Help for English

Headway PRE Unit 9 part 4

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Vocabulary 
care - péče, starost
BrE
/'keə/ Přehrát
AmE
/'ker/ Přehrát

noun - looking after somebody, interest in somebody or something

 
cold - nachlazení
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

noun - a health problem the symptoms of which are sore throat, cough, runny nose, temperature and headache

 
complaint - stížnost
BrE
/kəm'pleɪnt/ Přehrát
AmE
/kəm'pleɪnt/ Přehrát

noun - a statement that shows that you are unhappy about or not satisfied with something

 
double - dvojitý, dvojnásobný
BrE
/'dʌbl/ Přehrát
AmE
/'dʌbl/ Přehrát

adjective - twice as big, having two parts

 
favour - laskavost
BrE
/'feɪvə/ Přehrát
AmE
/'feɪvər/ Přehrát

noun - a kind thing that somebody does for you

 
get angry - rozzlobit se, rozčílit se
BrE
/ˌget'æŋgri/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'æŋgri/ Přehrát

verb - to become angry, to get mad

 
get rich - zbohatnout
BrE
/ˌget'rɪtʃ/ Přehrát
AmE
/ˌget'rɪtʃ/ Přehrát

verb - to become wealthy

gym
gym - tělocvična
BrE
/'dʒɪm/ Přehrát
AmE
/'dʒɪm/ Přehrát

noun - a hall where you go in order to take exercise

jumper
jumper - svetr
BrE
/'dʒʌmpə/ Přehrát
AmE
/'dʒʌmpər/ Přehrát

noun, British English - a sweater, a knitted piece of clothing for the upper part of the body

lock
lock - zámek
BrE
/'lɒk/ Přehrát
AmE
/'lɑ:k/ Přehrát

noun - a thing in a door etc., which can only be opened with a key

 
make a complaint - stěžovat si
BrE
/ˌmeɪk ə kəm'pleɪnt/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk ə kəm'pleɪnt/ Přehrát

verb - to complain

 
make a reservation - udělat rezervaci
BrE
/ˌmeɪk ə rezə'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk ə rezər'veɪʃn/ Přehrát

verb - to book a table or a room etc.

 
make friends - spřátelit se, skamarádit se
BrE
/ˌmeɪk'frendz/ Přehrát
AmE
/ˌmeɪk'frendz/ Přehrát

verb - to become friends with somebody

 
single - jednoduchý
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

adjective - simple, not double; only one

 
sure - jistý
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

take a photo
take a photo - udělat fotku, vyfotit něco
BrE
/'teɪkə'fəʊtəʊ/ Přehrát
AmE
/'teɪkə'foʊt̬oʊ/ Přehrát

verb - to make a photographPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit 9 part 1

Going places
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 9 part 2

Page 72–73
ALL LEVELS

Headway PRE Unit 9 part 3

Megalopolis
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář