Help for English

Matrix Fnd Unit 6 (Part 2)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 63 
advert - reklama (např. televizní), inzerát
BrE
/'ædvɜ:t/ Přehrát
AmE
/'ædvɜ:rt/ Přehrát

noun, British English, informal - advertisement

 
apply - zažádat, podat žádost, ucházet se, přihlásit se
BrE
/ə'plaɪ/ Přehrát
AmE
/ə'plaɪ/ Přehrát

verb - to make a formal request for something; to make a formal request for a job etc.

 
bill - účet (k zaplacení)
BrE
/'bɪl/ Přehrát
AmE
/'bɪl/ Přehrát

noun - a document that states how much you have paid or how much you have to pay (e.g. in a restaurant, or from a telephone company)

 
career - kariéra
BrE
/kə'rɪə/ Přehrát
AmE
/kə'rɪr/ Přehrát

noun - the succession of jobs you have

 
delighted - velmi potěšený, velmi potěšen
BrE
/dɪ'laɪtɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'laɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - very pleased

 
disappointed - zklamaný
BrE
/ˌdɪsə'pɔɪntɪd/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɔɪnt̬ɪd/ Přehrát

adjective - unhappy because something that you hoped for didn't happen

drop
drop - upustit, pustit
BrE
/'drɒp/ Přehrát
AmE
/'drɑ:p/ Přehrát

verb - to let something fall on the floor, to put something down

freezing
freezing - mrazivý, mrznoucí, mrazivo
BrE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fri:zɪŋ/ Přehrát

adjective - very very cold, temperature below zero

 
immediately - okamžitě
BrE
/ɪ'mi:dɪətli/ Přehrát
AmE
/ɪ'mi:diətli/ Přehrát

adverb - at once, without waiting or delay

manager
manager - ředitel, manažer, vedoucí
BrE
/'mænɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'mænədʒər/ Přehrát

noun - the person who has control over a business etc.

 
offer - nabídnout, nabízet
BrE
/'ɒfə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fər/ Přehrát

verb - to ask if somebody would like something

research
research - výzkum
BrE
/rɪ'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:sɜ:rtʃ/ Přehrát

noun - learning or studying about something in order to discover new information or develop new things

 
safe - bezpečný
BrE
/'seɪf/ Přehrát
AmE
/'seɪf/ Přehrát

adjective - not dangerous, not possible to be hurt

 
skill - dovednost, zručnost, um, umění
BrE
/'skɪl/ Přehrát
AmE
/'skɪl/ Přehrát

noun - the ability to do something well

 
thick - tlustý, silný
BrE
/'θɪk/ Přehrát
AmE
/'θɪk/ Přehrát

adjective - having a large distance between its sides

 
unusual - neobyčejný, nezvyklý, zvláštní
BrE
/ʌn'ju:ʒʊəl/ Přehrát
AmE
/ʌn'ju:ʒʊəl/ Přehrát

adjective - not common or ordinary

waitress
waitress - servírka, číšnice
BrE
/'weɪtrɪs/ Přehrát
AmE
/'weɪtrəs/ Přehrát

noun - a woman who works in a restaurant, takes orders from customers and brings them food and drinksPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 2 (Part 6)

page 26, 27;Making notes,quick check
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 6 (Part 6)

page 70–71;An informal letter, quick check
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 6 (Part 4)

page 66,67; The right job
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář