Help for English

Matrix Fnd Unit 6 (Part 3)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 64,65; Grammar 1angry
angry - rozzlobený, rozčilený
BrE
/'æŋgri/ Přehrát
AmE
/'æŋgri/ Přehrát

adjective - having a strong feeling towards somebody, feeling as if you want to shout at them

 
deliver - doručit, dodat
BrE
/dɪ'lɪvə/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪvər/ Přehrát

verb - to take something to somebody, usually something that has been sent or ordered

hospital
hospital - nemocnice
BrE
/'hɒspɪtl/ Přehrát
AmE
/'hɑ:spɪt̬l/ Přehrát

noun - a place where people go when they are very ill or when they are injured

chauffeur
chauffeur - šofér
BrE
/'ʃəʊfə/ Přehrát
AmE
/ʃoʊ'fɜ:r/ Přehrát

noun - a person whose job is to drive a car for somebody

 
lines - text (role herce)
BrE
/'laɪnz/ Přehrát
AmE
/'laɪnz/ Přehrát

noun - the text that an actor has to learn

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
lucky - mající štěstí, šťastný (mající štěstí)
BrE
/'lʌki/ Přehrát
AmE
/'lʌki/ Přehrát

adjective - having good luck

 
mean - znamenat
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to be the same as

 
necessary - nutný, nezbytný, potřebný
BrE
/'nesəsəri/ Přehrát
AmE
/'nesəseri/ Přehrát

adjective - needed to do something, important to have in order to do something

nurse
nurse - zdravotní sestra, ošetřovatelka, ošetřovatel
BrE
/'nɜ:s/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rs/ Přehrát

noun - a woman (or a man) who works in a hospital and takes care of patients

 
obligation - povinnost, závazek
BrE
/ˌɒblɪ'geɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:blɪ'geɪʃn/ Přehrát

noun - something that has to be done, something that you must do

 
order - objednávka
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

noun - the act of asking for a service or goods

 
polite - slušný, zdvořilý, vychovaný
BrE
/pə'laɪt/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt/ Přehrát

adjective - not rude; having good manners

 
postwoman - listonoška, pošťačka
BrE
/'pəʊstˌwʊmən/ Přehrát
AmE
/'poʊstˌwəmən/ Přehrát

noun - a woman whose job is to deliver letters etc.

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

 
script - scénář
BrE
/'skrɪpt/ Přehrát
AmE
/'skrɪpt/ Přehrát

noun - the words that the actors have to learn in order to perform

secretary
secretary - sekretářka
BrE
/'sekrətri/ Přehrát
AmE
/'sekrəteri/ Přehrát

noun - a lady (or a man) who works in a company and assists her (or his) boss, types letters, answers phone calls etc.

 
sort out - vyřešit
BrE
/ˌsɔ:t'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌsɔ:rt̬'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer to something, to solve something

suit
suit - oblek, kostýmek
BrE
/'su:t/ Přehrát
AmE
/'su:t/ Přehrát

noun - a set of formal clothes consisting of a jacket and trousers or a skirt

tie
tie - kravata, vázanka
BrE
/'taɪ/ Přehrát
AmE
/'taɪ/ Přehrát

noun - a thin piece of cloth that men usually wear around their neck on formal ocassions

 
turn off - vypnout
BrE
/ˌtɜ:n'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'ɑ:f/ Přehrát

verb - to stop a machine etc. by using a switch

waiter
waiter - číšník
BrE
/'weɪtə/ Přehrát
AmE
/'weɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who works in a restaurant, takes orders from customers, and brings them food and drinks

 
wear - nosit, mít na sobě
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

verb - to have something, usually clothes, on your body

 
worry - strachovat se, dělat si starosti, obávat se, dělat si obavy
BrE
/'wʌri/ Přehrát
AmE
/'wɜ:ri/ Přehrát

verb - to be anxious, to fear that something bad might happenPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 3 (Part 6)

page 37–39; grammar 2,writing, quick check
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 6 (Part 5)

page 68–69; Working abroad, grammar 2
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit 6 (Part 2)

page 63
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář