Help for English

Headway PRE Unit11 part 4

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Vocabulary 
advertise - inzerovat, dělat reklamu, propagovat
BrE
/'ædvətaɪz/ Přehrát
AmE
/'ædvərtaɪz/ Přehrát

verb - to make something known to a lot of people, usually offering them to buy or use it

 
attend - chodit (někam pravidelně), docházet
BrE
/ə'tend/ Přehrát
AmE
/ə'tend/ Přehrát

verb - to go somewhere (e.g. a school, course etc.) regularly

 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

 
clue - stopa, vodítko, klíč (přen.)
BrE
/'klu:/ Přehrát
AmE
/'klu:/ Přehrát

noun - something that leads you to the right answer

 
hire - najmout si, pronajmout si
BrE
/'haɪə/ Přehrát
AmE
/'haɪər/ Přehrát

verb - to give somebody money to work for you; to pay for using something for a short time

chew
chew - žvýkat, rozkousat
BrE
/'tʃu:/ Přehrát
AmE
/'tʃu:/ Přehrát

verb - to press or crush with your teeth

 
chewing gum - žvýkačka
BrE
/'tʃu:ɪŋ gʌm/ Přehrát
AmE
/'tʃu:ɪŋ gʌm/ Přehrát

noun - a soft sweet thing that you put into your mouth and chew it

 
chum - kámoš
BrE
/'tʃʌm/ Přehrát
AmE
/'tʃʌm/ Přehrát

noun, informal - a close friend

 
out of order - porouchaný, nefunkční
BrE
/ˌaʊtəv'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/ˌaʊt̬əv'ɔ:rdər/ Přehrát

adjective - not working properly, broken down

 
penalty - trest, potrestání, postih
BrE
/'penəlti/ Přehrát
AmE
/'penəlt̬i/ Přehrát

noun - punishment for breaking a rule, contract etc.

 
prohibited - zakázaný
BrE
/prəʊ'hɪbɪtɪd/ Přehrát
AmE
/proʊ'hɪbɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - forbidden (officially)

queue
queue - fronta, řada lidí
BrE
/'kju:/ Přehrát
AmE
/'kju:/ Přehrát

noun - people standing in a line, usually waiting something

 
reckon - počítat, vypočítat
BrE
/'rekən/ Přehrát
AmE
/'rekən/ Přehrát

verb - to calculate

 
salesman - obchodník
BrE
/'seɪlzmən/ Přehrát
AmE
/'seɪlzmən/ Přehrát

noun - a person who sells things to people

 
sap - míza
BrE
/'sæp/ Přehrát
AmE
/'sæp/ Přehrát

noun - liquid that circulates in a plant

 
security - bezpečí, jistota (bezpečí)
BrE
/sɪ'kjʊərəti/ Přehrát
AmE
/sɪ'kjʊərət̬i/ Přehrát

noun - feeling safe; protection from danger

skeleton
skeleton - kostra, kostlivec
BrE
/'skeletən/ Přehrát
AmE
/'skeletən/ Přehrát

noun - all the bones of the body; a figure made of bones and no flesh

 
ton - hromada, tuna, spousta
BrE
/'tʌn/ Přehrát
AmE
/'tʌn/ Přehrát

noun - a very large amount

 
value - hodnota, cena
BrE
/'vælju:/ Přehrát
AmE
/'vælju:/ Přehrát

noun - how much something is worth

weigh
weigh - vážit, zvážit
BrE
/'weɪ/ Přehrát
AmE
/'weɪ/ Přehrát

verb - to measure how heavy or light it is

 
wrap - zabalit, balit (např. dárek)
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides with paper etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Headway PRE Unit11 part 1

Things that changed the world
ALL LEVELS

Headway PRE Unit11 part 2

Page 88–89
ALL LEVELS

Headway PRE Unit11 part 3

Tobacco, sugar, cotton-page 90–91
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář