɪti/ Přehrát
AmE
/fə'sɪlət̬i/ Přehrát

noun - a building in a town or city that is used for a particular activity, e.g. a swimming pool, a stadium etc.

 
host - hostitel
BrE
/'həʊst/ Přehrát
AmE
/'hoʊst/ Přehrát

noun - a person who invites guests and takes care of them

 
choose - vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si, vybírat, vybírat si
BrE
/'tʃu:z/ Přehrát
AmE
/'tʃu:z/ Přehrát

verb - to pick one from a number of options or possibilities

 
idea - myšlenka, nápad
BrE
/aɪ'dɪə/ Přehrát
AmE
/aɪ'dɪə/ Přehrát

noun - a thought, a mental picture

 
include - zahrnout, obsáhnout, zahrnovat, obsahovat
BrE
/ɪn'klu:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'klu:d/ Přehrát

verb - to contain, to have something as a part

 
job - zaměstnání
BrE
/'dʒɒb/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b/ Přehrát

noun - the things that you do for a living

 
leisure activity - činnost ve volném čase
BrE
/ˌleʒə æk'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/ˌli:ʒər æk'tɪvət̬i/ Přehrát

noun - the things you do in your free time

 
length - délka
BrE
/'leŋθ/ Přehrát
AmE
/'leŋθ/ Přehrát

noun - a statement of how long something is

 
lesson - lekce, vyučovací hodina, hodina (vyučovací)
BrE
/'lesn/ Přehrát
AmE
/'lesn/ Přehrát

noun - a period in which a student studies a subject with a teacher, a part of a school day

 
price - cena
BrE
/'praɪs/ Přehrát
AmE
/'praɪs/ Přehrát

noun - the money that has to be paid for something, the value

 
seaside - pobřeží (mořské), mořské pobřeží, přímoří, u moře
BrE
/'si:saɪd/ Přehrát
AmE
/'si:saɪd/ Přehrát

noun - the part of land that is next to the sea

 
too - také (na konci věty)
BrE
/'tu:/ Přehrát
AmE
/'tu:/ Přehrát

adverb - also, as well

 
well - dobře, správně
BrE
/'wel/ Přehrát
AmE
/'wel/ Přehrát

adverb - in a good way, not badlyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 5)

page 16; Culture focus
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 1 (Part 5)

page 12
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 5 (Part 3)

page 56, Friends
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář