Help for English

War of the Roses (vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku o Válce růží 
association - asociace, sdružení, spolek
BrE
/əˌsəʊsi'eɪʃn/ Přehrát
AmE
/əˌsoʊsi'eɪʃən/ Přehrát

noun - an organized group of people doing something together

 
capable - schopný
BrE
/'keɪpəbl/ Přehrát
AmE
/'keɪpəbl/ Přehrát

adjective - able, having a capacity to

 
civil war - občanská válka
BrE
/'sɪvəˌwɔ:/ Přehrát
AmE
/'sɪvlˌwɔ:r/ Přehrát

noun - a war between people of the same country

 
coat of arms - erb
BrE
/ˌkəʊt əv'ɑ:mz/ Přehrát
AmE
/ˌkoʊt̬ əv'ɑ:rmz/ Přehrát

noun - the official symbol of a family, country etc, usually displayed on shields etc.

 
competitor - konkurent, rival
BrE
/kəm'petɪtə/ Přehrát
AmE
/kəm'pet̬ɪt̬ər/ Přehrát

noun - rival, the person who competes against you and who you hope to beat

 
consist - skládat se, sestávat
BrE
/kən'sɪst/ Přehrát
AmE
/kən'sɪst/ Přehrát

verb - to be made of more things or parts

 
county - hrabství, okres
BrE
/'kaʊnti/ Přehrát
AmE
/'kaʊnt̬i/ Přehrát

noun - a region within a state or a country with its own local administration

 
current - současný, nynější, aktuální
BrE
/'kʌrənt/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rənt/ Přehrát

adjective - being now, happening now, true now

 
descendant - potomek
BrE
/dɪ'sendənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'sendənt/ Přehrát

noun - a person related to someone who lived before them, e.g. a child, grandchild etc.

 
destructive - ničící, zničující, destruktivní
BrE
/dɪs'trʌktɪv/ Přehrát
AmE
/dɪs'trʌktɪv/ Přehrát

adjective - causing great harm

 
displeased - znepokojený, nespokojený
BrE
/dɪs'pli:zd/ Přehrát
AmE
/dɪs'pli:zd/ Přehrát

adjective - not pleased or happy with something

 
faction - politická frakce
BrE
/'fækʃn/ Přehrát
AmE
/'fækʃn/ Přehrát

noun - a group of people who want to take power

gather
gather - shromáždit, shromáždit se, posbírat, sesbírat
BrE
/'gæðə/ Přehrát
AmE
/'gæðər/ Přehrát

verb - to come together, to pick things and put them in one place

 
heir - dědic
BrE
/'eə/ Přehrát
AmE
/'er/ Přehrát

noun - a person who gets things from somebody who has died

 
house - rod, dynastie
BrE
/'haʊs/ Přehrát
AmE
/'haʊs/ Přehrát

noun - a dynasty

 
last - trvat, vydržet
BrE
/'lɑ:st/ Přehrát
AmE
/'læst/ Přehrát

verb - to keep on, to continue, to survive

 
martial - vojenský, bojový
BrE
/'mɑ:ʃl/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rʃl/ Přehrát

adjective - connected with army, war, armed forces etc.

 
mature - vyspělý, dospělý, zralý, vyzrálý
BrE
/mə'tʃʊə/ Přehrát
AmE
/mə'tʃʊr/ Přehrát

adjective - fully developed or grown; adult

 
mention - zmínit, zmiňovat
BrE
/'menʃn/ Přehrát
AmE
/'menʃn/ Přehrát

verb - to speak about something in very few words and without giving much information

monarch
monarch - panovník, monarcha
BrE
/'mɒnək/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nərk/ Přehrát

noun - a king or queen, a ruler of a country who inherits the right to rule

 
overthrow - svrhnout
BrE
/ˌəʊvə'θəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'θroʊ/ Přehrát

verb - to end the rule of somebody by force

 
period - období
BrE
/'pɪəriəd/ Přehrát
AmE
/'pɪriəd/ Přehrát

noun - a length of time

 
proclaim - prohlašovat, ohlašovat, hlásat
BrE
/prə'kleɪm/ Přehrát
AmE
/prə'kleɪm/ Přehrát

verb - to announce something (esp. in an official way)

 
question - zpochybnit, zpochybňovat
BrE
/'kwestʃən/ Přehrát
AmE
/'kwestʃən/ Přehrát

verb - to raise doubts about something

rank
rank - řada (voj.)
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a line of soldiers (standing next to each other) in a military formation

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
reign - vláda, panování
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - being king or queen somewhere

 
rightful - právoplatný
BrE
/'raɪtfl/ Přehrát
AmE
/'raɪtfl/ Přehrát

adjective - having a right to something; valid (legally)

 
rule - vládnout
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

verb - to have the power over a country, people etc. and use it

 
supporter - stoupenec, podporovatel
BrE
/sə'pɔ:tə/ Přehrát
AmE
/sə'pɔ:rt̬ər/ Přehrát

noun - a person who supports somebody or something

 
temporary - dočasný
BrE
/'temprəri/ Přehrát
AmE
/'tempəreri/ Přehrát

adjective - only for a short time, not for ever

 
throne - trůn
BrE
/'θrəʊn/ Přehrát
AmE
/'θroʊn/ Přehrát

noun - the official chair where a king or queen sits

 
warfare - válčení, vojenství, válka, boj, bojování, vedení války
BrE
/'wɔ:feə/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rfer/ Přehrát

noun - the activity of fighting a war; the methods of fighting, esp. using various types of weaponsPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

The War of the Roses

Jedna z nejznámějších kapitol britské historie – Válka růží.
INTERMEDIATE

World War I Trivia

Letos si připomínáme smutné sté výročí začátku první světové války. Zkuste si, co o ní víte.
INTERMEDIATE

World War II Trivia

Letos uplynulo 70 let od konce druhé světové války. Zkuste si, co o ní víte.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno War of the Roses (vocabulary) 0 3843