Help for English

Matrix Fnd Unit10 (Part 1)

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

page 106,107; Modern marketingacross
across - přes, napříč
BrE
/ə'krɒs/ Přehrát
AmE
/ə'krɑ:s/ Přehrát

preposition - from one side of something to the other

 
advert - reklama (např. televizní), inzerát
BrE
/'ædvɜ:t/ Přehrát
AmE
/'ædvɜ:rt/ Přehrát

noun, British English, informal - advertisement

 
afford - dovolit si, moci si dovolit (finančně)
BrE
/ə'fɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'fɔ:rd/ Přehrát

verb - to have enough money in order to buy something or pay for something

 
beauty - krása, nádhera
BrE
/'bju:ti/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬i/ Přehrát

noun - the state of being beautiful

 
caption - legenda (pod obrázkem), titulek (pod obrázkem)
BrE
/'kæpʃn/ Přehrát
AmE
/'kæpʃn/ Přehrát

noun - a short text under an illustration (one that gives a short description of the picture)

 
careful - opatrný, pečlivý
BrE
/'keəfl/ Přehrát
AmE
/'kerfl/ Přehrát

adjective - acting in a way that prevents damage or harm

 
definitely - rozhodně, určitě
BrE
/'defɪnətli/ Přehrát
AmE
/'defɪnətli/ Přehrát

adverb - certainly, undoubtedly

 
employ - zaměstnat
BrE
/ɪm'plɔɪ/ Přehrát
AmE
/ɪm'plɔɪ/ Přehrát

verb - to give work to somebody

 
force - síla, moc
BrE
/'fɔ:s/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rs/ Přehrát

noun - power, strength

 
goods - zboží
BrE
/'gʊdz/ Přehrát
AmE
/'gʊdz/ Přehrát

noun - something that is sold or bought

 
influence - vliv, dopad
BrE
/'ɪnfluəns/ Přehrát
AmE
/'ɪnfluəns/ Přehrát

noun - an effect, a result

 
invisible - neviditelný
BrE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɪzəbl/ Přehrát

adjective - not able to be seen

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
link - spojit, přiřadit
BrE
/'lɪŋk/ Přehrát
AmE
/'lɪŋk/ Přehrát

verb - to match one thing with another, to connect or join

 
luxury - luxus, přepych
BrE
/'lʌkʃəri/ Přehrát
AmE
/'lʌkʃəri/ Přehrát

noun - very expensive and comfortable things that people do not really need but can enjoy them

 
mention - zmínit, zmiňovat
BrE
/'menʃn/ Přehrát
AmE
/'menʃn/ Přehrát

verb - to speak about something in very few words and without giving much information

 
midday - poledne
BrE
/ˌmɪd'deɪ/ Přehrát
AmE
/ˌmɪd'deɪ/ Přehrát

noun - 12 o'clock AM, the time when many people have lunch

 
persuade - přesvědčit
BrE
/pə'sweɪd/ Přehrát
AmE
/pər'sweɪd/ Přehrát

verb - to make somebody believe something, esp. that they should do something

 
promote - propagovat, dělat reklamu (čemu)
BrE
/prə'məʊt/ Přehrát
AmE
/prə'moʊt/ Přehrát

verb - to let the public know about a product in order to increase its sales

 
trust - věřit, důvěřovat
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

verb - to believe in somebody's honesty, sincerity etc; to rely on somebody or something that they say

 
wonderful - úžasný, skvělý
BrE
/'wʌndəfl/ Přehrát
AmE
/'wʌndərfl/ Přehrát

adjective - great, full of exciting and surprising thingsPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit10 (Part 2)

page 108,109; grammar 1
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit10 (Part 4)

page 114,115;Advert and notices
ALL LEVELS

Matrix Fnd Unit10 (Part 5)

page 116,117; Revision Units 9 and 10
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář