Help for English

Headway PRE Unit11 part 2

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Page 88–89 
Arctic Circle - polární kruh
BrE
/ˌɑ:ktɪk'sɜ:kl/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rktɪk'sɜ:rkl/ Přehrát

noun - an imaginary line around the Earth that marks the border between the Arctic Zone and the Northern Temperate Zone

briefcase
briefcase - aktovka
BrE
/'bri:fkeɪs/ Přehrát
AmE
/'bri:fkeɪs/ Přehrát

noun - a case with a handle, it is used for carrying documents etc.

cargo
cargo - náklad
BrE
/'kɑ:gəʊ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rgoʊ/ Přehrát

noun - the goods that are carried by a large vehicle (e.g. by ship, plane, etc.)

 
complaint - stížnost
BrE
/kəm'pleɪnt/ Přehrát
AmE
/kəm'pleɪnt/ Přehrát

noun - a statement that shows that you are unhappy about or not satisfied with something

 
lie - lež
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

noun - something said that is not true

 
promise - slib
BrE
/'prɒmɪs/ Přehrát
AmE
/'prɑ:mɪs/ Přehrát

noun - the word that you will do something, one which people can rely on

 
quantity - kvantita, množství
BrE
/'kwɒntəti/ Přehrát
AmE
/'kwɑ:nt̬ət̬i/ Přehrát

noun - the amount or number of something

sailor
sailor - námořník, mořeplavec
BrE
/'seɪlə/ Přehrát
AmE
/'seɪlər/ Přehrát

noun - a person who works on a ship

 
stock exchange - burza (finanční), finanční burza
BrE
/'stɒk ɪksˌtʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'stɑ:k ɪksˌtʃeɪndʒ/ Přehrát

noun - a place where stock is bought and sold

 
thief - zloděj
BrE
/'θi:f/ Přehrát
AmE
/'θi:f/ Přehrát

noun - a person who steals something

 
worldwide - celosvětový
BrE
/ˌwɜ:ld'waɪd/ Přehrát
AmE
/ˌwɜ:ld'waɪd/ Přehrát

adjective - existing or happening in the whole worldPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit11 part 3

Tobacco, sugar, cotton-page 90–91
ALL LEVELS

Headway PRE Unit11 part 1

Things that changed the world
ALL LEVELS

Headway PRE Unit11 part 4

Vocabulary
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář