Help for English

Headway PRE Unit 9 part 3

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Megalopolis 
boundary - okraj, hranice, rozhraní, pomezí
BrE
/'baʊndəri/ Přehrát
AmE
/'baʊndəri/ Přehrát

noun - a line that shows where the limit of something is (it can be real or imaginary)

 
communist - komunistický
BrE
/'kɒmjʊnɪst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mjʊnɪst/ Přehrát

adjective - connected with communism

 
concrete - beton
BrE
/'kɒŋkri:t/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ŋkri:t/ Přehrát

noun - building material made by mixing water, sand and cement

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
dozen - tucet
BrE
/'dʌzən/ Přehrát
AmE
/'dʌzən/ Přehrát

noun - a group or set of twelve things (or approximately twelve)

 
excite - nadchnout, vzrušovat
BrE
/ɪk'saɪt/ Přehrát
AmE
/ɪk'saɪt/ Přehrát

verb - to bring pleasure, joy and thrill

 
exciting - vzrušující
BrE
/ɪk'saɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/ɪk'saɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel intensive pleasure

 
glorious - úžasný, chvályhodný
BrE
/'glɔ:riəs/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - deserving to be praised and admired

 
incredible - neuvěřitelný
BrE
/ɪn'kredəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'kredəbl/ Přehrát

adjective - difficult to believe

 
mess - nepořádek, bordel
BrE
/'mes/ Přehrát
AmE
/'mes/ Přehrát

noun - an untidy and dirty condition

 
refer - odvolávat se
BrE
/rɪ'fɜ:/ Přehrát
AmE
/rɪ'fɜ:r/ Přehrát

verb - to make a reference to, to cite

 
remarkable - pozoruhodný
BrE
/rɪ'mɑ:kəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'mɑ:rkəbl/ Přehrát

adjective - surprising, making people notice

 
shock - šok
BrE
/'ʃɒk/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:k/ Přehrát

noun - a very strong unpleasant surprise

 
shout - křičet, řvát, hulákat
BrE
/'ʃaʊt/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊt/ Přehrát

verb - to speak very loudly, e.g. at somebody who is far from you etc.

 
significant - podstatný, důležitý, významný
BrE
/sɪg'nɪfɪkənt/ Přehrát
AmE
/sɪg'nɪfɪkənt/ Přehrát

adjective - important, noticeable

speed
speed - rychlost
BrE
/'spi:d/ Přehrát
AmE
/'spi:d/ Přehrát

noun - how fast something is

 
spread - rozprostřít
BrE
/'spred/ Přehrát
AmE
/'spred/ Přehrát

verb - to put something over a surfacePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit 9 part 1

Going places
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 9 part 2

Page 72–73
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 9 part 4

Vocabulary
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář