Help for English

Matrix Fnd Unit 6 (Part 1)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 62, Working at the end of the world 
advert - reklama (např. televizní), inzerát
BrE
/'ædvɜ:t/ Přehrát
AmE
/'ædvɜ:rt/ Přehrát

noun, British English, informal - advertisement

 
apply - zažádat, podat žádost, ucházet se, přihlásit se
BrE
/ə'plaɪ/ Přehrát
AmE
/ə'plaɪ/ Přehrát

verb - to make a formal request for something; to make a formal request for a job etc.

 
condition - stav
BrE
/kən'dɪʃn/ Přehrát
AmE
/kən'dɪʃn/ Přehrát

noun - that state of something

 
crazy - bláznivý, šílený, potřeštěný
BrE
/'kreɪzi/ Přehrát
AmE
/'kreɪzi/ Přehrát

adjective - mad or foolish

 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

 
degree - stupeň
BrE
/dɪ'gri:/ Přehrát
AmE
/dɪ'gri:/ Přehrát

noun - a unit that we use to measure e.g. temperature or an angle

 
delighted - velmi potěšený, velmi potěšen
BrE
/dɪ'laɪtɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'laɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - very pleased

 
excite - nadchnout, vzrušovat
BrE
/ɪk'saɪt/ Přehrát
AmE
/ɪk'saɪt/ Přehrát

verb - to bring pleasure, joy and thrill

firefighter
firefighter - hasič, požárník
BrE
/'faɪəˌfaɪtə/ Přehrát
AmE
/'faɪərˌfaɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job is to stop a fire and save people

 
hostile - nepřátelský
BrE
/'hɒstaɪl/ Přehrát
AmE
/'hɑ:stəl/ Přehrát

adjective - very unfriendly

 
layer - vrstva
BrE
/'leɪə/ Přehrát
AmE
/'leɪər/ Přehrát

noun - a thickness of something on top of something else or between two things

 
offer - nabídnout, nabízet
BrE
/'ɒfə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fər/ Přehrát

verb - to ask if somebody would like something

 
opportunity - příležitost
BrE
/ˌɒpə'tju:nəti/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:pə'tu:nət̬i/ Přehrát

noun - a chance to do something

 
researcher - výzkumník
BrE
/rɪ'sɜ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'ri:sɜ:rtʃər/ Přehrát

noun - a scientist whose job is to do research

 
square metre - metr čtverečný, čtverečný metr
BrE
/ˌskweə'mi:tə/ Přehrát
AmE
/ˌskwer'mi:t̬ər/ Přehrát

noun - an area of one metre by one metre

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

temperature
temperature - teplota
BrE
/'temprɪtʃə/ Přehrát
AmE
/'temprɪtʃər/ Přehrát

noun - hotness or coldness of a place, an object, or a person's body

 
terrible - příšerný, strašný, děsný, otřesný
BrE
/'terəbl/ Přehrát
AmE
/'terəbl/ Přehrát

adjective - extremely bad

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 1 (Part 6)

page 13
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 6 (Part 6)

page 70–71;An informal letter, quick check
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 6 (Part 4)

page 66,67; The right job
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář